COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim
 • Ankara Fen Lisesi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABACT) tarafından akredite edilmiş  Çocuk ve Ergenlerde Kognitif Davranış Terapisi (220 saat)
 • Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi
 • Psikodinamik Psikoterapi Kuramsal Teorik Ders Eğitimi, Psikodinamik Psikoterapi Kuramsal Teorik Ders Eğitimi, İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği, Sertifika, 12.01.2013 -30.05.2015 (Ulusal) 4.
 • Addiction Course, Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri (BATI) Enstitüsü
 • Sistemik Aile Terapisinde Temel Kavramlar ve Bir Aile Örnekleminde Görüşme Örnekleri Üzerinde Kavramların Tartışılması
 • İleri Düzey İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi, Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşımı
 • Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2008-2013)
 • Uzman Doktor, Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (2013-2015)
 • Uzman Doktor, Bolu Abant İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi (2015-2016)
 • Doktor Öğr. Üyesi, Düzce Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2016-2020)
 • Nörogelişimsel Hastalıklar (Otizm spektrum bozuklukları, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu 
 • Öğrenme bozuklukları) 
 • Dil-konuşma sorunları ve gelişimsel gecikmeler,
 • Zeka gerilikleri
 • Dışa atım bozuklukları (enürezis, enkoprezis)
 • Uyku Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları (Ayrılık kaygısı bozukluğu, selektif mutizm, özgül fobi, yaygın kaygı bozukluğu, panik bozukluk, sosyal kaygı bozukluğu)
 • Depresyon ve duygudurum bozuklukları
 • Psikotik bozukluklar
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Ergenlik dönemi gelişimsel özellikleri
 • Ergenlik döneminde riskli davranışlar
 • Anne-babalık becerileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yektaş Ç, Büken Bora. Evaluation of Sociodemographic and Clinical Profiles of Adolescents Under-18 Years of Age Referred by the Judicial Authorities for Marriage License, Konuralp Tıp Dergisi, 11(3):397-403. 

Yektaş, AE Tufan, Merve Yazıcı. Düzce İli Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri Konuralp Tıp Dergisi, 2018; 10 (3), 298-304.

Ç Yektaş, SE Kaplan. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’ne Başvuran Hastaların Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2017; 9 (3), 228-232.

Ç Yektas, AE Tufan. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Comorbidity in an Adolescent Diagnosed with L-2 Hydroxyglutaric Aciduria and Response to Atomoxetine Treatment: a Case Report. Dusunen Adam 2016; 29 (3), 27.

E Deveci, NG Doksat, Ç Yektaş, K Doksat. Üniversite Öğrencisi Kızların Yeme Tutumlarının Duygudurum Bozukluğu İle İlişkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 2016; 21 (2), 129-134.

K Arslan, Ö Recep, Ç Yektaş, E Recep. Bati Karadeniz Bölgesinin Eskipazar İlçesinde Akraba Evliliği Durumu, Bununla İlişkili Kronik Ve Genetik Hastalik Sikliğinin Araştirilmasi. Duzce Medical Journal 2016; 18 (2), 54-59

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çiğdem Yektaş , Nihal Yurteri , Merve Yazıcı. Cinsel İstismar Sonrası Ortaya Çıkan Vajene Yabancı Cisim Sokma Yoluyla Tekrarlayan Kendine Zarar Verme Davranışı, 22. Ergen Günleri, İstanbul,2017

Nihal Yurteri Çetin , Çiğdem Yektaş , Enes Sarıgedik. Bir Ailenin Çığlığı: Suisid 22. Ergen Günleri, İstanbul, 2017

Çigdem Yektaş ,Hakan Erman. Sociodemographic And Clinical Features Of 338 "Conditional Refugee" Children And Adolescences Guided To A Special Mental Health Clinic In Ankara), 27. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 10-13 Mayıs 2017, İzmir.

Çigdem Yektas ,Ayten Erdogan. Use Of Antipsychotic Drugs In An Outpatient Unit Of A Child And Adolescent Clinic: A Retrospective Chart Review Of 212 Patients. 27. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 10-13 Mayıs 2017, İzmir.

Ersin Yüksel ,Çiğdem Yektaş ,Kenan Kocabay. Investigation Of Suicide Trend Factors In Adolescents Who Had Suicide Attempts And Admitted To Department Of Pediatrics Duzce University Hospital. 27. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 10-13 Mayıs 2017, İzmir.

Çiğdem Yektaş. Ruh Sağliğinda Önemli Bir Yeti: Mentalizasyon Mentalizasyon Ve Çocukluk Çaği Travmatik Yaşantilari , 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Çiğdem Yektaş, Merve Alpay, Ali Evren Tufan. Vitamin B12, Folic Acid And Homocysteine Levels In Turkish Children Diagnosed With Autism Spectrum Disorder And Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Çiğdem Yektaş, Enes Sarigedik. Vaka Raporu:Çocukluk Çaği Dezintegratif Bozukluğu, 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul. 

Çiğdem Yektaş. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Birimine Başvuran Adli Olgularin Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Enes Sarıgedık , Çigdem Yektas. Ergenlikte Cinsel Yönelim Ve Kimlik Oluşumu Bir Vaka Sunumu. 23. Ergen günleri, 2018, Ankara 

Kütük MÖ, Tufan AE, Kılıçaslan F, Mutluer T, Gökçen C, Karadağ M, Yektaş Ç, Kandemir H, Acikbas U, Büber A, Aksu GG, Topal Z, Giray A, Kütük Ö. Inflammatory Markers in Pediatric Patients with Trichotillomania as Targets for Novel Therapies: A Multi-Center, Cross-Sectional, Case-Control Study From Turkey, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Kasar N, Yektaş Ç. Suicidal Behavior After Increased Atomoxetine Dose in An Eight Year Old Boy Diagnosed With ADHD: A Case Report. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

 Kasar N, Yektaş Ç. Atomoxetine Induced Maculopapular Eruption In An Eight Year Old Girl Diagnosed with ADHD: A Case Report, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Kaplan Karakaya SE, Yektaş Ç. Evaluation of sociodemographic and clinical characteristics of patients diagnosed with selective mutism. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Sarıgedik E, Yektaş Ç. Evaluation oexistence of treacher collins syndrome, attention deficit hyperactivity disorder and specific learning disability. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Sarıgedik E, Yektaş Ç. Successful treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with methylphenidate in a patient with giant sacral hemangioma. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Yazici M, Yektaş Ç. Off-label antipsychotic use in patients diagnosed with mental retardation evaluation of efficacy and side effects. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Küçükdağ M, Yektaş Ç. Tardive dyskinesia with spontaneous remission after discontinuation of aripiprazole and quetiapine in a adolescent patient with mental retardation; A case report. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Küçükdağ M, Yektaş Ç. Smith Lemli Opitz Syndrome who had mild mental retardation, associated with behavioral problems; A case report. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Yektaş Ç, Büken Bora. Evaluation of Sociodemographic and Clinical Profiles of Adolescents Under-18 Years of Age Referred by the Judicial Authorities for Marriage License, Konuralp Tıp Dergisi, 11(3):397-403. 

Yektaş, AE Tufan, Merve Yazıcı. Düzce İli Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri Konuralp Tıp Dergisi, 2018; 10 (3), 298-304.

Ç Yektaş, SE Kaplan. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi’ne Başvuran Hastaların Sağlık Kurulu Raporlarının Değerlendirilmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2017; 9 (3), 228-232.

Ç Yektas, AE Tufan. Attention Deficit Hyperactivity Disorder Comorbidity in an Adolescent Diagnosed with L-2 Hydroxyglutaric Aciduria and Response to Atomoxetine Treatment: a Case Report. Dusunen Adam 2016; 29 (3), 27.

E Deveci, NG Doksat, Ç Yektaş, K Doksat. Üniversite Öğrencisi Kızların Yeme Tutumlarının Duygudurum Bozukluğu İle İlişkisi. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi 2016; 21 (2), 129-134.

K Arslan, Ö Recep, Ç Yektaş, E Recep. Bati Karadeniz Bölgesinin Eskipazar İlçesinde Akraba Evliliği Durumu, Bununla İlişkili Kronik Ve Genetik Hastalik Sikliğinin Araştirilmasi. Duzce Medical Journal 2016; 18 (2), 54-59

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çiğdem Yektaş , Nihal Yurteri , Merve Yazıcı. Cinsel İstismar Sonrası Ortaya Çıkan Vajene Yabancı Cisim Sokma Yoluyla Tekrarlayan Kendine Zarar Verme Davranışı, 22. Ergen Günleri, İstanbul,2017

Nihal Yurteri Çetin , Çiğdem Yektaş , Enes Sarıgedik. Bir Ailenin Çığlığı: Suisid 22. Ergen Günleri, İstanbul, 2017

Çigdem Yektaş ,Hakan Erman. Sociodemographic And Clinical Features Of 338 "Conditional Refugee" Children And Adolescences Guided To A Special Mental Health Clinic In Ankara), 27. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 10-13 Mayıs 2017, İzmir.

Çigdem Yektas ,Ayten Erdogan. Use Of Antipsychotic Drugs In An Outpatient Unit Of A Child And Adolescent Clinic: A Retrospective Chart Review Of 212 Patients. 27. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 10-13 Mayıs 2017, İzmir.

Ersin Yüksel ,Çiğdem Yektaş ,Kenan Kocabay. Investigation Of Suicide Trend Factors In Adolescents Who Had Suicide Attempts And Admitted To Department Of Pediatrics Duzce University Hospital. 27. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 10-13 Mayıs 2017, İzmir.

Çiğdem Yektaş. Ruh Sağliğinda Önemli Bir Yeti: Mentalizasyon Mentalizasyon Ve Çocukluk Çaği Travmatik Yaşantilari , 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Çiğdem Yektaş, Merve Alpay, Ali Evren Tufan. Vitamin B12, Folic Acid And Homocysteine Levels In Turkish Children Diagnosed With Autism Spectrum Disorder And Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Çiğdem Yektaş, Enes Sarigedik. Vaka Raporu:Çocukluk Çaği Dezintegratif Bozukluğu, 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul. 

Çiğdem Yektaş. Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Birimine Başvuran Adli Olgularin Sosyodemografik Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi 28. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 9-12 Mayıs 2018, İstanbul.

Enes Sarıgedık , Çigdem Yektas. Ergenlikte Cinsel Yönelim Ve Kimlik Oluşumu Bir Vaka Sunumu. 23. Ergen günleri, 2018, Ankara 

Kütük MÖ, Tufan AE, Kılıçaslan F, Mutluer T, Gökçen C, Karadağ M, Yektaş Ç, Kandemir H, Acikbas U, Büber A, Aksu GG, Topal Z, Giray A, Kütük Ö. Inflammatory Markers in Pediatric Patients with Trichotillomania as Targets for Novel Therapies: A Multi-Center, Cross-Sectional, Case-Control Study From Turkey, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Kasar N, Yektaş Ç. Suicidal Behavior After Increased Atomoxetine Dose in An Eight Year Old Boy Diagnosed With ADHD: A Case Report. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

 Kasar N, Yektaş Ç. Atomoxetine Induced Maculopapular Eruption In An Eight Year Old Girl Diagnosed with ADHD: A Case Report, 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Kaplan Karakaya SE, Yektaş Ç. Evaluation of sociodemographic and clinical characteristics of patients diagnosed with selective mutism. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Sarıgedik E, Yektaş Ç. Evaluation oexistence of treacher collins syndrome, attention deficit hyperactivity disorder and specific learning disability. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Sarıgedik E, Yektaş Ç. Successful treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) with methylphenidate in a patient with giant sacral hemangioma. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Yazici M, Yektaş Ç. Off-label antipsychotic use in patients diagnosed with mental retardation evaluation of efficacy and side effects. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Küçükdağ M, Yektaş Ç. Tardive dyskinesia with spontaneous remission after discontinuation of aripiprazole and quetiapine in a adolescent patient with mental retardation; A case report. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

Küçükdağ M, Yektaş Ç. Smith Lemli Opitz Syndrome who had mild mental retardation, associated with behavioral problems; A case report. 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 2-5 Mayıs 2019,  İstanbul.

 

Bilimsel Yayınlar ve Ödüller

Yektaş Ç, Tufan AE, Sarıgedik E. Sleep habits of children diagnosed with attention/deficit/hyperactivity disorder and effects of treatment on sleep related parameters. Asian Journal of Psychiatry, 2020; 52:102045. 

Kütük MÖ, Tufan AE, Kılıçaslan F, Mutluer T, Göken C, Karadağ M, Yektaş Ç, Kandemir H, Buber A, Güler Aksu G, Topal Z, Giray A, Celik F, Acikbas U, Kutuk Ö. Novel inflammatory targets for immunotherapies in pediatric patients with trichotillomania. Immunobiology, 2020; 225: 151913.

Kütük MÖ, Tufan AE, Göken C , Kılıçaslan F, Karadağ M, Mutluer T, Yektaş Ç, Kandemir H, Buber A, Coşkun Ş, Acikbas U, Güler G, Topal Z, Çelik F, Altıntaş E, Giray A, Aka Y, Kutuk Ö.    Cytokine expression profiles in Autism spectrum disorder: A multi-center study from Turkey. 2020; 133: 155152.

Yektaş Ç, Alpay M, Tufan AE. Comparison of serum B12, folate and homocysteine concentrations in children with autism spectrum disorder or attention deficit hyperactivity disorder and healthy controls. Neuropsychiatric disease and treatment, 2019;(15): 2213-2219.

Yektaş Ç, Tufan AE, Büken B, Yurteri Çetin N, Yazıcı M. Evaluation of abuse and abuser’s features and risk factors associated with psychopathology in children and adolescents victimized by sexual abuse.Anadolu Psikiyatri Derg. 2018; 19(5): 501-508.

Yektaş Ç, Tufan AE. Prescribing Trends of Atypical Antipsychotic Drugs in an Outpatient Unit of a Child and Adolescent Clinic in Turkey, Clinical Neuropharmacology, 2018;41(1):23-27. 

Kocaman, G. M., Özmerdivenli, R., Yektas, Ç. Bolu, S, Erdogan A.Autistic Feature and 2D:4D Finger Ratio Relations Children and Adolescents with Congenital Adrenal Hyperplasia. Anadolu Psikiyatri Derg 2017; 18(4):395-403.

Yektaş Ç, Paşabeyoğlu B, Mutlu C, Erdoğan A. The Prescribing Pattern of Paliperidone in a Pediatric Population. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2018 Vol. 28, No. 2, 156–162.

Küçükdağ M, Yektaş Ç. Hyperactive delirium and its symptomatic treatment with risperidone in a paediatric patient: a case report. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2018;1-3. 

Yektaş Ç. Tufan AE. Imipramine-induced mania in a child diagnosed with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): a case report, Psychiatry and Clinical Psychopharmacology. 2018;28(3):332-334.

 Yektaş Ç. Tufan AE. Increased Trichotillomania Symptoms in a Child With Fluoxetine Treatment. Clin Neuropharmacol. 2017; 40(2):95-96.

Yektaş Ç, Samurcu Demir N, Tufan AE. Loss of Eyebrows (Madarosis) After Use of Long Actıng Methylphenıdate:case report Journal OF Clinical Psychopharmacology, 2017;37(4):485-486. 
 

Ç. Yektaş, AE Tufan. 'Spontaneous ejaculations in an adolescent with olanzapine use: case report' Clinical Neuropharmacology. 2016;39(3):157-158.  

Yektaş Ç, Cansiz MA, Tufan AE. Increased Frequency of Encopresis in a Child Diagnosed With Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Encopresis After Atomoxetine Use: A Case Report. Clinical Neuropharmacolgy. 2016; 39(4):212-213.

 

Ödüller:

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay 29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Kongresi Araştırma Sunumu, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, 2019

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Çiğdem Yektaş. The role and importance of MiRNA molecules in child psychiatry, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2016.

Çiğdem Yektaş, Başak Paşabeyoğlu, Ayten Erdoğan and Caner Mutlu. The Prescribing Pattern of Paliperidone in a Pediatric Population Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2017.

Merve Yazıcı, Çiğdem Yektaş and Enes Sarıgedik. Obsessive-compulsive disorder followed with diagnosis of tic disorder: paediatric case report, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2018.

Sümeyra Elif Kaplan, Çiğdem Yektaş Activation syndrome related to atomoxetine use: a case report, Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2018.

Çiğdem Yektaş. Off label use of atypical antipsychotic drugs in paediatric population: a double edged sword. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2018.

Çiğdem Yektaş. Evaulation of prenatal and postnatal factors of children diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. (Dikkat eksikliği hiperakitivite bozukluğu (DEHB) tanısı olan çocukların doğum öncesi ve sonrası öykülerinin geriye dönük değerlendirilmesi).  7th International Family Medicine Congress, Edirne, 2018.

Yektaş Ç, Alpay M, Tufan AE. Serum vitamin D levels among children with autism spectrum disorder and attention-deficit/hyperactivity disorder: a case control study. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, 2019, Antalya.

Yektaş Ç. Ergenlerde Biliş Gelişimi. Kognitif Ve Davraniş Terapileri Derneği 5. Uluslararasi Katilimli Kdt Ve 1. Çocuk Ve Ergen Kdt Kongresi “Kdt Ve Yeni Açilimlari” 7-10 Kasim 2019, İstanbul.

Kılıçaslan Ö, Yektaş Ç. Özgül öğrenme güçlüğü tanılı çocuklarda anne sütü alma ve ek gıdaya geçiş sürelerinin sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması, 7. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe Çocuk Beslenme Kongresi, 27-30 Mart, 2019, İstanbul

 

Basın-Yayın:

*https://www.haberler.com/cocuk-istismari-konulu-panel-duzenlendi-10705927-haberi/

*https://elazigsehir.saglik.gov.tr/TR,430833/hastanemiz-calisanlarina-yonelik-travma-sonrasi-stres-yonetimi-konulu-egitim-duzenlendi.html

* https://www.tokatgazetesi.com/saglikli-ergen-saglikli-toplum/

Çiğdem Yektaş 1982 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Kocaeli Körfez Fen Lisesinde başladığı lise hayatını 99 Gölcük depremi sonrası Ankara Fen Lisesi’nde tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden, 2013 yılında yine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalından uzmanlığını aldı. 2013-2015 yılları arasında Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı ve ardından Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kısa süre Uzman hekim olarak görev yaptı. 2016-2020 yılları arasında Doktor Öğr. Üyesi ünvanıyla Düzce Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü ve üç araştırma görevlisinin tez danışmanlığını yaptı. Haziran 2020’de Doçent Doktor ünvanını aldı. İngilizce bilen Çiğdem Yektaş’ın uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çok sayıda bilimsel yayını ile uluslararası ve ulusal bilimsel kongrelerde sunulmuş konuşmaları mevcuttur. Çocuk ve Genç Psikiyatri Derneği, Türk Psikiyatri Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyelikleri olan Yektaş, uluslararası ve ulusal yayın yapan dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır. European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABACT) tarafından akredite edilmiş Çocuk ve Ergenlerde Kognitif Davranış Terapisi (220 saat), Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Derneği, Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi, İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği, Psikodinamik Psikoterapi Kuramsal Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır. 


Tüm Görüşler