COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Orta Doğu Teknik Üniversitesi/ Lisans (2014)

Anadolu Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans (Bitirme Projesi İle), 2017

İstanbul Kent Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (devam)

Anadolu Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Dil ve Konuşma Terapisi Doktora (2015-devam)

 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi/ Öğretim Elemanı (2015-devam)

Galatasaray Üniversitesi / Öğretim Elemanı (Yarı Zamanlı-2015)     

Okan Üniversitesi / Öğretim Elemanı (2015)

Gelişimsel Dil ve Konuşma Bozuklukları

Artikülasyon Bozuklukları (Sesletim/Sesbilgisel Bozukluklar)

Kekemelik

Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, TBH, Sağ Beyin Hasarı)

Motor Konuşma Bozuklukları (Apraksi, Dizartri)

Yutma Bozuklukları (Disfaji)

Pediyatrik Ses Bozuklukları

Ses Bozuklukları

Vitalstim ve Nöro-girişimsel Uygulamalar (rTMU, tDCS)

2017 yılında yüksek lisans gerekliliklerini ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 300 saat klinik uygulama yaptı.  “36-48 Ay Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklar İle 48-60 Ay Arası Özgül Dil Bozukluğu Olan Çocukların Dil Kullanım Bilgisinin Karşılaştırılması” başlıklı yüksek lisans bitirme projesini tamamladı.

Hürriyet / Erken Bebeklik Döneminde Dil Gelişimi
https://www.hurriyet.com.tr/aile/yazarlar/ibrahim-yasa/erken-bebeklik-doneminde-dil-gelisimi-41570885

2211-A TUBİTAK Yurtiçi Doktora Bursiyeri

2014 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Bu süreçte birçok ulusal ve uluslararası konferanslara katılıp düzenleme kurulunda yer aldı; çeşitli ulusal yarışmalarda Türkiye birinciliği elde etti. Mezuniyeti ardından Galatasaray Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak bir yıl çalıştı ve aynı yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişsel Bilimler (Psikoloji&Dilbilim) Anabilim dalında yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisans eğitimi süresinde öğretim elemanı olarak çalışmaya devam etti.  Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Doktora Programı’na başladı. 2017 yılında yüksek lisans gerekliliklerini ve Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 300 saat klinik uygulama sürecini tamamladı. “36-48 Ay Arası Normal Gelişim Gösteren Çocuklar İle 48-60 Ay Arası Özgül Dil Bozukluğu Olan Çocukların Dil Kullanım Bilgisinin Karşılaştırılması” başlıklı yüksek lisans bitirme projesi ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı. Halen doktora çalışmalarına tez aşamasında devam etmekledir. 


Tüm Görüşler