Afyonkarahisar doğumludur.2017 yılında Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünden, 2020 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden mezun olarak uzmanlığını almıştır. Yüksek Lisans tezini ‘’Normal Kilolu ve Obez İnsanlarda Aile Yaşam Doyumunun Yeme Bağımlılığı ve Duygusal Yemeyle olan İlişkisi’’ üzerine yazmıştır.
Lisans ve yüksek lisans öğrenimleri sırasında birçok akademik araştırma ve gönüllü danışmanlık merkezlerinde yer almıştır. Öğrenimi süresince Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, Şişli Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Fatih Otizm Merkezi, Özel Asude Huzurevi, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, Bilişsel Beceri Projesi, Avrasya Şizofreni Derneği, Np İstanbul Beyin Hastanesi biriminde stajyer psikolog olarak bulunmuş, klinik stajlarını başarı ile tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Üsküdar Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde ve Üsküdar Üniversitesi USBDT Araştırma Grubunda asistan psikolog olarak bulunmuştur.
2018 yılında 48. Uluslararası Bilişsel Davranışçı Terapi Kongresinde ‘’Engellenmeye Tahammülsüzlük ve Obezite Çeşitleri’’ konulu poster sunumu yapmıştır.
Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi, Aile Danışmanlığı(450 saat), Yeme Bozuklukları, Nöropsikolojik Değerlendirme Testi(50 saat), MMPI, Yale Brown OKB Testi, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi ve Tematik Algı Testi (TAT), Wisc-r Zeka Testi eğitimlerini tamamlamıştır.Ekim 2022 tarihinden itibaren NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde Uzman Psikolog olarak çalışmaya başlamıştır.

Eğitim

Üsküdar Üniversitesi/Psikoloji-2017
Üsküdar Üniversitesi/ Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı- 2020
Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitim
Bilişsel Davranışçı Terapi Beceri Role Play Eğitimi 
Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi 
Yeme Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 
Kişilik Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (Judith Beck)
Sosyal Anksiyete Bozuklukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi
Bilişsel Davranışçı Terapide Hiyerarşik Liste Hazırlama ve Maruziyet Eğitimi
Bilişsel Davranışçı Terapide Sokratik Sorgulama Eğitimi 
Şema Terapi
Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi
Aile Danışmanlığı Eğitimi
Nöropsikolojik Değerlendirme Testi Eğitimi
MMPI Eğitimi
Yale Brown OKB Testi Eğitimi
Rorschach Mürekkep Lekesi Testi Eğitimi
 Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimi
Wisc-r Zeka Testi Eğitimi

Bireysel Online Psikoterapi 2020-2022
Np İstanbul Beyin Hastanesi-Klinik Staj
Şişli Rehberlik ve Araştırma Merkezi-Staj
Fatih Otizm Merkezi-Staj
Özel Asude Huzurevi-Staj
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi-Staj
Bilişsel Beceri Projesi-Staj
Avrasya Şizofreni Derneği-Staj
Np İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi-Staj

Sizi Arayalım