COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1987 yılında Konya’da doğan Filiz Eyüboğlu ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Lisans eğitimini 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitenin Kardiyopulmoner Rehabilitasyon alanında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2013 yılında ‘ Farklı Fenotipteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Fonksiyonel Statünün Karşılaştırılması’  konulu tezini bitirerek bilim uzmanlığını almıştır. 

Eğitim

Hacettepe Üniversitesi / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon / 2009
Hacettepe Üniversitesi / Kardiyopulmoner Rehabilitasyon / 2013 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. Eda Kurt, Filiz Eyüboğlu, Defne Kaya, Yıldız Erdoğanoğlu. Sedanter Bayanlarda Reformer Pilatesin Fiziksel Performans, Beden İmajı Ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara. (Sözel Bildiri).

7.3.2.Taha Yasin Şapcıoğlu, Filiz Eyüboğlu, Çetin Sayaca, Defne Kaya. Farklı Glottik Kapanma  Yeterliliklerine  Sahip  Hemiplejik  Bireylerin  Su  Yutma  Performansları  İle Fonasyon  Süreleri  Arasındaki  İlişkinin  İncelenmesi.  3.  Uluslararası  Sağlık  Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Poster Bildirisi).

7.3.3.M.Murat Göçerler, Filiz Eyüboğlu, Defne Kaya, B. Yavuz Uçar. Mekanik Bel Ağrısı ve    Lumbal    Disk    Hernisi    Olan    Bireylerde    Fonksiyonel    Aerobik    Kapasitenin Karşılaştırılması. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Poster Bildirisi).

7.3.4.  Ahsen  Ercan,  Filiz  Eyüboğlu.  Akıllı  Telefon  Bağımlılığının  Fiziksel  Aktivite Üzerine Etkisi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara. (Poster Bildiri)

7.3.5. Mine Şimşek, Çetin Sayaca, Filiz Eyüboğlu, Defne Kaya. Meme kanseri nedeni ile

meme  koruyucu  cerrahi  geçirmiş  kadınlarla  mastektomi  cerrahisi  geçirmiş  kadınlar

arasında skapular diskinezinin değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,

29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Sözel Bildiri).

7.3.6. Büşra Karaoğul, Çetin Sayaca, Özlem Türkoğlu, Filiz Eyüboğlu. Faset Tropizm

Olan Hastaların Ağrı, Esneklik ve Günlük Yaşam Aktivite Seviyesinin Değerlendirilmesi.

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Sözel Bildiri).

7.3.7. Başak Çağla Arslan, Yıldız Erdoğanoğlu, Çetin Sayaca, Filiz Eyüboğlu, Zeynep Bahadır Ağce. 18-25 Yaş Arası Genç Bireylerde Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ile Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Kapasite Düzeyleri Arasında İlişki Var Mıdır? 1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 06-07 Aralık 2018, İstanbul (Sözel Bildiri).

7.3.8.  Filiz  Eyüboğlu,  Deniz  İnal  İNCE,  Ebru  ÇALIK,  Melda  SAĞLAM,  Naciye VARDAR  YAĞLI,  Hülya  ARIKAN,  Lütfü CÖPLÜ Yüksek ve  düşük  riskli  KOAH hastalarında  fonksiyonel  durumun  karşılaştırılması)’  Türk  Toraks  Derneği  16.  Yıllık Kongresi,3-7 Nisan 2013   Antalya (Poster Sunumu).

7.3.9.Filiz  Eyüboğlu,  Deniz  İnal  İNCE,  Ebru  ÇALIK,  Melda  SAĞLAM,  Naciye VARDAR YAĞLI, Hülya ARIKAN, Lütfü CÖPLÜ. Functionel Status in high and low risk patients with chronic obstructive pulmonary disease European Respiratory Society Annual Congress, 7-11 Ekim 2013:  Barcelona,Spain (Poster Discussion)

7.4. Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1.  Eyüboğlu  F.Çalık  M,  Sayaca  C,  Kaya  D.  “Bölüm  15.  Ayak  Bileği  Bağ Yaralanmalarında Fiziksel Tedavi, Rehabilitasyon ve Spora Dönüş” İçinde: Ayak bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları. Editörler: Sefa Müezzinoğlu, Mustafa Ürgüden, Sinan  Karaoğlu,  Ramazan  Akmeşe.  TUSYAD  Yayınları.  Basım  Aşamasında.  2019. Ankara.

7.4.2. Kaya D, Çalık M, Eyüboğlu F. “Bölüm 17. Ayak Bileği ve Ayak Kırıkları” İçinde: Ayak Bileği ve Ayak Problemleri. Editör: Nilgün Bek. Hipokrat Kitapevi, Sayfa: 235-248, 2018, Ankara. ISBN: 978-605-9160-84-1.7.4.2.

7.4.3.Kaya D, Çalık M, Eyüboğlu F, Sayaca C. “Bölüm 2.6. Omuz Propriosepsiyon Egzersizleri”  İçinde:  Omuz  Yaralanmalarında  Rehabilitasyon.  Editör:  Gül  Baltacı. Hipokrat Kitapevi. 2019, Ankara.

7.4.4. Eyüboğlu F,Çalık M, Sayaca C, Kaya D. “Bölüm: 58 Patellofemoral Sendromunda Kalça  Kuvveti  ve  Kinematikleri”  İçinde:  Clinical  Orthopaedic  Rehabilitation.  Çeviri Editörleri: Atalay N, Çıtaker S (Basım Aşamasında), 2019, Ankara. (Çeviri).

7.4.5. Çalık M, Eyüboğlu F. Sayaca C, Kaya D. “Bölüm: 60 Patellar Tendon Rüptürleri.” İçinde: Clinical Orthopaedic Rehabilitation. Çeviri Editörleri: Atalay N, Çıtaker S (Basım Aşamasında), 2019, Ankara. (Çeviri). 24

7.4.6. Eyuboglu F, Sayaca C, Calik M, Korkem D, Tascilar LN, Kaya D. “Chapter 21:Kinesiology of the Hip”. İçinde: Comparative Kinesiology of the Human Body. Editors: Salih Angin and Engin Simsek. Elsevier, 2019. (Basım Aşamasında).

7.4.7. Sayaca C, Eyuboglu F, Tascilar LM, Calik M, Kaya D. “Chapter 18: Kinesiology of the Pelvis”. İçinde: Comparative Kinesiology of the Human Body. Editors: Salih Angin and Engin Simsek. Elsevier, 2019. (Basım Aşamasında).

7.4.8. Sayaca C, Calik M, Eyuboglu F, Kaya D. “Chapter 10: Architecture of Fasciaand its Adaptation to Pathological Condiditons”. İçinde: Comparative Kinesiology of the Human  Body.  Editors:  Salih  Angin  and  Engin  Simsek.  Elsevier,  2019.  (Basım Aşamasında).

7.4.9.  Filiz  Eyüboğlu,  Mahmut  Çalık,  Çetin  Sayaca,  Defne  Kaya.  “Bölüm:  58 Patellofemoral   Sendromunda   Kalça   Kuvveti   ve   Kinematikleri”   İçinde:   Clinical Orthopaedic Rehabilitation. Çeviri Editörleri: Atalay N, Çıtaker S (Basım Aşamasında), 2019, Ankara.

7.4.10. Mahmut Çalık, Filiz Eyüboğlu, Çetin Sayaca, Defne Kaya “Bölüm: 60 Patellar Tendon Rüptürleri” İçinde: Clinical Orthopaedic Rehabilitation. Çeviri Editörleri: Atalay N, Çıtaker S 2019, Ankara (Basım Aşamasında).

7.4.11.  Eyüboğlu  F,  Çalık  M,  Sayaca  C,  Kaya  D.  “Bölüm  15.  Ayak  Bileği  Bağ Yaralanmalarında Fiziksel Tedavi, Rehabilitasyon ve Spora Dönüş” İçinde: Ayak bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları. Editörler: Sefa Müezzinoğlu, Mustafa Ürgüden, Sinan   Karaoğlu,   Ramazan   Akmeşe.   TUSYAD   Yayınları.   2019,   Ankara   (Basım Aşamasında).

7.4.12. Filiz Eyüboğlu, Mahmut Çalık “Egzersiz Tipleri” İçinde; Sık Yapılan Ortopedik Cerrahi   Uygulamalar   ve   Rehabilitasyon   Yaklaşımları   Güncel   Bilgiler   ve   Yeni Teknikler.Editörler: Mehmet Aşık, Defne Kaya, İrem Düzgün, Gökhan Polat. İstanbul Tıp,2019 (Yazım Aşamasında).

7.4.13. Defne Kaya, Filiz Eyüboğlu, Mahmut Çalık “Kıkırdak Sorunları” İçinde; Sık Yapılan Ortopedik Cerrahi Uygulamalar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Güncel Bilgiler ve Yeni Teknikler.Editörler: Mehmet Aşık, Defne Kaya, İrem Düzgün, Gökhan Polat. İstanbul Tıp,2019 (Yazım Aşamasında).

7.4.14.  Filiz  Eyüboğlu, Çetin  Sayaca,  Defne  Kaya.  “Bölüm  2:  Obezitede  Pulmoner Rehabilitasyon”  İçinde:  Pulmoner  Rehabilitasyon,  Editör:  Hülya  Harutoğlu,  Hipokrat Yayınevi, 2019, Ankara. (Yazım Aşamasında).

7.4.15. Mahmut Çalık, Defne Kaya, Filiz Eyüboğlu. “Bölüm 2: Ortopedik Cerrahiler Sonrası  Pulmoner  Rehabilitasyon”  İçinde:  Pulmoner  Rehabilitasyon,  Editör:  Hülya Harutoğlu, Hipokrat Yayınevi, 2019, Ankara. (Yazım Aşamasında).

7.5. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

7.5.1.  Sayaca  C,  Calik  M,  Eyuboğlu  F,  Kaya  D.  “Ayak  Bileği  İnstabilitelerinde Nöromüsküler Kontrol Eğitimi” , Türkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics. 2019. (Basım Aşamasında). Derleme. 7.5.2.

7.5.2.  Kaya  D,  Calik  M,  Eyuboğlu  F,  Sayaca  C,  Guney-Denz  H,  Doral  MN.  “AT Yırtıklarında Tamir Sonrası Rehabilitasyon” Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol- Special Topics. 2019. Basım Aşamasında). Derleme.

7.6. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6.1. Filiz EYÜBOĞLU, Deniz İnal İNCE, Ebru ÇALIK, Melda SAĞLAM, Naciye VARDAR YAĞLI, Hülya ARIKAN, Lütfü CÖPLÜ ‘Farklı Fenotipteki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarinda Fonksiyonel Statünün Karşılaştırılması’ I.Ulusal Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi, 23-25 Kasım 2017, Ankara (Poster Sunum).

7.7. Diğer yayınlar

7.7.1. Kongre, Kurs ve Seminerler:

7.7.1.1.     2018 ÖÇB’de Propriosepsiyonu Tartışıyoruz, İstanbul

7.7.1.2.     2018 İmmün Sistem ve Akciğer Sempozyumu, Ankara

7.7.1.3.     2018 Kardiyopulmoner Rehabilitasyonda Güncel Konular Sempozyumu

7.7.1.4.     2018 Spor Travmatolojisi Ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul

7.7.1.5.     2018 Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Sempozyumu, İstanbul

7.7.1.6.     2018 Kinesyotape Uygulama Eğitimi (KT-1 VE KT-2), İstanbul.

7.7.1.7.     2018 Pediatrik Hastalarda Egzersiz Eğitimi

 

 

7.7.1.8.     2017 European Respiratory Society, Milano

7.7.1.9.     2017 Spor Yaralanmalarında Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Tedavi ve

Rehabilitasyon Yaklaşımları- II Sempozyumu

7.7.1.10.   2017 1. Ulusal Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi,

7.7.1.11.  2017 “Shockwave 2017” teorik ve teknik uygulamalı kursu, İstanbul.

7.7.1.12.   2017 Omurga Sağlığı Sempozyumu: Lumbopelvik Ritim Patolojileri

Yaklaşım,

7.7.1.13.   2017 Spor Yaralanmalarında Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Tedavi ve

Rehabilitasyon Yaklaşımları- II Sempozyumu, İstanbul

7.7.1.14.   2017 VIII. Kistik Fibrozis Sempozyumu Ve Aile Eğitim Toplantisi, Ankara.

7.7.1.15.   2017 HİLL Terapi Eğitimi, İstanbul.

7.7.1.16.   2017 Temel İlkyardım Eğitimi, İstanbul.

7.7.1.17.   2017 Pediatrik Pulmoner Rehabilitasyon Kursu, Istanbul

7.7.1.18.   2017 EKG Kursu, Ankara

7.7.1.19.   2015 I. Ulusal Lenfoloji Kongresi,İstanbul

7.7.1.20.   2014 Modul I, 28-31 Mayıs 2014 Modul II, 8-13 Aralık 2014 Modul III/IV

Földi College Lenfödemde Fizyoterapi Kursu

7.7.1.21.   2013 Pulmoner Rehabilitasyon ve Evde Bakım Sempozyumu

7.7.1.22.   2012 Türk Toraks Derneği Temel Mekanik Ventilasyon Kursu

7.7.1.23.   2012 1. Sınıf Osteopati eğitimi

7.7.1.24.   2012 XIV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi

7.7.1.25.   2011 II. Ulusal Kalp Sağlığı Sempozyumu

7.7.1.26.   2011 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Kongresi

7.7.1.27.   2009 Kanser ve Fizyoterapi konulu II. Fizyoterapi Günleri

7.7.1.28.   2009 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

7.7.1.29.   2007 6. Ulusal Protez-Ortez Kongresi

PROJELER

9. İDARİ GÖREVLER

10. BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Kardiyopulmoner Rehabilitasyon  Derneği Türk Toraks Derneği

European Respiratory Society


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım