COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İzmit Lisesi / 1988

Trakya  Üniversitesi Tıp  Fakültesi / 1996

Bakırköy  Ruh ve  Sinir  Hastalıkları  Hastanesi / Uzmanlık Eğitimi

International Psychoanalytical Association ve İstanbul Psikanaliz Derneği bağlantılı Psikanalitik Psikoterapi Formasyon Eğitimi (sürmekte),

Kişilik Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşımlar Grup Eğitimi/Ocak-Mayıs 2009.Prof.Dr. Doğan Şahin,

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi / 2019/CETAD

Travma ile İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR/Haziran 2012/TPD

Konya / Pratisyen Hekim

Tekirdağ / Pratisyen Hekim

İstanbul   Eğitim ve  Araştırma Hastanesi Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji  Asistanı

Bakırköy  Ruh ve  Sinir  Hastalıkları  Hastanesi / Uzmanlık Eğitimi

Gaziantep Dr. Ersin  Arslan  Devlet  Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / ...

Kadın ruh sağlığı

Duygudurum  bozuklukları(Depresyon-Mani , Bipolar Bozukluk)

Anksiyete  bozuklukları

Kişilik  organizasyonu

Yeme Bozuklukları

Uyum bozuklukları

Cinsel  işlev  Bozuklukları

Fobiler

İstanbul Tabip Odası/üye, Türk Psikiyatri Derneği /Üye, İstanbul Psikanaliz Derneği /Üye, İnternational Psychoanalytic Association /Aday Üye, bilimsel ve mesleki Kuruluşlara üyelikleridir

1-Tıpta Uzmanlık Tezini '' Şizofreni Hastalarında Sanrı İçeriklerinin Yaşam Olayları ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi'' üzerine   yapmıştır.  

2-Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment.The Journal of Neurobehavioral Sciences/2015;2(1):42-44.

3-Quantitation of escitalopram and its metabolites by liquid chromatography-tandem mass spectrometry in psychiatric patients: New metabolic ratio establishment.

Canbolat F, Tasdemir Erinç DM, Evrensel A, Aydın A, Tarhan KN.Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Mar;124(3):285-297.

4-Early Menopause Is a Risk Factor for Postmenopausal Depression in Healthy Women, But Are Depressive Episodes a Risk Factor

for Early Menopause? S Kesebir,S Metin,DM Tasdemir Erinc,A.Yosmaoglu J Clin Gynecol Obstet. 2018

5-Evaluation of Schizophrenia Pations Delusional Contents in Associations between Gender Differences And Life Events. Tasdemir Erinc DM,Cetinay P,Ozgen G/ American Psychiatric Association (APA) New York 2018

6-Dirençli  Duygu  Durum  Bozukluklarında TMU (Transkraniyal  Manyetik Stümilasyon) 54. Ulusal Psikiyatri Kongresi Antalya 2018

7-Dirençli  Duygu  Durum  Bozukluklarında TMU (Transkraniyal  Manyetik Stümilasyon) 22. TPD Klinik Sempozyumu Antalya 2018

8-Dirençli Duygu Durum  Bozukluklarında EKT (Elektrokonvülzif Tedavi) 4. Psikiyatri Zirvesi- 11. Ulusal Anksiyete  Kongresi  Antalya 2019

1971  yılında Lice 'de   doğdu. 1988  de  İzmit lisesinden  mezun  oldu. Tıp  fakültesini   Trakya  Üniversitesi Tıp  Fakültesinde  1996 yılında tamamladı. Konya  ve Tekirdağ'da pratisyen  hekim,  tam  zamanlı işyeri hekimi olarak  çalıştı.  İstanbul   Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'nde  Enfeksiyon  Hastalıkları  ve  Klinik  Mikrobiyoloji   asistanı  olarak  çalıştı. Psikiyatri uzmanlık  eğitimini  Bakırköy  Ruh ve  Sinir  Hastalıkları  Hastanesi'nde  tamamladı. Devlet hizmet  yükümlülüğünü   Gaziantep Dr. Ersin  Arslan  Devlet  Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak  tamamladı. Tıpta Uzmanlık Tezini '' Şizofreni Hastalarında Sanrı İçeriklerinin Yaşam Olayları ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi'' üzerine   yapmıştır.     Kendi  arzusu  ile kamu  görevinden  ayrıldı.
Yayınları:   Bilateral pedal edema associated with olanzapine treatment./The Journal of Neurobehavioral Sciences/2015;2(1):42-44.Psikiyatri alanında halen devam eden bilimsel çalışmaları mevcuttur.

International Psychoanalytical Association ve İstanbul Psikanaliz Derneği bağlantılı Psikanalitik Psikoterapi Formasyon Eğitimi (sürmekte),Kişilik Bozukluklarına Psikodinamik Yaklaşımlar Grup Eğitimi/Ocak-Mayıs 2009.Prof.Dr. Doğan Şahin, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi /Ekim 2010/CETAD (Modül 1-2), Travma ile İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR/Haziran 2012/TPD aldığı eğitimlerdir
       
İstanbul Tabip Odası/üye, Türk Psikiyatri Derneği /Üye, İstanbul Psikanaliz Derneği /Üye, İnternational Psychoanalytic Association /Aday Üye, bilimsel ve mesleki Kuruluşlara üyelikleridir


Tüm Görüşler