1990 yılında Alanya'da doğmuştur. 2007 yılında Alanya Lisesinden, 2012 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden, 2014 yılında ise Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Lisans öğrenimi sırasında birçok akademik araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Kartalite Yaşam Merkezinde Anne ve Çocuk Sağlığı bölümünde “Ebeveyn Tutumları Çalışması” ve Fenerbahçe Çeçen Kampında “Travma ve Çocuk Psikolojisi Çalışmaları” gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır. Lisans bitirme projesini "Üniversite Öğrencilerinin Alkol İçme Nedenleri", yüksek lisans bitirme projesini ise, “Cannabis Bağımlısı Bireylerde Craving (Aşerme); Anksiyete Kaynaklı mı, Aleksitimi Kaynaklı mı?” araştırmalarıyla başarı ile tamamlamıştır. Öğrenimi sırasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde staj yapmıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl süreyle özel eğitim merkezinde zihinsel ve bedensel engelli çocukların ailelerine yönelik eğitim ve psikoterapi hizmeti vermiştir.

7 yıl süresince yatılı psikiyatri servisinde sorumlu kat psikoloğu olarak görev yapmıştır ve özellikle depresyon, duygudurum bozuklukları ve psikoz gibi kronik psikiyatrik rahatsızlığa sahip hastalar ile çalışmalarını yürütmüştür. Mesleki hayatı boyunca pek çok test ve terapi eğitimlerini tamamlamıştır. Aralık 2013 tarihinden bu yana NPİSTANBUL Hastanesinde Uzman Klinik Psikolog olarak görev yapmaktadır.

İlgi Alanları:

 • Depresyon
 • Bipolar bozukluk
 • Psikotik bozukluklar
 • Şizoaffektif bozukluk
 • Şizofreni
 • Anksiyete bozuklukları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Öfke ve dürtü kontrol sorunları
 • Stresle baş etme
 • İletişim sorunları
 • Kişilerarası ilişki sorunları
 • Hasta yakınlarına psikolojik destek (psikoeğitim)

 Katıldığı Kongreler, Bilimsel ve Mesleki Katkı Alanları:

 • Todev Otizm Farkındalık Etkinliği
 • I.Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu- Yeniden Özgürlük Projesi
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı- Oryantasyon Programı
 • II. Sosyal Duyarlılık Çalışmaları Öğrenci Sempozyumu
 • VI. Üniversiteler Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Sempozyumu “Tüm İlişkilerim”
 • Şizofreni ve Psikososyal Yaklaşım Semineri

Eğitimler:

 • Imago Aile ve Çift Terapisi Eğitimi – Evlilik Terapileri Enstitüsü
 • MMPI Kişilik Testi – Türk Psikologlar Derneği
 • Psikodrama (392 saat) - Yıldız Burkovik
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • Wisc-r Zekâ Testi Uygulayıcı Eğitimi - PADEM
 • Rorschach – Rorschach ve Projektif Testler Derneği Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz
 • Play Attention Koçluk Sertifikası – Play Attention Türkiye
 • Pozitif Psikoloji Eğitimi (45 saat) - ÜSEM
 • EMDR – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • CAS – İstanbul Üniversitesi
 • MCT (Metakognitif Terapi) (workshop)– Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
 • MOXO d-CPT
 • TAT (Halen) – Rorschach ve Projektif Testler Derneği Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz

Deneyimler:

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Stajyer Psikolog) – 2011
 • NPİSTANBUL Hastanesi (Stajyer Psikolog) - 2012
 • Andaç Özel Eğitim ve Rahabilitasyon Merkezi (Psikolog) – 2012-2013
 • NPİSTANBUL Hastanesi (Uzman Klinik Psikolog) – 2013 - Halen

Yayınlanan Makaleler:

ÖZTEN E., TUFAN A. E., HIZLI SAYAR F. G., ERYILMAZ G., ALOĞLU D, IŞIK S. (2015). Comparison of attachment styles in adult patients with attention deficit hyperactivity disorder and major depressive disorder: a controlled preliminary study. Journal of Mood Disorders, 5(3), 126-133., Doi: 10.5455/JMOOD.20150303044822.

ÖZTEN E., TUFAN A. E., ERYILMAZ G., ALOĞLU D., BULUT H., HIZLI SAYAR F. G. (2016). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Anksiyete Duyarlılığı ve Dürtüsel Davranış ile İlişkisi. 1.Psikiyatri Zirvesi/8. Ulusal Anksiyete Kongresi.


ÖZTEN E., TUFAN A. E., ERYILMAZ G., ALOĞLU D., BULUT H., HIZLI SAYAR F. G. (2017). Determination of Anxiety Sensitivity and Investigation of its Association with Impulsivity in Adult Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Patients. Neuropsychiatry, 7(05), 710-716., Doi: 10.4172/Neuropsychiatry.1000268.

Ayrıntılı Özgeçmişe Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Eğitim

Alanya Lisesi / 2007

Maltepe Üniversitesi / Psikoloji / 2012

Üsküdar Üniversitesi / Klinik Psikoloji / 2014

Imago Aile ve Çift Terapisi

Psikodrama – 2013

Bilişsel Davranışçı Terapi - 2014

Üsküdar Üniversitesi Yüksek Lisans

Eğitimler:

 • Imago Aile ve Çift Terapisi Eğitimi – Evlilik Terapileri Enstitüsü
 • MMPI Kişilik Testi – Türk Psikologlar Derneği
 • Psikodrama (392 saat) - Yıldız Burkovik
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi – Prof. Dr. Hakan Türkçapar
 • Wisc-r Zekâ Testi Uygulayıcı Eğitimi - PADEM
 • Rorschach – Rorschach ve Projektif Testler Derneği Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz
 • Play Attention Koçluk Sertifikası – Play Attention Türkiye
 • Pozitif Psikoloji Eğitimi (45 saat) - ÜSEM
 • EMDR – Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • CAS – İstanbul Üniversitesi
 • MCT (Metakognitif Terapi) (workshop)– Prof. Dr. Nesrin Dilbaz
 • MOXO d-CPT
 • TAT (Halen) – Rorschach ve Projektif Testler Derneği Prof. Dr. Tevfika Tunaboylu İkiz
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi (Stajyer Psikolog) – 2011
 • NPİSTANBUL Beyin Hastanesi (Stajyer Psikolog) - 2012
 • Andaç Özel Eğitim ve Rahabilitasyon Merkezi (Psikolog) – 2012-2013
 • NPİSTANBUL Beyin Hastanesi (Uzman Klinik Psikolog) – 2013 - Halen
Sizi Arayalım