ONLINE RANDEVU
Covid 19 Ücretsiz Psikolojik Destek Hattı için tıklayın
Yrd.Doç.Dr. Çetin SAYACA

Yrd.Doç.Dr. Çetin SAYACA
Uzman Fizyoterapist

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon NP-FTR


Randevu Al

Hacettepe Üniversitesi / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü / 2003

Anadolu Üniversitesi / Sağlık Kurumları Yönetimi  / Önlisans Programı / 2008

Anadolu Üniversitesi / İşletme / 2010

Haliç Üniversitesi /Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Yüksek Lisans Programı / 2011

Doktora Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hacettepe Üniversitesi 2017
 

DOKTORA TEZİ

“YUTMA BOZUKLUKLARININ REHABİLİTASYONUNDA PROPRİYOSEPTİF NÖROMUSKÜLER FASİLİTASYON TEKNİĞİNİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI”

YÜKSEK LİSANS TEZİ

“SAĞLIKLI GENÇLERDE AYAK BİLEĞİNE UYGULANAN FARKLI KİNESİOTAPE UYGULAMALARININ STATİK DENGE ÜZERİNE ANLIK ETKİLERİ”

Yüksek Lisans Tezleri 
 
6.1.1. Faruk Çalışkan. “E-Sporcularda Oyun Oynama Süresinin El Becerisi, El Reaksiyon Zamanı, El ve Parmak Kavrama Kuvveti Üzerine Etkisi ile Uluslararası Oyuncu Sıralaması Arasındaki İlişki” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.2. Ahsen Ercan. “Güzel Sanatların Farklı Dallarıyla Uğraşan Bireylerde el Fonstiyonları ile Yüzeyel Duyuların Değerlendirilmesi” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.3. Burak Erkan. “Skapular Diskinezisi Olan Kickbox Sporcularında Üst Ekstremite Stabilizasyon, Propriosepsiyon ve Beden İmajı Değerlendirilmesi” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.4. Aykut Karaman. “Günlük Ortalama Adım Sayısıyla Esneklik, Denge ve Ayak Reaksiyon Hızı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.5. Buşra Karaoğul. “Lumbar Dejenerasyon Modic Değişikliklerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Kassal Endurans ve Aerobik Kapasitenin Değerlendirilmesi” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.6. Mine Şimşek. “Subpektoral ve Prepektoral İmplant Rekonstrüksiyonu Uygulanmış Hastalarda Üst Ekstremite Fonskiyonelliği ve Omuz Propriosepsiyonun Değerlendirilmesi” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.7. Büşra Uysal. “Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Almış Çocukların Duyusal Bilgi ve Motor Yetenekleri ile Öğrenme Bozukluğu Belirtileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
6.1.7. Sedef Yıldırımalp. “Lumbal Disk Hernisi Olan Erkek Hastalarda Protrüzyon Miktarının Ağrı, Lumbal Hareketlilik, Fiziksel Fonksiyon ve Multifidus Kası Kesit Alanı Üzerine Etkisinin Araştırılması” Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. (Devam Ediyor).
 

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.1.1. Yildiz Erdoganoglu, Çetin Sayaca, Mahmut Çalık, Cemal Noyan , Alptekin Çetin , Duygu Kaya Yertutanol , Laçin Taşcılar , Defne Kaya. Evaluation of plantar foot sensation, balance, physical performance and fear of movement in substance use disorders. Journal of the American Podiatric Medical Association. Accepted for publication.

      7.1.2. Defne Kaya, Hande Guney Deniz, Cetin Sayaca, Mahmut Calik, Mahmut Nedim Doral. Effects on lower extremity neuromuscular control exercises on knee proprioception, muscle strength, and functional level in patients with ACL-Reconstruction. BioMed Research International. Volume 2019, Article ID 1694695, 7 pages. https://doi.org/10.1155/2019/1694695

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

7.2.1. Sayaca Ç, Kılınç HE, Sayaca NA, Demir N, Karaduman A. Is There any Relationship between the Neck Flexor Muscles Endurance, Phonation Time and Peak Expiratory Flow Rate in Young Individuals? Turk J Physiother Rehabil. 2018;29(1):46-51. doi: 10.21653/tjpr.355010

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Yener Emre SEVGİLİ, Çetin SAYACA. Vücut Geliştirme Sporu Yapan Bireylerde Alt Ve Üst Ekstremite Patlayici Kuvvet, Beden Algisi Ve Benlik Saygisinin Araştirilmasi. ULUSLARARASI SAĞLIKLI YAŞAM KONGRESİ, 10-11 Ekim 2019, İstanbul (Sözel Bildiri)
 2. Yıldız Erdoğanoğlu, Çetin Sayaca, Mahmut Çalık, Onur Noyan, Alptekin Çetin, Duygu Kaya Yertutanol, Laçin Naz Taşçılar, Defne Kaya. Evaluation Of Plantar Foot Sensation, Balance And Kinesiophobia In Substance Use Disorders. World Confederation for Physical Therapy Congress. 13 May 2019, Geneva (Sözel Bildiri).
 3. Büşra Mimir, Yıldız Erdoğanoğlu, Çetin Sayaca. Mekanik Bel Ağrılı Hastalarda Ayak Taban Duyusu ve Dengenin İncelenmesi. 2nd International Health Sciences and Life Congress 24-27 April 2019 Burdur/TURKEY (Sözel Bildiri).
 4. Çetin Sayaca, Burak Erkan, Defne Kaya. Kickboks Sporu Yapan Bireylerde Scapular Diskinezinin Beden İmajının ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi. 6th International Multidisciplinary Studies Congress. 26-27 April 2019, Gaziantep, Turkey (Sözel Bildiri).
 5. Sedef Katmer, Çetin Sayaca. Obezite Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Aerobik Kapasite, Benlik Algısı ve Yaşam Kalitesi Derğerlendirilmesi. 6th International Multidisciplinary Studies Congress. 26-27 April 2019, Gaziantep, Turkey (Poster Bildirisi).
 6. Betül Dorik, Çetin Sayaca. Haluks Valgus Deformitesi Olan Kabin Memurlarında (Hosteslerde) Deformitenin Ağrı Fonksiyonel Aktivite Düzeyi ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. 6. Uluslararasi multidisipliner çalışmaları kongresi (Sözel Bildiri).
 7. Çetin Sayaca, Özgü İnal. Does Aging Affect Anatomical Localization of Hyoid Bone-larynx, Water Swallowing Speed And Swallowing Frequency? Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress. Congress Proceedings. 15-17 Kasım 2015, Tekirdağ (Full Text & Sözel Bildiri).
 8. Faruk ÇALIŞKAN, Çetin SAYACA, Yıldız ERDOĞANOĞLU, Defne KAYA. Bilgisayar Oyunu Oynama Süresinin Uyku Kalitesi, El Reaksiyon Hizi Ve Fiziksel Aktivite Seviyesi Üzerine Etkisi. 1. Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 06-07 Aralık 2018, İstanbul (Sözel Bildiri).
 9. Mine Şimşek, Çetin Sayaca, Filiz Eyüboğlu, Defne Kaya. Meme kanseri nedeni ile meme koruyucu cerrahi geçirmiş kadınlarla mastektomi cerrahisi geçirmiş kadınlar arasında skapular diskinezinin değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Sözel Bildiri).
 10. Büşra Karaoğul, Çetin Sayaca, Özlem Türkoğlu, Filiz Eyüboğlu. Faset Tropizm Olan Hastaların Ağrı, Esneklik ve Günlük Yaşam Aktivite Seviyesinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Sözel Bildiri).
 11. Aykut Karaman, Çetin Sayaca, Yıldız Erdoğanoğlu, Zeynep Bahadır Ağce. Sırt Ekstansör Kas Enduransının Uyku Kalitesine Etkisi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Sözel Bildiri).
 12. Taha Yasin Şapcıoğlu, Filiz Eyüboğlu, Çetin Sayaca, Defne Kaya. Farklı Glottik Kapanma Yeterliliklerine Sahip Hemiplejik Bireylerin Su Yutma Performansları İle Fonasyon Süreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Poster Bildirisi).
 13. Başak Çağla Arslan, Yıldız Erdoğanoğlu, Çetin Sayaca, Filiz Eyüboğlu, Zeynep Bahadır Ağce. 18-25 Yaş Arası Genç Bireylerde Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeyleri ile Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Kapasite Düzeyleri Arasında İlişki Var Mıdır? 1.Uluslararası Güncel Sorunlar ve Teknoloji Bağımlılığı Kongresi, 06-07 Aralık 2018, İstanbul (Sözel Bildiri).
 14. Beyza Nur Solak, Melike Şimşek, Yıldız Erdoğanoğlu, Mehmet Emin Erdil, Duygu Korkem, Çetin Sayaca, Defne Kaya. Alt Ekstremite Osteoartritli Hastalarda Ağrı Şiddetinin Vücut Algısına ve Benlik Saygısına Etkisi. 3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 1 Aralık 2018, Ankara (Sözel Bildiri).
 15. Çetin SAYACA. Motor Beceri ve Koordinasyon: Fizyoterapi Bakışı. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi Ve Nörolojisi Sempozyumu, Sağlıklı Gelişim İçin Harekete Geçin. 29-30 Nisan 2017, İstanbul (Sözel Sunum).
 16. Çetin SAYACA, Hasan Erkan KILINÇ, Numan DEMİR, Ayşe KARADUMAN. Relationship Between The Flexor Neck Muscules Endurance, Fonatıon Tıme And Peak Expıratory Flow Rate In Youngs. 5th ESSD Congress - Swallowing Disorders: From Compensation to Recovery. 02-03 October 2015, Barcelona (Poster Presentation).
 17. Yazılan uluslararası/ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
 18. Çetin Sayaca, Filiz Eyüboğlu, Mahmut Çalık, Defne Kaya.  “Bölüm 33: Amiyotrofik Lateral Sklerozda Pulmoner Rehabilitasyon” İçinde: Pulmoner Rehabilitasyon, Editör: Hülya Harutoğlu, Hipokrat Yayınevi, 2019, Ankara.
 19. Filiz Eyüboğlu, Çetin Sayaca, Mahmut Çalık, Defne Kaya. “Bölüm 20: Obezitede Pulmoner Rehabilitasyon” İçinde: Pulmoner Rehabilitasyon, Editör: Hülya Harutoğlu, Hipokrat Yayınevi, 2019, Ankara.
 20. Mahmut Çalık, Filiz Eyüboğlu, Çetin Sayaca, Defne Kaya. “Bölüm 26: ortopedik Cerrahi Sonrası Pulmoner Rehabilitasyon” İçinde: Pulmoner Rehabilitasyon, Editör: Hülya Harutoğlu, Hipokrat Yayınevi, 2019, Ankara. 
 21. Filiz Erdem Eyüboğlu, Mahmut Çalık, Çetin Sayaca, Defne Kaya. “Bölüm: 58 Patellofemoral Sendromunda Kalça Kuvveti ve Kinematikleri” İçinde: Clinical Orthopaedic Rehabilitation. Çeviri Editörleri: Atalay N, Çıtaker S, 2019, Ankara.
 22. Mahmut Çalık, Filiz Erdem Eyüboğlu, Çetin Sayaca, Defne Kaya “Bölüm: 60 Patellar Tendon Rüptürleri” İçinde: Clinical Orthopaedic Rehabilitation. Çeviri Editörleri: Atalay N, Çıtaker S 2019, Ankara.
 23. Kaya D, Çalık M, Eyüboğlu F, Sayaca C.  “Bölüm 2.6. Omuz Propriosepsiyon Egzersizleri” İçinde: Omuz Yaralanmalarında Rehabilitasyon. Editör: Gül Baltacı. Hipokrat Kitapevi. 2019, Ankara.
 24. Cetin SAYACA, Yavuz KOCABEY, Engin Ilker CICEK. “Chapter 15: Osteoarthritis and Proprioception” In: Proprioception in Orthopaedics, Sports Medicine and Rehabilitation. Editors: Kaya D, Yosmaoglu B, Doral MN. Springer, 2018.
 25. Alper Kaya, Çetin Sayaca.Bölüm 34: Çoklu Bağ Yaralanmalarında Rehabilitasyon” İçinde: Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları Güncel Yaklaşımlar. Editörler: Ömer Taşer, Mahir Mahiroğulları, Mustafa Karahan, Emin Taşkıran, Emin Bal. TUSYAD Kitap Serisi. İstanbul Tıp Kitabevleri, 2016.
 26. Çetin SAYACA, Edibe Ünal. “Bölüm 10: Terapatik Ultrason ve Ağrı Üzerine Etkisi” İçinde: Fizyoterapide Ağrı Yönetimi. Editör: Prof. Dr. Edibe Ünal. Pelikan Kitapevi, 2015.
 27. Sayaca C, Eyuboglu F, Tascilar LM, Calik M, Kaya D. “Chapter 18: Kinesiology of the Pelvis”. İçinde: Comparative Kinesiology of the Human Body. Editors: Salih Angin and Engin Simsek. Elsevier, 2019. (Basım Aşamasında).
 28. Sayaca C, Calik M, Eyuboglu F, Kaya D. “Chapter 10: Architecture of Fascia and its Adaptation to Pathological Condiditons”. İçinde: Comparative Kinesiology of the Human Body. Editors: Salih Angin and Engin Simsek. Elsevier, 2019. (Basım Aşamasında).
 29. Eyuboglu F, Sayaca C, Calik M, Korkem D, Tascilar LN, Kaya D. “Chapter 21: Kinesiology of the Hip”. İçinde: Comparative Kinesiology of the Human Body. Editors: Salih Angin and Engin Simsek. Elsevier, 2019. (Basım Aşamasında).
 30. Eyüboğlu F, Çalık M, Sayaca C, Kaya D. “Bölüm 15. Ayak Bileği Bağ Yaralanmalarında Fiziksel Tedavi, Rehabilitasyon ve Spora Dönüş” İçinde: Ayak bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları. Editörler: Sefa Müezzinoğlu, Mustafa Ürgüden, Sinan Karaoğlu, Ramazan Akmeşe. TUSYAD Yayınları. 2019, Ankara (Basım Aşamasında).
 31. Esra Ergun, Bekir Güçlü, Kübra Akkalay, Çetin Sayaca.Sudeck Atrofisi (Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu)” İçinde; Sık Yapılan Ortopedik Cerrahi Uygulamalar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Güncel Bilgiler ve Yeni Teknikler. Editörler: Mehmet Aşık, Defne Kaya, İrem Düzgün, Gökhan Polat. İstanbul Tıp, 2019 (Yazım Aşamasında).
 32. Mehmet Aşık, Dr. Gökhan Polat, Dr. Taha Kızılkurt, Çetin Sayaca.Femoral Asetabular Sıkışma Sendromu (FAS)” İçinde; Sık Yapılan Ortopedik Cerrahi Uygulamalar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Güncel Bilgiler ve Yeni Teknikler. Editörler: Mehmet Aşık, Defne Kaya, İrem Düzgün, Gökhan Polat. İstanbul Tıp, 2019 (Yazım Aşamasında).
 33. Devrim Akseki, Engin Çetinkaya, Mehmet Aşık, Ömer Naci Ergin, Defne Kaya, Çetin Sayaca, Mahmut Çalık. “Patellofemoral İnstabilite” İçinde; Sık Yapılan Ortopedik Cerrahi Uygulamalar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları Güncel Bilgiler ve Yeni Teknikler. Editörler: Mehmet Aşık, Defne Kaya, İrem Düzgün, Gökhan Polat. İstanbul Tıp, 2019 (Yazım Aşamasında).
 34. Çetin Sayaca, Mahmut Çalık, Filiz Eyüboğlu, Defne Kaya. Ayak Bileği İnstabilitelerinde Nöromüsküler Kontrol Eğitimi.
 35. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 36. Çalışkan F, Sayaca Ç. Bilgisayar Oyunu Oynama Süresinin Uyku Kalitesi, El ve Ayak Reaksiyon Hızı ve Fiziksel Aktivite Seviyesine Etkisi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2019;4(3):289-303.
 37. Çetin SAYACA. Salya Akması (Drooling); Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2018:1(1):22-28. Derleme.
 38. Sayaca C, Calik M, Eyuboğlu F, Kaya D. “Ayak Bileği İnstabilitelerinde Nöromüsküler Kontrol Eğitimi” , Türkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics. 2019. (Basım Aşamasında). Derleme.
 39. Kaya D, Calik M, Eyuboğlu F, Sayaca C, Guney-Denz H, Doral MN. “AT Yırtıklarında Tamir Sonrası Rehabilitasyon” Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics. 2019. (Basım Aşamasında). Derleme.
 40. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 41. Çetin SAYACA. Motilite sorunları olan hastalarda rehabilitasyona fizyoterapötik yaklaşım.   Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu. 28–29 Ağustos 2019 İstanbul (Sözel Sunum).
 42. Çetin SAYACA, Nurhan Aliye SAYACA. Adenoid (Geniz Eti) Kanser Cerrahisi Geçirmiş Ve Yutma Bozukluğu Olan Hastada Oral Motor Rehabilitasyon Sonuçları. Vaka Sunumu. 1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi. 21-22 Haziran 2019, İstanbul (Sözel Bildiri).
 43. Nurhan Aliye SAYACA, Çetin SAYACA. Diyabet Tanısı Olan Yaşlı Hastalarda Yutma Bozukluğu Ve Yutma Kaygısının Araştırılması: Pilot Çalışma. 1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi. 21-22 Haziran 2019, İstanbul (Sözel Bildiri).
 44. Burak KESE, Çetin SAYACA, Defne KAYA. Sağlıklı Genç Bireylerde Cinsiyet Ve Fiziksel Özelliklerin Dinamik Denge Üzerine Etkisi. 1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi. 21-22 Haziran 2019, İstanbul (Sözel Bildiri).
 45. Burak KESE, Çetin SAYACA, Mahmut ÇALIK, Tüzün FIRAT, Defne KAYA. Eforlu Mental İmgeleme, Egzersiz Yapmadan Kassal Kuvveti, Enduransı, Dengeyi ve Mobiliteyi Geliştirir Mi? Pilot Çalışma.7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 18-20 Nisan 2019, Ankara (Sözel Bildiri).
 46. Duygu AKYAPIN, Çetin SAYACA. Obez Bireylerde Pedobarografik Parametreler ile Denge ve Alt Extremite Performans Testleri Arasındaki İlişki. 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 18-20 Nisan 2019, Ankara (Sözel Bildiri).
 47. Eda BOYRAZ, Çetin SAYACA, Yıldız Erdoğanoğlu. Donuk Omuz Tanılı Hastalarda Trapez Kasına Uygulanan Fonksiyonel Masajın Eklem Hareket Açıklığı, Ağrı, Kas Kuvveti ve Fonksiyon Üzerine Anlık Etkileri 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 18-20 Nisan 2019, Ankara (Sözel Bildiri).
 48. Çetin SAYACA. Maksimum Fonasyon Süresi İle Su Yutma Performansi Arasinda İlişki Var Mı? VI. Yutma Bozuklukları Kongresi, 26-27 Mayıs 2018, Ankara, Sözel Sunum.
 49. Çetin Sayaca. Yutma Bozukluğu Olan Lateral Meduller Sendromlu Hastada Oral-Motor Rehabilitasyon Sonuçları: Vaka Sunumu. 1.Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 29-31 Mart 2018, İzmir (Sözel Bildiri).
 50. Çetin Sayaca, Bilsen Sirmen, Nurhan Aliye Sayaca. Sağlıklı Gençlerde Ayak Bileğine Uygulanan Farklı Kinesiotape Uygulamalarının Statik Denge Üzerine Anlık Etkileri. I. Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi, 8-10 Aralık 2017, Ankara (Sözel Bildiri).
 51. Çetin SAYACA. “İnsülin Direncinde Tedavi Stratejileri: Fizyoterapist Bakış Açısı” 5. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu konuşmacı sunumu, 11 Mart 2016, İstanbul (Sözel Bildiri).
 52. Çetin SAYACA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE, Nuray ALACA, Hande KABA. Ayak Antropometrik Ölçüm Değerleri İle Dinamik Denge Arasındaki İlişkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul (Poster Sunumu).
 53. Çetin SAYACA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE, Hande KABA, Nuray ALACA Pasif Germe İle Post-İzometrik Gevşe Tekniğinin Hamstring Esnekliği Üzerine Etkileri. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul (Poster Sunumu).
 54. Nuray ALACA, Çetin SAYACA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE, Hande KABA Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının; Fiziksel Aktivite, Depresyon Ve Latent Tetik Nokta Algometre  Değerleri İle Olan İlişkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul (Poster Sunumu).
 55. Elif Esma BAYRAKTAR, Çetin SAYACA, Hande KABA, Nuray ALACA, Gökçen ALACA, Fatih EROL, Zeynep BAHADIR AĞCE. Ergonomi Eğitiminin Ofis Çalışanlarının Ağrısı Üzerine Etkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul (Poster Sunumu).
 56. Nuray ALACA, Çetin SAYACA, Hande KABA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE. Miyofasial Ağrı Sendromlu Hastalarda Cyriax Mobilizasyon Tekniğinin Boyun Eklem  Hareket Açıklığına Akut Etkisi, Pilot Çalışma. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul (Poster Sunumu).
 57. Nuray ALACA, Çetin SAYACA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE, Hande KABA. Hastane Çalışanlarında Uyku Kalitesinin Tetik Nokta, Ağrı Depresyon Ve Postür Bozukluklukları Üzerine Etkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul (Poster Sunumu).
 58. Çetin SAYACA, Hasan Erkan KILINÇ, Numan DEMİR, Ayşe KARADUMAN. Sağlıklı Gençlerde Fonasyon Süresi Ve Derin Boyun Fleksör Kas Enduransı Arasındaki İlişki – Pilot Çalışma. 5. Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu (Poster Sunumu).
 59. Hasan Erkan KILINÇ, Çetin SAYACA, Numan DEMİR, Ayşe KARADUMAN. Sağlıklı Bireylerde Vücut Kitle İndeksi Başın Anterior Tilt Açısını Ve Derin Servikal Fleksör Kasların Enduransını Etkiler Mi? - Pilot Çalışma. 5. Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu (Sözel Sunum).
 60. Zeynep BAHADIR AĞCE, Çetin SAYACA, Elif BAYRAKTAR, Mahmut YARAN, Semin AKEL. El Kuvvetini Etkileyen Antropometrik Faktörler. 5. Ulusal Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu (Sözel Sunum).
 61. Nurhan Aliye SAYACA, Refik DEMİRTUNÇ, Çetin SAYACA, Hatice Seval PEHLEVAN, Uğur ÖZENSOY, Çiğdem ALKAÇ. The Association Between Uric Acid and Components of Metabolic Syndrome in Psoriatic Atrhritis. XI. Metabolik Sendrom Sempozyumu, 4-7 eylül 2014, Bodrum (Poster Sunumu).
   
 62. Diğer yayınlar
  1. Kongre, Kurs ve Seminerler:
   1. 2019 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu, İstanbul (Konuşmacı, Moderatör).
   2. 2019 FTR Öğrenci Sempozyumu II: Ağrı, Beyin ve Egzersiz Sempozyumu, İstanbul (Konuşmacı)
   3. 2019 1.İstanbul Sağlık Bilimleri Kongresi, İstanbul.
   4. 2019 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep.
   5. 2019 II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi “Her Yönüyle Hareket” Edirne (Konuşmacı)
   6. 2019 Omurga Sağlığı Sempozyumu II: İnstabiliteler, İstanbul (Konuşmacı)
   7. 2019 Spor Travmatolojisi Ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul (Konuşmacı)
   8. 2018 İşlevsel Egzersizler Sempozyumu, İstanbul
   9. 2018 Hareket Bozuklukları Nöromodülasyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Cerrahpaşa, İstanbul.
   10. 2018 Nörolojik Fizyoterapi Çalıştayı, Cerrahpaşa, İstanbul.
   11. 2018 Nörolojik Rehabilitasyon ve Yutma Bozuklukları Sempozyumu, İstanbul
   12. 2018 4. Uluslararası Katılımlı Pediatrik Bobath / Nörogelişimsel Tedavi Kongresi
   13. 2018 ÖÇB’de Propriosepsiyonu Tartışıyoruz, İstanbul
   14. 2018 VI. Yutma Bozuklukları Kongresi, Ankara.
   15. 2018 1.Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir.
   16. 2018 Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Sempozyumu, İstanbul.
   17. 2018 Spor Travmatolojisi Ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul.
   18. 2018 Özefagus Atrezisi, Ameliyat Sonrası Sorunlar Sempozyumu, İstanbul.
   19. 2017 Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi, Ankara
   20. 2017 Kinezyolojik EMG kursu, İstanbul.
   21. 2017 “Shockwave 2017” teorik ve teknik uygulamalı kursu, İstanbul.
   22. 2017 6. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara.
   23. 2017 Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu, 29-30 Nisan 2017.
   24. 2017 Omurga Sağlığı Sempozyumu: Lumbopelvik Ritim Patolojilerine Yaklaşım, 16 Ekim 2017.
   25. 2017 Spor Yaralanmalarında Farklı Bakış Açılarıyla Güncel Tedavi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları- II Sempozyumu, İstanbul.
   26. 2016 5.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, İstanbul
   27. 2015 5th ESSD CONGRESS ‘SWALLOWİNG DİSORDERS: FROM COMPENSATİON TO RECOVERY’ Barselona/ İspanya.
   28. 2015 VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul.
   29. 2014 2.Fizyoterapide Genç Araştırmacılar ve Yeni Fikirler Sempozyumu, Ankara.
   30. 2014 Doğumsal Brakial Pleksus Paralizisinde Güncel Tedavi Yaklaşımları, İstanbul.
   31. 2014 IKOMT Servikal Manipulasyon.
   32. 2014 IKOMT Torokal Manipulasyon.
   33. 2014 IKOMT Lumbal Manipulasyon.
   34. 2014 IKOMT Spinal Stabilizasyon.
   35. 2014 IKOMT Lumbal Omurga.
   36. 2014 IKOMT Torokal Omurga.
   37. 2014 IKOMT Servikal Omurga.
   38. 2014 IKOMT Basic Kursu-3.
   39. 2013 IKOMT Basic Kursu-2.
   40. 2013 IKOMT (Institut für Klinisch Orientierte ManuelleTherapie) Basic Kursu-1.
   41. 2010 3. Manuel Terapi Ve Osteopati Günleri, İstanbul.
   42. 2010 Kinesyotape Uygulama Eğitimi (KT-1 VE KT-2), İstanbul.
   43. 2009 ESWT Uygulama Eğitimi, İstanbul.
   44. 2007 Lumbal bölge osteopati kursu, Antalya.
   45. 2007 CPR Eğitimi, İstanbul.
   46. 2006 Prof. Dr. Nedim Doral ile Ortopedi Üzerine Söyleşi, İstanbul.
   47. 2006 Acıbadem Hastanesi Ortopedi- Travmatoloji Ve Rehabilitasyon Semineri.
   48. 2005 Botoks semineri (hasta üzerinde), İstanbul Kasımpaşa Deniz Hastanesi.
   49. 2004 Spor Fizyoterapistleri Omuz Rehabilitasyonu Kongresi, İstanbul, Çapa.
   50. 2003 Hacettepe Üniversitesi Botoks Uygulama Gösterimi Ankara.

 

 1. PROJELER

 

 1. İDARİ GÖREVLER

 

10.  BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türkiye Fizyoterapistler Derneği
 • Türkiye Yutma Bozuklukları Araştırma Derneği

 

11.  ÖDÜLLER

VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi ‘En İyi Poster Ödülü’: Nuray ALACA, Çetin SAYACA, Elif Esma BAYRAKTAR, Zeynep BAHADIR AĞCE, Hande KABA Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının; Fiziksel Aktivite, Depresyon Ve Latent Tetik Nokta Algometre  Değerleri İle Olan İlişkisi. VIII. Ulusal Spor Fizyoterapistleri Kongresi, 6-8 Kasım 2015, İstanbul. Poster Sunumu.

Henüz videoları eklenmemiştir..

1982 doğumlu Çetin Sayaca, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olmuştur. 2008 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi Önlisans Programını bitiren Sayaca, 2010 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Lisans Bölümünden mezun olmuştur. 2011 yılında Haliç Üniversitesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Sayaca, halen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programına devam etmektedir.

 

 

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metnini okudum, onayladım. (*)

Tüm Görüşler

Henüz görüş veya öneri yapılmamış.