COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İstanbul Üniversitesi Psikoloji (2004)

Rorschach Test Uygulama Eğitimi ( 2004-2006)

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi ( 2004-2006)

Projektif Testlerin Klinikte Kullanımı ( 2004)

Sağlık Psikolojisi (2007)

Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi ( Sağlık Bakanlığı 2012)

WISC-R Zeka Testi Sertifika (2012)

Çocuklarla Adli Görüşmeci Sertifikası ( Sağlık Bakanlığı 2014)

CAS Testi Sertifika (2014)

Psikodrama ve Sanat Terapisi Yöntemiyle İletişim Becerilerini Güçlendirme ( Sağlık Bakanlığı 2014)

Şema Terapi Eğitimi ( 2016)

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (2018)

Havacılık Psikolojisi Eğitimi (2018)

SCID-5 Eğitimi (2019)

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – Staj (2003-2004)
Özel Eğitim ve Aile Danışmanlığı (2004-2005)

Diyaliz Merkezi ( 2005-2009)

Psikolojik Danışmanlık Merkezleri  (2005-2016)

Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2011-2013)


Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ( 2013-2016)

NP Feneryolu Tıp Merkezi Ergen ve Yetişkin Bireysel Psikoterapi Hizmetleri (2016 yılından itibaren devam ediyor)

2016 yılından itibaren Üsküdar Üniversitesi Akademik Personeli olarak hizmet vermektedir.

2016 Mart ayından itibaren NP Feneryolu Tıp Merkezinde Ergen ve Yetişkinlere bireysel psikoterapi ve hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.  Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi bulunmaktadır

1982 Kocaeli doğumludur. Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlayan Esma Uygun öğrencilik döneminde stajını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına Gelişimsel problemleri ( Otizm, Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü vb.) olan çocuklarla başlamış ve çocuklara yönelik bireysel eğitim ile beraber ebeveyn eğitim çalışmalarını ve danışmanlığını yürütmüştür.

2004-2006 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde, Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından verilen Rorschach Test uygulama Eğitimini ve süpervizyonunu tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında, Kognitif Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği’nde Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur tarafından verilen eğitimle tamamlamıştır. 2016 yılında Şema terapi Eğitimi, 2018 yılında Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Eğitimi, 2019 yılında Havacılık Psikolojisi Eğitimini tamamlamıştır.

2004 yılından itibaren çeşitli sağlık merkezlerinde ve Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde, Özel Eğitim- Çocuklarda Davranış Problemleri ve Ebeveyn Tutum Danışmanlığı- Ergen Psikoterapisi ve Yetişkin Bireysel Psikoterapi hizmeti vermiştir.  

Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi yöntemleriyle ergen ve yetişkinlere bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Psikolojide yaygın olarak kullanılan ölçek ve testler ile ergen ve yetişkin bireylere psikometrik değerlendirmeler yapmaktadır.  Üsküdar Üniversitesi’nde Akademik Personel olarak Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında 2016 tarihinden itibaren hizmet vermektedir.

2016 yılından itibaren NP Feneryolu Tıp Merkezinde ergen ve yetişkinlere bireysel psikoterapi hizmeti vermektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.  Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi bulunmaktadır.


Tüm Görüşler