COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

2006-2010: Babaeski Anadolu Lisesi, Kırklareli

2010-2014: İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Fakültesi, İstanbul (Lisans)

2015-2018: Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi ABD, Eskişehir (Yüksek lisans)

2018-2020: Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, İstanbul (Yüksek Lisans)

2019-Devam Etmekte: Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, İstanbul (Doktora)

2014-2015: Irmak Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi, Lüleburgaz, Kırklareli
2015-2018: Arif Nihat Asya Ortaokulu, Bözüyük, Bilecik ( Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen)
2017-2018: Sakarya Clinica Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Dil ve Konuşma Terapisti) 
2018-2020: Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu, Ümraniye, İstanbul ( Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen)
2017-2020: PNP Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (Dil ve Konuşma Terapisti)
2018-2020: Harmoni Dil Konuşma ve Gelişim Akademisi (Dil ve Konuşma Terapisti) 2020 – Devam Etmekte: Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi (Dil ve Konuşma Terapisti)

 

Proje

Ses Hijyen Eğitimi Ve Vokal Fonksiyon Egzersizlerinin 7 Yaş Ve 11 Yaş Çocuklarının Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2018, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Tez

Kekemeliği İyileşen, Kekemeliği Devam Eden ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklarda Dikkat Yanlılığı, Yürütücü İşlev Becerileri ve Mizaç Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 2020, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

Katılmış Olduğu Kurslar ve Eğitimler

  1. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2015
  2. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Gazi Üniversitesi, Türkiye Odyoloji ve Konuşma-Ses Derneği, Ankara, 2016.
  3. Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi, Gazi Üniversitesi, Türkiye Odyoloji ve Konuşma-Ses Derneği, Ankara, 2016

    Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme ve Müdahale, Gazi Üniversitesi – Türkiye Odyoloji ve Konuşma-Ses Derneği, Ankara, Dr. Caroline BOWEN, 2016

Orofarengeal Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi (Assessment and Management of Oropharyngeal Swallowing Disorders in Adults), Medipol Üniversitesi, İstanbul, H. Kalf, 2017

  1. Ulusal Larengoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi- Larengoloji Derneği, Eskişehir, 2017
  2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2018

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz, İstanbul, K. Eggers, 2019

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz- Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi, Dilgem, İstanbul, K. Eggers, 2019

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz- Okul Çağı Çocuklarında Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi, İstanbul, K. Eggers, 2019

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz-  Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi, İstanbul, K. Eggers, 2019

10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

Fleksible Endoskopik Yutma Değerlendirmesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

Diagnostik and Prognostic Assessment of Children Who Stutter,  Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

DIR 101: An Introduction to DIR and DIRFloortime-Dilgem, İstanbul, J. Guenzel, G. Tippy, 2019

PALİN (PCİ) Parent-Child Interaction Therapy: Practical Intervention for Early Childhood Stammering – Dilgem, İstanbul, K. P. FOWER, 2019

Gözde MALKOÇ, 1992, Kırklareli doğumludur.

Eğitim:

2006-2010: Babaeski Anadolu Lisesi, Kırklareli

2010-2014: İstanbul Aydın Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Eğitim Fakültesi, İstanbul (Lisans)

2015-2018: Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi ABD, Eskişehir (Yüksek lisans)

2018-2020: Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, İstanbul (Yüksek Lisans)

2019-Devam Etmekte: Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, İstanbul (Doktora)

Deneyim:

2014-2015: Irmak Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi, Lüleburgaz, Kırklareli
2015-2018: Arif Nihat Asya Ortaokulu, Bözüyük, Bilecik ( Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen)
2017-2018: Sakarya Clinica Psikolojik Danışmanlık Merkezi (Dil ve Konuşma Terapisti) 
2018-2020: Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu, Ümraniye, İstanbul ( Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen)
2017-2020: PNP Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (Dil ve Konuşma Terapisti)
2018-2020: Harmoni Dil Konuşma ve Gelişim Akademisi (Dil ve Konuşma Terapisti) 2020 – Devam Etmekte: Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi (Dil ve Konuşma Terapisti)

Proje

Ses Hijyen Eğitimi Ve Vokal Fonksiyon Egzersizlerinin 7 Yaş Ve 11 Yaş Çocuklarının Ses Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2018, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Tez

Kekemeliği İyileşen, Kekemeliği Devam Eden ve Tipik Gelişim Gösteren Çocuklarda Dikkat Yanlılığı, Yürütücü İşlev Becerileri ve Mizaç Özelliklerinin Değerlendirilmesi, 2020, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul

Katılmış Olduğu Kurslar ve Eğitimler

Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2015
Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Gazi Üniversitesi, Türkiye Odyoloji ve Konuşma-Ses Derneği, Ankara, 2016.
Ses Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi, Gazi Üniversitesi, Türkiye Odyoloji ve Konuşma-Ses Derneği, Ankara, 2016

Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme ve Müdahale, Gazi Üniversitesi – Türkiye Odyoloji ve Konuşma-Ses Derneği, Ankara, Dr. Caroline BOWEN, 2016
Orofarengeal Yutma Bozukluklarında Değerlendirme ve Terapi (Assessment and Management of Oropharyngeal Swallowing Disorders in Adults), Medipol Üniversitesi, İstanbul, H. Kalf, 2017

Ulusal Larengoloji Kongresi, Osmangazi Üniversitesi- Larengoloji Derneği, Eskişehir, 2017
Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2018
Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz, İstanbul, K. Eggers, 2019

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz- Okul Öncesi Dönemde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi, Dilgem, İstanbul, K. Eggers, 2019

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz- Okul Çağı Çocuklarında Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi, İstanbul, K. Eggers, 2019

Kekemelik Terapisi: Yaşa Özgü Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Analiz-  Ergen ve Yetişkinlerde Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapisi, İstanbul, K. Eggers, 2019

10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

Fleksible Endoskopik Yutma Değerlendirmesi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

Diagnostik and Prognostic Assessment of Children Who Stutter,  Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019

DIR 101: An Introduction to DIR and DIRFloortime-Dilgem, İstanbul, J. Guenzel, G. Tippy, 2019

PALİN (PCİ) Parent-Child Interaction Therapy: Practical Intervention for Early Childhood Stammering – Dilgem, İstanbul, K. P. FOWER, 2019

 


Tüm Görüşler