COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

Haydarpaşa Anadolu Lisesi / 2000
İstanbul Üniversitesi / Psikoloji / 2004
İstanbul Üniversitesi / Doktora

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / “Şizofren Ailelere Psikososyal Destek”
Türk Psikologlar Derneği / 2006-2007
AB Destekli “Menapoz ve Andropozla Başa Çıkın” Projesi / 2006-2007
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü / Eğitici ve Psikolog / 2007-2013
Özel Academic Hospital / Cinsel İşlev Bozukluğu Biriminde Psikoterapist / 2013-2015

“Ergenler İçin Ruhsal Tarama Ölçeği’nin (ERST) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Düşünen Adam Dergisi, 2012; 25(1), 8-16

“Yasayla İhtilafa Düşen Ergenlerin Risk ve Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi: Araştırma ve Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi ve Standardizasyonu”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12, 143-150

“Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(1), 1-14

“ErektilDisfonksiyonda (ED) Sözlü Terapilerde Kişilerarası İlişki Skalası ve Psikolojik Duyarlılık”, Türk Androloji Bülteni, 2005; 23

“Cezaevlerinde Psikolojik Destek”, Güncel Hukuk, 2006; 52-56

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:
7.  Yayınlar:
7.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
7.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 
Gülçin ŞENYUVA., Is vaginismus a symptom, a disorder or a culture related phenomenon?, 16th. Congress of the Europea Society for Sexual Medicine, 29 January- 1 February 2014
 
Naz BOZOK, Gülçin ŞENYUVA, Gonca BAŞTUĞ, Elvin AZAROĞLU., “Cognitive Assessment of the Difference Between Delinquent and ADHD Adolescents”, World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies, 22-25 July 2013
 
Gülçin ŞENYUVA., İyileştirmede Bireyselleştirme Kavramı ve BİSİS, International Justice for Children Symposium, 5-7 December 2012
 
Gülçin ŞENYUVA, Nurhan FISTIKÇI, Ali KEYVAN, Yasin BEZ., Sociotrophy- Autonomy and İmplications for Social Phobia, 7th. International Congress Cognitive Psychotherapy, 2-5 June 2011
 
7.3.Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: 7.4.Ulusal dergilerde yayınlar:
 
Kültegin ÖGEL, Gülşah KARADAYı, Gülçin ŞENYUVA, Habil KANOĞLU., Ergenler İçin Ruhsal Tarama Ölçeği’nin (ERST) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Düşünen Adam Dergisi, 2012; 25(1): 8-1
 
Kültegin ÖGEL,   Gülşah   KARADAYI, Gülçin ŞENYUVA,   Ebru   ÖZDEMİR
 
TOPSAKAL., Yasayla ihtilafa düşen ergenlerin risk ve gereksinmelerinin
 
değerlendirilmesi: Araştırma ve değerlendirme formunun geliştirilmesi ve
 
standardizasyonu, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011, 12: 143-150
 
Gülçin ŞENYUVA, Fatih YAVUZ., Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi, Adli Tıp Dergisi. Yıl: 2009  Cilt: 23  Sayı: 1  1-14 Gülçin ŞENYUVA, Erektil Disfonksiyonda (ED) Sözlü Terapilerde Kişiler Arası İlişki Skalası ve Psikolojik Duyarlılık, Türk Androloji Bülteni, Aralık-2005, Sayı 23
Gülçin Şenyuva, İrem MİRZAİ, Neylan ZİYALAR., Cezaevlerinde Psikolojik Destek, Güncel Hukuk, Kasım: 52-56
 
 
7.5.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
 
Ahmet GÜLER, Gülçin ŞENYUVA, Ahmet YILMAZ, Aziz Görkem ÇETİN, Sınır Yapılanmalarda Projektif Yansımalar, 3. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, 9-11 Eylül 2015
 
Gülçin ŞENYUVA., Davranım Bozuklukları ve KDT Uygulamaları, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 12-16 Kasım 2014
 
Gülçin ŞENYUVA., Çocuk Hapishaneleri, İstanbul Barosu, 26 Nisan 2014
 
Gülçin ŞENYUVA., Öfkenin Kognitif ve Davranışçı Terapisi, Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2013
 
Gülçin ŞENYUVA., Davranım Bozuklukları ve KDT Uygulamaları, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 24-28 Eylül 2013
 
Merve ÇAKIROĞLU, Gülçin ŞENYUVA, Cumhur AMASYALI, Aylin KULA
GÜNEY, A.Ufuk SEZGİN., Afet Sonrası Psikososyal Müdahaleler: Van Depremi Örneği, Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-VII, 30 Kasım-02 Aralık 2012
 
Gülçin ŞENYUVA, Merve ÇAKIROĞLU, Cumhur AMASYALI, Aylin KULA GÜNEY, A.Ufuk SEZGİN., Afete Erken Dönem Psikososyal Müdahalelerde Hazırlık Çalışmaları, Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-VII, 30 Kasım-02 Aralık 2012
 
Gülçin ŞENYUVA, Fatih YAVUZ, Z. Belma GÖLGE, Yalçın ERGEZER., Cinsel Saldırı Mağdurlarında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Yaygınlığı, 14. Ulusal Adli Tıp Günleri, 17-21 Ekim 2007
 
Gülçin ŞENYUVA, İlkten ÇETİN., Klinik Psikolojide KDT: Kesitsel Bir Uygulama Örneği, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 1. Ulusal Kongresi, 28-30 Eylül 2007
 
Gülçin ŞENYUVA, M. Fatih YAVUZ., Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi, 6. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, 6-9 Eylül 2007
 
Mehmet. Z. SUNGUR, Volkan TOPÇUOĞLU, Nur VELİDEDEOĞLU KAVUNCU, İlkten ÇETİN, Gülçin ŞENYUVA., Cinsel İşlev Bozukluğu Olmayan Tıp Öğrencileri ve Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Kişiler ile Cinsel İşlev Bozukluğu ile Başvuran Kişilerde Cinsel İnanışların Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 6. Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım 2006
 
Gülçin. ŞENYUVA, Nurhan. FISTIKÇI, Volkan TOPÇUOĞLU, Şahut DURAN, Yasin BEZ, Mehmet Zihni SUNGUR., Sosyal Fobi Hastalarında Fonksiyonal Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) Puanları’nın hastalık şiddeti ve komorbidite ile ilişkisi, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım 2006
 
Nurhan FISTIKÇI, Gülçin ŞENYUVA, Volkan TOPÇUOĞLU, Şahut DURAN, Yasin BEZ, Mehmet Zihni SUNGUR., Sosyal Fobi Hastalarında Düşünce Çarpıtmaları, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-5 Kasım 2006
 
Gülçin ŞENYUVA, M. Kemal KUŞÇU., Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin Yakınlarında Stigmatizasyon Algısı ve Duygu İfadesi Düzeyleri, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül-3 Ekim 2004
 
Gülçin ŞENYUVA, Meltem NARTER., Erkeğin Gözünde Kadın, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-11 Eylül 2004
 
Serkan ÖZGÜN, Meltem NARTER, Gülçin ŞENYUVA, İpek AYDIN, Derya VATAN, Burcu ARIKAN, Işıl UĞUR, Aslı DEMİRGİL., Blakar’ın İletişim Çatışmaları Durumu (İÇD) Yöntemi Uygulama Çalışmaları, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-11 Eylül 2004
 
Serkan ÖZGÜN, Meltem NARTER, Gülçin ŞENYUVA, İpek AYDIN, Derya VATAN, Burcu ARIKAN, Işıl UĞUR, Aslı DEMİRGİL., Sosyal Kategorizasyon Sürecinin İletişim Etkinliği Parametrelerine Etkisi, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, 9-11 Eylül 2004
 
Gülçin ŞENYUVA., Dissosiyasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 30 Haziran- 4 Temmuz 2004
 
Gülçin ŞENYUVA., Şizofreni, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 30 Haziran- 4 Temmuz 2004
 
Gülçin ŞENYUVA., Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Gelişim, 6. Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri-2004
 
Gülçin ŞENYUVA, M. Kemal KUŞÇU., Psikiyatristlerin Psikoz Kliniğinde Takip Stratejilerindeki Önceliklerin İncelenmesi, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14- 19 Ekim 2003
 
Gülçin ŞENYUVA., Tükenmişlik Sendromu, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2 –
5 Temmuz 2003
 
Aslı DEMİRGİL, Derya VATAN, İpek AYDIN, Gülçin ŞENYUVA., S. Asch’in Çoğunluğun Azınlığa Etkisi Deneyinin Replikasyonu, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2 –5 Temmuz 2003
 
Gülçin ŞENYUVA., Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Son Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin İletişim Parametrelerinin Karşılaştırılması, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2 –5 Temmuz 2003
 
Gülçin ŞENYUVA, Aslı DEMİRGİL., 16PF ve 16PA Kişilik Testlerinin Karşılaştırılması, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2 –5 Temmuz 2003
 
8.   Projeler:
 
"Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri" İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş, Temmuz 2008'de tamamlanmıştır. Yrd. Doç. Dr. Meltem NARTER koordinatörlüğünde yapılmıştır.
 

Ödüller:

6. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Sözlü Sunum 3.lük Ödülü

Yrd. Doç. Dr. Meltem NARTER, “Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsili”, Bağlam Yayınları, İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından 2012 Çalışma Ödülü

1982 yılında Gölcük’te doğan Gülçin Şenyuva, 2000 yılında Haydarpaşa Anadolu Lisesinden, 2004 yılında ise İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde “Şizofren Ailelere Psikososyal Destek” projesinde gönüllü olarak görev almıştır.

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde “Fiziksel Şiddete Maruz Kalanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisans eğitimini tamamlayarak uzman diploması almıştır. Halen aynı üniversitede doktora eğitimine devam etmektedir.

2006-2007 yılları arasında Türk Psikologlar Derneği ve AB Destekli “Menapoz ve Andropozla Başa Çıkın” projesinde grup terapisti ve eğitici olarak görev yapmıştır. 2007-2013 yılları arasında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde eğitici ve psikolog olarak görevini sürdürmüştür. 2013-2015 yılları arasında çeşitli üniversitelerdeyarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmış ve Adli Psikoloji, Psikoterapi Kuramları, Travmaya Psikososyal Müdahale ve Özel Travmatik Gruplara Psikososyal Müdahale derslerini vermiştir. 2013-2015 yılları arasında Özel AcademicHospital’da Cinsel İşlev Bozukluğu Biriminde psikoterapist olarak görev yapmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından verilen Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (EABCT) onaylı 450 saatlik Kognitif ve Davranış Terapisi eğitimini almış ve KDT Terapisti olmaya hak kazanmıştır. CETAD tarafından verilen 1. Ve 2. Modül Cinsel İşlev Bozukluğu ve Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından verilen Çift ve Cinsel Terapiler eğitimini almıştır. Kompleks Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR eğitimini almıştır. Uzm. Psikolog Gülçin ŞENYUVA halen Maria Ceu Salvador tarafından verilen 200 saatlik “Çocuk ve Ergenlerde Kognitif ve Davranış Terapisi” ve Prof. Dr. Murat Dokur tarafından verilen 500 saatlik “Aile ve Çift Terapisi” eğitimlerine devam etmektedir.

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.  KDTD kongrelerinin düzenleme kurulunda bulunmakta ve genel sekreterliğini yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneği Travma Komisyonunun gönüllü birçok afet ve kriz durumlarında görev almıştır. International AssociationforCognitivePsychotherapy (IACP) üyesidir.

İlgi Alanları: Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Cinsel İşlev Bozukluğu

Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Sunduğu Bildirimler:

“Davranım Bozuklukları ve KDT Uygulamaları”, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2014

“Is vaginismus a symptom, a disorderor a culturerelatedphenomenon?”, 16th. Congress of theEuropeaSocietyforSexualMedicine, İstanbul, 2014

“Davranım Bozuklukları ve KDT Uygulamaları”, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 2013

“CognitiveAssessment of theDifferenceBetweenDelinquentand ADHD Adolescents”, World Congress of BehaviouralandCognitiveTherapies, Peru, 2013

“Öfkenin Kognitif Davranışçı Terapisi”, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 3. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2013

“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Kavramı ve BİSİS”, Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, Ankara, 2012

“Afet Sonrası Psikososyal Müdahaleler: Van Depremi Örneği”,Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-VII, İstanbul, 2012

“Afete Erken Dönem Psikososyal Müdahalelerde Hazırlık Çalışmaları”,Uluslar arası Ruhsal Travma Toplantıları-VII, İstanbul, 2012

“Sociotrophy-AutonomyandİmplicationsforSocialPhobia”, 7th. International CongressCognitivePsychotherapy, İstanbul, 2011

“Cinsel Saldırı Mağdurlarında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Yaygınlığı”, 14. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya, 2007

“Klinik Psikolojide KDT: Kesitsel Bir Uygulama Örneği”, Kognitif ve Davranışçı Terapiler Derneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2007

“Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Adli Bilimler Kongresi, Antalya, 2007

“Cinsel İşlev Bozukluğu Olmayan Tıp Öğrencileri ve Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Kişiler ile Cinsel İşlev Bozukluğu ile Başvuran Kişilerde Cinsel İnanışların Karşılaştırılmalı Olarak Değerlendirilmesi”, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 6. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2006

“Sosyal Fobi Hastalarında Fonksiyonal Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) Puanları’nın hastalık şiddeti ve komorbidite ile ilişkisi”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006

“Sosyal Fobi Hastalarında Düşünce Çarpıtmaları”, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2006

“Şizofreni Tanısı Almış Kişilerin Yakınlarında Stigmatizasyon Algısı ve Duygu İfadesi Düzeyleri”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2004

“Erkeğin Gözünde Kadın”, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2004

“Blakar’ın İletişim Çatışmaları Durumu (İÇD) Yöntemi Uygulama Çalışmaları”, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2004

“Sosyal Kategorizasyon Sürecinin İletişim Etkinliği Parametrelerine Etkisi”, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2004

“Dissosiyasyon ve Dissosiyatif Bozukluklar”, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2004

“Şizofreni”, 9. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2004

“Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Gelişim”, 6. Çocuk Gelişimi Halk Seminerleri, İstanbul, 2004

“Psikiyatristlerin Psikoz Kliniğinde Takip Stratejilerindeki Önceliklerin İncelenmesi”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

“Tükenmişlik Sendromu”, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2003

“S. Asch’in Çoğunluğun Azınlığa Etkisi Deneyinin Replikasyonu”, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2003

“16PF ve 16PA Kişilik Testlerinin Karşılaştırılması”, 8.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2003

Yayınlanan Makaleleri:

“Ergenler İçin Ruhsal Tarama Ölçeği’nin (ERST) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”, Düşünen Adam Dergisi, 2012; 25(1), 8-16

“Yasayla İhtilafa Düşen Ergenlerin Risk ve Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi: Araştırma ve Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi ve Standardizasyonu”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2011; 12, 143-150

“Fiziksel Şiddet Olgularında Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Değerlendirilmesi”, Adli Tıp Dergisi, 2009; 23(1), 1-14

“ErektilDisfonksiyonda (ED) Sözlü Terapilerde Kişilerarası İlişki Skalası ve Psikolojik Duyarlılık”, Türk Androloji Bülteni, 2005; 23

“Cezaevlerinde Psikolojik Destek”, Güncel Hukuk, 2006; 52-56


Tüm Görüşler