COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2007

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı /2013

1983 yılında İskenderun’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (çapa) lisans eğitimine başladı

2007 yılında  fakülteden mezun oldu.  Uzmanlık eğitimini 2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında tamamladı. Uzmanlık tezini “Williams Sendromu ve Frajil X Sendromu Tanısı Alan Çocukların Psikiyatrik Ek Tanılar ve Otistik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması” üzerine yazdı

Devlet Hizmet Yükümlülüğünün bir kısmını Elazığ Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıktan sonra, görevine Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti. 2017 yılının ocak ayında kendi isteği ile devlet görevinden ayrıldı.

Yabancı Dil: İngilizce

Elazığ Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2017

 • Zihinsel yetersizlik ve buna bağlı sorunlar
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Çocuklarda görülen konuşma bozukluklarına eşlik ruhsal sorunların tedavisi (geç konuşma, kekemelik, artikülasyon sorunu)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Sınav kaygısı
 • Kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Çocuklukta görülen yeme bozuklukları (ergenlik dönemi öncesi)
 • Uyku sorunları ( uyurgezerlik, kabuslar, gece terörü)
 • Tik bozukluğu
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı)
 • Gece veya gündüz İdrar ve gaita kaçırma ( 4-5 yaşın üstünde)
 • Sosyal Fobi
 • Çocukluk çağı depresyonu
 • Travma sonrası ( doğal afet, ölüm olayları, zorbalığa veya istismara maruz kalma)

Türkiye Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Derneği’nin aktif bir üyesidir (Otizm Spektrum Bozuklukları Komisyonu Sekreteri, Yataklı Tedavi Kurumları Komisyonu Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesidir).  Bunun yanında ÇARE-DER (Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği), AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), INSAR (International Society for Autism Research) ve European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) derneklerine de üyeliği mevcuttur. 2012 yılında Türkiye’yi temsilen Avrupa Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Asistanları Uluslararası Kongresine katılmıştır.

Yayınlar:

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

5.1.1.  A  Retrospective  Investigation  of  Clozapine  Treatment  in  Autistic  and Nonautistic Children and Adolescents in an Inpatient Clinic in Turkey.,Yalcin, O., Kaymak, G., Erdogan, A., Tanidir, C., Karacetin, G., Kilicoglu, A. G., . &Ayik, B.,Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, 2016, DOI:10.1089.

5.1.2.  Effects of Atomoxetine in Individuals with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder  and  Low-Functioning  Autism  Spectrum  Disorder.  Journal  of  child  and adolescent psychopharmacology.,Kilincaslan, A., Mutluer, T. D., Pasabeyoglu, B., Tutkunkardas, M. D., & Mukaddes, N. M., J Child Adolesc Psychopharmacol., 2016 May 26.

5.1.3. What Happens to Children Who Move of the Autism Spectrum? A Clinical Follow-Up Study, Motavalli Mukaddes N., Mutluer T., Ayik B., Umut A. , Accepted on October 12, 2016 forpublication in Pediatrics International. MS No.: PED-00382- 2016.R1.Vol.58 No.1, 2016.


5.2.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

5.2.1.“CAP   (Child   andAdolescentPsychiatry)   Report   2012   of   Turkey”,   oral presentation, 20th EFPT Forum, Sorrento, İtalya, Mayıs 2012

5.2.2. “Learning in Action”( Van Depremi’nde ‘Afetlerde Psikososyal Hizmetler’in Alanda Yaptığı Çalışmalar), Poster presenttion, 20th EFPT Forum, Sorrento, İtalya, Mayıs 2012

5.2.3. “Vakalarla Sendromik Otizm Örnekleri”, Sözel Bildiri, Uluslararası katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi, 25-28 Kasım 2012, Çeşme

5.2.4.“Vakalarla Sendromik Otizm Örnekleri”, Poster Bildiri, Uluslararası katılımlı İzmir 1. Otizm Kongresi, 25-28 Kasım 2012, Çeşme

5.2.5.“Childrenand  Adolescent  Psychiatry  Training  Reality  in  Turkey”,  EFPT Session, panel presentation, Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP), “The Adolescent in a Globalizing World”, 21-24 Kasım 2013, Ankara

5.2.6."Psychiatric  Follow-up  of  Childrend  and  Adolescent  with  Past  History  of Autism", Motavalli Mukaddes N., Mutluer T., Ayik B., Umut A., poster presentation, International Meeting forAutismResearch, 13-16 May 2015, Salt Lake City, UT

5.2.7.“Paliperidone  Use  in  a  Youth  Population”,  20-24  May  2017,  poster presentation, Annual American Psychiatric Association (APA) meeting, San Diego


5.3.Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

5.3.1. Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikotik Bozuklukların Tedavisinde Kullanılan AtipikAntipsikotikler, Ayık B., Erdoğan A., Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, Çocuk ve Ergenlerde Psikotik Bozukluklar Kliniği ve Tedavisi Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2015;1(3):39-53

5.4.Ulusal  bilimsel  toplantılarda  sunulan  ve  bildiri  kitabında  basılan bildiriler

5.4.1. “Joubert Sendromu ve Otizm: Bir Olgu Sunumu”, Poster bildiri, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011

5.4.2.  “OROS Metilfenidat Kullanımına Bağlı Gelişen Burun Kanaması: Bir Olgu Sunumu”, Poster bildiri, 21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 2011

5.4.3.  “Yoğun  Bakım  Ünitelerinde  Büyümek:  ‘Munchausenby  Proxy’  Bir  Olgu Sunumu”, Poster Bildiri, 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, Nisan 201

 
5.4.4.“Nörogelişimsel  Bozukluklarda  Zor  Vakalara  Yaklaşım  -  Prof.  Dr.  Nahit Motavallı Mukaddes” panelinde olgu sunumu, 24.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, “Genomdan Terapilere”, 09-12 Nisan 2014, Konya

5.4.5.  Çocuk ve Ergenlerde Görülen Psikotik Bozuklukların Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Prodromal  Dönem  Özellikleri,  panel  sunumu,  25. Ulusal  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 1 - 4 Nisan 2015, İstanbul


5.5.Diğer yayınlar

5.5.1.  “Compulsions,  anxietyreplaceautism  in  somechildren”,Spectrum,  News  - TheLatestDevelopments in AutismResearch,  byAnnGriswold, 2 January 2017

6.Projeler

6.1.  Türkiye  Çocuk  Ruh  Sağlığı  Epidemiyoloji  Çalışması  (1.makale:Çalışmanın metodolojisi ve amaçları, 2.makale: Türkiye'de çocuk ruh sağlığı bozukluklarının sıklığı,  3.makale:  DEHB  sıklığı,  4.makale:  KOB/Davranım  Bozukluğu  Sıklığı, 5.makale: Duygudurum Bozukluklarının Sıklığı, 6.makale: Anksiyete Bozukluklarının Sıklığı)

6.2. Çocuk ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozuklukların Tedavisinde Paliperidon Kullanımının Değerlendirilmesi

6.3. Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğine Başvuran Yeme Bozukluğu Tanılı Hastaların Profili

7.Bilimsel ve mesleki kuruluşlara üyelikler

7.1.Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği ( Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesi, Yataklı Tedavi Kurumları Komisyonu Başkan Yardımcısı, Otizm Komisyonu Üyesi ve sekreteri)

7.2.ÇARE-DER - Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği 7.3.EuropeanFederation of PsychiatricTrainees (EFPT)
7.4. AACAP (American Academy of Child andAdolescentPsychiatry) 7.5. EuropeanCollege of Neuropsychopharmacology (ECNP) 7.6.INSAR (International SocietyforAutismResearch)
8.Son iki yılda verdiğim lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
(Bakırköy  Prof.Dr.Mazhar  Osman  Ruh  ve  Sinir  Hastalıkları  Eğitim  ve Araştırma Hastanesi / Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Birimi)
8.1.Çocukluk  Çağı  Yeme  Bozuklukları,  Uzman  Dersi:  Uz.  Dr.  Başak  AYIK, 20.02.2015
8.2.Somatoform   Bozukluklar   ve   Konversiyon   Bozukluğu,   Asistan   semineri

supervizyonu, 06.03.2015

8.3.Çocuklarda  Ölüm  Kavramı  ve  Yas,  Uzman  dersi:  Uz.  Dr.  Başak  AYIK,

03.06.2015

8.4.Otizm Nörogörüntülemesi ve Nöroanatomisi, Asistan semineri supervizyonu, 19.06.2015
8.5.Otizm   Spektrum   Bozuklukları-Etiyoloji,   Asistan   semineri   supervizyonu,

18.12.2015

8.6. Kurum Çocuklarına Yaklaşım, Uzman dersi: Uz. Dr. Başak AYIK, 30.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983 yılında İskenderun’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Hatay’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde (çapa) lisans eğitimine başladı. 2007 yılında  fakülteden mezun oldu.  Uzmanlık eğitimini 2009 - 2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında tamamladı. Uzmanlık tezini “Williams Sendromu ve Frajil X Sendromu Tanısı Alan Çocukların Psikiyatrik Ek Tanılar ve Otistik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması” üzerine yazdı.

Devlet Hizmet Yükümlülüğünün (mecburi hizmet) bir kısmını Elazığ Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptıktan sonra, görevine Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti. 2017 yılının ocak ayında kendi isteği ile devlet görevinden ayrıldı.

Mesleki ilgi alanları; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozuklukları, Çocukluk Çağı Yeme Bozuklukları, Genetik Sendromlara eşlik eden Psikiyatrik Hastalıklar ve Konuşma Bozukluklarıdır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri ve kongrelerde sunulmuş yazılı ve sözlü bildirileri mevcuttur.

Türkiye Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Derneği’nin aktif bir üyesidir (Otizm Spektrum Bozuklukları Komisyonu Sekreteri, Yataklı Tedavi Kurumları Komisyonu Başkan Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler Komisyonu Üyesidir).  Bunun yanında ÇARE-DER (Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği), AACAP (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry), European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), INSAR (International Society for Autism Research) ve European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) derneklerine de üyeliği mevcuttur. 2012 yılında Türkiye’yi temsilen Avrupa Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Asistanları Uluslararası Kongresine katılmıştır. Yabancı dili İngilizcedir. Evli ve 1 çocuk annesidir.

Tedavi alanındaki hastalıklar;

 • Zihinsel yetersizlik ve buna bağlı sorunlar
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Otizm spektrum bozuklukları
 • Çocuklarda görülen konuşma bozukluklarına eşlik ruhsal sorunların tedavisi (geç konuşma, kekemelik, artikülasyon sorunu)
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Sınav kaygısı
 • Kaygı bozuklukları
 • Fobiler
 • Çocuklukta görülen yeme bozuklukları (ergenlik dönemi öncesi)
 • Uyku sorunları ( uyurgezerlik, kabuslar, gece terörü)
 • Tik bozukluğu
 • Obsesif kompulsif bozukluk (takıntı hastalığı)
 • Gece veya gündüz İdrar ve gaita kaçırma ( 4-5 yaşın üstünde)
 • Sosyal Fobi
 • Çocukluk çağı depresyonu
 • Travma sonrası ( doğal afet, ölüm olayları, zorbalığa veya istismara maruz kalma)

Tüm Görüşler