COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2004

Florence Nightingale Hastanesi

Sakarya Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Arş. Hastanesi / Uzmanlık Eğitimi

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi

Bilişsel Davranışçı Terapi- Cinsel Terapiler- Anksiyete Bozuklukları- Depresyon

2018 Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Teorik Eğitimi (ÜSEM)
2014 CETAD Cinsel travmalar ve travmada EMDR kursu  
2007-2009 Bilişsel Davranışçı Terapi Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur’dan teorik ve supervizyon eğitimi tamamlandı.
2008-2010 CETAD Cinsel Terapiler teorik ve supervizyon eğitimi tamamlandı.
2009-2010 Kişilik Bozukluklarının Dinamik Yönelimli Terapisinin Prof.Dr.Doğan Şahin’den teorik eğitimi
2009-2010 Psikodrama Grubu Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü
2009 Geropsikiyatri Kursu (BRSHH)
2010 EKT Kursu (BRSHH)
2008 Psikoterapiler Kursu (BRSHH)
2002 Diabetli Çocuklar Kampında gönüllü tıp öğrencisi 

 

İntihar düşüncesi ve girişimi olan yatarak tedavi gören kadın hastaların çocukluk çağı

travması, dissosiyasyon ve impulsivite açısından karşılaştırılması (2010, İstanbul, Tez)

Göze self mutilasyon vakası (2007, 11.Bahar Sempozyumu, Poster bildirimi)

ARKOÇ MURAT, (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SPORUN DEPRESYON, ANKSİYETE VE UMUTSUZLUK DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

ÇEVİK CEREN, (2018). Üniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Anabilim DalıUZUNER NURDAN, (2018). Üniversite öğrencilerinin depresyon düzeylerinin duygusal zeka açısından incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

ÖNDER SAMİ BAŞAR, (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyodemografik özellikleri, sosyal fobi belirtileri, erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim DalıBABAK CANAN, (2018). Almanya'da ve Türkiye'de Türkiye vatandaşı üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesi, algıladıkları sosyal destek ve stresle başa çıkma yöntemlerinin karşılaştırılması, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

HACIAHMETOĞLU NİLDEM, (2018). Lise öğrencilerinin internet kullanım bozukluğu, sosyal kaygı ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

COŞKUN ESRA, (2018). Kişilerin mutluluk düzeyleri ve yaşam doyumlarının evlilik uyumları ile evlilik süreleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

ERSANLI KUBİLAY, (2018). Bireylerin Obsesif Kompulsif Bozukluk Semptom Düzeylerine Göre Belirsizliğe Tahammülsüzlükleri ve Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişki, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

KARA ZEHRA İZEL, (2018). "Bir Psikolojik Danışmanlık Merkezine Başvuran Kadınların Çocukluk Çağı Travmaları, Öfke İfade Biçimleri, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Açısından İncelenmesi"., Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Psikoloji Anabilim Dalı

ÜN MELİS DAMLA, (2018). ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI, MÜKEMMELİYETÇİLİK VE ANNE BABA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, Üsküdar Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü

TANRIVERDİ ATİYE CEMRE (2017). Özel eğitim merkezinde eğitim alan mental retarde ve otistik çocukların annelerinin, depresyon ve aleksitimi düzeylerinin incelenmesi, Üsküdar Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Anabilim Dalı

1980 yılında doğmuştur. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olup, 2010 yılında Prof. Dr. Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağ. ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Arş. Hastanesinde Psikiyatri alanında uzmanlığını almıştır.


Tüm Görüşler