COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1977 yılında İstanbul'da doğdu. 1995 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve 2006 yılında aynı fakültede Psikiyatri uzmanı oldu. 2006 ve 2009 yılları arasında Kastamonu Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirdi. Kendi isteğiyle devlet memurluğundan ayrıldı. Halen NPFeneryolu Polikliniği'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmaktadır. Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve İngilizce'den Türkçe'ye çevirileri bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk sahibidir.

Eğitim

Kadıköy Anadolu Lisesi / 1995

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 2001

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Uzmanlık / 2006

 Kastamonu Devlet Hastanesi / Psikiyatri Uzmanı / 2009

Psikiyatri alanında yerli ve yabancı çeşitli makaleleri, kitap bölümleri ve İngilizce'den Türkçe'ye çevirileri bulunmaktadır.

Alışverişkolik Tüketirken Tüketen Takıntı / Timaş Yayınları

1--‐ Hürriyet Mang, Erkek ergenlerde Bağlanma Stilleri ile Kaygı depresyon düzeyleri arasındaki ilişki.

Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Eylül 2014

2--‐ Tuğçe Uğurlu, Engelli Çocuğu Olan Annelerin Psikolojik Dayanıklılığı ve Anne--‐Çocuk İlişkilerinin Empati Düzeylerine Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Haziran 2015

3--‐ Şeydanur Tezcan Özer, Depresyon Hastalarında Zaman Perspektifi Profili. Üsküdar Üniversitesi

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Haziran 2015

4--‐  Başak  Taşın,  Bağlanma  Stillerinin  Kıskançlık  ve  Anksiyete  Üzerine  Etkisi.  Ekim  2015  Üsküdar

Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi

5--‐ Merve Bayram Yılmaz, Evli Bireylerin Bağlanma Stillerinin Bireylerin Umutsuzluk Düzeyi ve Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisi. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Eylül 2015

6--‐ Ayşe Hümeyra Kutluoğlu, Suriyeli Savaş Mağdurlarının Travma Sonrası Stres Bozukluğu İle Başa

Çıkma Yöntemleri. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Eylül 2015

7--‐ Ayşe Aysu Başaran, Üniversite Öğrencilerinde Empati ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki, Üsküdar

Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Aralık 2015

6.2.  Doktora Tezleri

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
 
1.   Ozcanli T, Onen B, Ozdemir S, Ozmen M. Sertraline in a case of mirtazapine--‐induced neutropenia. Am J Psychiatry 162:1386, July 2005
 
2.   Ozcanli T, Erdogan A, Ozdemir S, Onen B, Ozmen M, Doksat K, Sonsuz A. Severe liver enzyme elevations after three years of olanzapine treatment: a case report and review
 
of olanzapine associated hepatotoxicity. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Aug 30;30(6):1163--‐6.
3.   Ozkan M, Corapcioglu A, Balcioglu I, Ertekin E, Khan S, Ozdemir S, Karayun D, Unsalver BO, Kocaman N, Kaymakglu S, Koroglu G.  Psychiatric morbidity and its effect on the quality of life of patients with chronic hepatitis B and hepatitis C. Int J Psychiatry Med. 2006;36(3):283--‐97.
4.   Önen Ünsalver B.,Özmen M., Velet S. Charles--‐ Bonnet Sendromu: İki Olgu sunumu.
 
Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(3): 277--‐281HB
 
5.   Mehmet Emin Ceylan, Aslıhan Dönmez, Barış Önen Ülsalver. (2015) The Contribution of the Cerebellum in the Hierarchial Development of the Self. The Cerebellum 14, 711--‐ 721. Online publication date: 1--‐Dec--‐2015
6.   Evrensel A, Ünsalver BÖ. Psychotic and depressive symptoms after gabapentin treatment. Int J Psychiatry Med. 2015;49(4):245--‐8. doi: 10.1177/0091217415589295. Epub 2015 Jun 9. PubMed PMID: 26060258.
7.   Tan O, Sayar GH, Ünsalver BÖ, Arat MM, Karamustafalıoğlu O. Combining transcranial magnetic stimulation and cognitive--‐behavioral therapy in treatment resistant obsessive--‐compulsive disorder. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16(3): 180--‐188. doi:10.5455/apd.160156
8.   Evrensel A.,Onen Unsalver B, Özşahin A.The Relationship between Aggression and Serum Thyroid Hormone Level in the Individuals Diagnosed with Antisocial Personality Disorder NOROPSIKIYATRI ARSIVI ·∙ JANUARY 2015 DOI: 10.5152/npa.2015.9895
9.   Ceylan ME, Evrensel A, Unsalver B, Cömert G. Pathological Gambling Due to Aripiprazole: Two Cases THE WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL ·∙ NOVEMBER 2015 DOI: 10.7727/wimj.2015.107
10. Ceylan ME, Dönmez A, Önen Ünsalver B. Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious CONSCIOUSNESS AND COGNITION 40:34--‐44 ·∙ FEBRUARY 2016 DOI: 10.1016/j.concog.2015.12.011
 
7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1. Hizli Sayar G, Ünsalver BÖ, Tan O   A Review on Biomarkers for Treatment Response in Major
 
Depressive Disorder Scholars journal of applied medical sciences 12/2013; 1(6):778--‐782.
 
2. Eryılmaz G, Hizli Sayar G, Önen Ünsalver B, Göğcegöz Gül I, Özten E, Sağlam E. Adverse Effects of Transcranial Direct Current Stimulation (TDCS) in a Group of Psychiatric Patients Scholars Journal of Applied Medical Sciences, 2014; 2(1C):294--‐297.
 
3. Eryılmaz G, Hizli Sayar G, Önen Ünsalver B, Göğcegöz Gül I, Tarhan N. Is There a Relationship Between Bupropion Plasma Levels and Blood Pressure Increase? Sch. Acad. J. Pharm., 2014; 3(2): 197--‐200
 
4. Sertraline induced angioedema. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME Cömert G. The Journal of
 
Neurobehavioral Sciences. 2014; 1(3):97--‐97
 
5.  Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME, Cömert G. Lithium--‐induced cortical atrophy and cognitive dysfunction. BMJ Case Rep. 2014 Dec 16;2014. pii: bcr2014207646. doi: 10.1136/bcr--‐2014--‐207646. PubMed PMID: 25515130.
6.   Evrensel A, Ceylan ME, Şalçini C, Ünsalver BÖ. Extensive frontal grey matter
 
volume reduction related to a possible sequelae of encephalitis. BMJ Case Rep.
 
2015 Sep 2;2015. pii: bcr2015212064. doi: 10.1136/bcr--‐2015--‐212064. PubMed PMID: 26336195.
 
7.  Evrensel A, Ceylan ME, Ünsalver BÖ, Cömert G. Yellow smoke stain on fingers in patient with schizophrenia. JNBS. 2015; 2(1): 45--‐47. doi:10.5455/JNBS.1417506547
 
7.3. Uluslararası  bilimsel  toplantılarda  sunulan  ve  bildiri  kitabında  (Proceedings)  basılan bildiriler
 
1. Unsalver O.B., Ertan T., Eker E. Psychogeriatric Referrals in a university hospital in Istanbul, an   analysis   and   comparison   with   previous   referrals.   EACLLP   abstracts   /   Journal   of Psychosomatic Research 59 (2005) 22--‐50, P: 68
 
2. Unsalver O.B., Uyanik O., Vural M., Taycan O.,Kaynak D.,Kaynak H. Depressive and anxious symptoms in obstructive sleep apnea syndrome EACLLP abstracts / Journal of Psychosomatic Research 59 (2005) 22--‐50, P: 67
3. Özgün F, Ünsalver B, Altın M. PP--‐333. Factors Influencing the decision of Psychiatry as a prospective career. World Psychiatric Association International Congress July 12--‐ 16 2006 İstanbul/Turkey
4. Onen Unsalver B, Doksat M.K., Gokdemir S, Saip S. PP 23. Bipolar Spectrum Disorders Among migraine sufferers in a university headache outpatient clinic. International Conference on Mood Disorders. 30th March--‐1st April 2006 İstanbul.
5. Onen Unsalver B.,Uygunoğlu U., Ertan E., Eker E. Quetiapine Monotherapy for delusions of parasitosis in a 94 year--‐old woman. IPA European Regional Meeting  3--‐6 May 2007 İstanbul.
6.  Onen Unsalver Baris. Young Fellow Case Conference. YFCC--‐15 Obsessive--‐Compulsive Disorder (OCD) following right temporoparietal arterio--‐venous malformation(AVM). World Psychiatric Association International Congress July 12--‐ 16 2006 İstanbul/Turkey
7. Sağlam E.1, GUL IG I.1,  Eryılmaz G1.,Unsalver B.1, Hatıloglu U.1, Tarhan N.1The Pharmacokinetics Of Paliperidone Have Revealed Large Inter--‐Individual Variation In The Plasma Concentrations. P.1.g.305 26th ECNP Congress Barcelona 5--‐9 October 2013 Barcelona , Spain
8. Eryılmaz G1., Salcini C., Gul Ig.1, Unsalver B.1, Sağlam E.1Hyperammonemic Encephalopathy Caused By Combined Electroconvulsive Therapy  And Valproate Use. P.1.g.087. 26th ECNP Congress Barcelona 5--‐9 October 2013 Barcelona , Spain
9. Eryılmaz G.1, Ceylan M.E., Gul IG I.1, Unsalver B.1 , Sağlam E.. Plasma Concentrations Of Paroxetine Among Treatment Responder Inpatients At Week One And Before Discharge. P.1.g.074. 26th ECNP Congress Barcelona 5--‐9 October 2013 Barcelona , Spain
10. Eryılmaz G1.,Unsalver B.1, GUL  Ig.1, Sağlam E.1DEMOGRAPHIC EVALUATION OF PATIENTS TREATED WITH TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (tDCS) IN A UNIVERSITY HOSPITALP.1.g.089. 26th ECNP Congress Barcelona 5--‐9 October 2013 Barcelona , Spain
 
7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
1.   Önen B, Doksat M.K. Carl Gustav Jung.  Yeni Symposium 42 (1):9--‐12, 2004
 
2.   Doksat M. K , Önen  B. Sigmund Freud. Yeni Symposium 42(2): 60--‐71, 2004
 
3.   Doksat M.K, Beşkardeş A.F., Önen B. Harry Stack Sullivan. Yeni Symposium 42(3):126--‐30, 2004
4.  Ünsalver Ö.B. Şizofreni Farmakoterapisi.  Hipokrat Dergisi 14: 58--‐70, 2005
 
5.   Doksat M.K., Ünsalver Ö.B., Beşkardeş F. Bireysel, Sosyal ve Siklotimik Bir Adam:
 
Alfred Adler. Yeni Symposium 43(2):58--‐63, 2005
 
6. Doksat M.K., Önen Ünsalver B., Özdemir S. Duygudurum Bozukluklarının Tedavisindeki
 
son gelişmeler. Depresyon tedavisinde yeni yaklaşımlar. Avicenna 2006 --‐1 Cilt 1. 3--‐14.
 
7. Akduman İ, Ünsalver B, Cavlak M, Oral G, Cansunar NF. Takipçi Tacizcilik. Adli Psikiyatri
 
Dergisi / Turkish Journal of Forensic Psychiatry, 3 (3--‐4):25--‐33, 2006
 
8. Önen Ünsalver B., Balcıoğlu İ. Yaygın Anksiyete Bozukluğu: Epidemiyoloji, Prognoz ve
 
Farmakolojik olmayan tedaviler. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 2006; 37(3): 115--‐120
 
9. Önen Ünsalver B., Uygunoğlu U., Ertan T., Eker E. Hezeyani parazitoz tedavisinde
 
ketiyapin. Yeni Symposium 2009; 47 (1)
 
10. Önen Ünsalver Barış, Özmen M, Tecer Ö, Aydemir E. Phenomenology and prevalence of obsessive compulsive and other axis I disorders in a Turkish dermatology clinic. JNBS. 2012; 1(1): 16--‐22
11. Sayar GH, Özten E, Ünsalver BÖ. [Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder]. Turkish. doi:10.5455/cap.20140115123942
12. Eryilmaz G, Göğcegöz Gül I, Önen Ünsalver B, Salçini C, Sağlam E. Valproik asit kullanımına bağlı gelişen hiperamonyemik ensefalopati: olgu sunumu  Published online: Apr 20, 2014 doi: 10.5455/jmood.20140414121325
13. Ceylan ME, Evrensel A, Önen Ünsalver B, Cömert G. Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri Neuropsychological Basis of Self Development. DOI: 10.5455/cap.20140911104900
 
7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 
1. Ünsalver Önen Barış, Beşkardeş Fuat, Ertan Turan, Eker Engin. P5--‐13 Obsesif--‐Kompulsif Bozukluk Tanısı konan Yaşlı Hastalarda Başvuru Belirtileri 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 15--‐20 Kasım 2005 Erzurum
2. Ünsalver Önen B, Özgün F, Altın M. P3--‐23. İstanbul İlinde 4 Farklı Kurumda Görev Yapan Psikiyatri Asistanlarında Anksiyete, Depresyon, Umutsuzluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 15--‐20 Kasım 2005 Erzurum
3. Altın M, Ünsalver Önen B, Özgün F. P10--‐11. İstanbul İlinde Görevli Psikiyatri Asistanlarının Sosyodemografik Özellikleri. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi 15--‐20 Kasım 2005 Erzurum
4.  Hekim adayları ve hekimler neden psikiyatriyi seçiyorlar.  42. ULUSAL Psikiyatri
 
Kongresi 2006 İstanbul
 
Acilde  geriyatrik  hastaya  yaklaşım.  Prof.  Dr.  Turan  Ertan  ile  birlikte.  Bakırköy’de  asistansempozyumu,2005.
 
7.7.  Diğer yayınlar
 
1. Özmen M, Önen B. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Ruhsal Sorunlar--‐  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’nda. Editörler : Prof.Dr.Sema Umut, Nurhayat Yıldırım, s: 305--‐ 316, İ.Ü. CTF Göğüs Hastalıkları A.B.D Kitapları Dizisi, 2005
2. Özmen M, Önen B. Stresle Başa Çıkma Yolları--‐  Medikal Açıdan Stres ve Çareleri’nde.
 
Sempozyum Dizisi No:47 Aralık 2005; s:171--‐180.
 
3. Özmen M.Ünsalver B. Sosyal Fobi (Sosyal Anksiyete Bozukluğu)--‐ Güncel Klinik Psikiyatri’de. Editörler: Prof.Dr. Erdal Işık, Dr. Ender Taner, Dr. Umut Işık, s:199--‐208. Ankara 2008
 
7.8.  Uluslararası atıflar
 
1.   “Ozcanli  T,  Onen  B,  Ozdemir  S,  Ozmen  M.  Sertraline  in  a  case  of  mirtazapine--‐induced
 
neutropenia. Am J Psychiatry 162:1386, July 2005” yazısı  için 2 atıf :
 
a) Psychiatric care of the patient with hepatitis C: a review of the literature. Rifai MA, Gleason OC,
 
Sabouni D. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2010; 12(6).
 
b) Major depressive disorder in hepatitis C: an open--‐label trial of escitalopram. Gleason OC, Yates
 
WR, Philipsen MA. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2005; 7(5):225--‐30.
 
2.   “Ozcanli T, Erdogan A, Ozdemir S, Onen B, Ozmen M, Doksat K, Sonsuz A. Severe liver enzyme elevations after three years of olanzapine treatment: a case report and review of olanzapine associated hepatotoxicity. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006 Aug 30;30(6):1163--‐ 6.” Yazısı için 2 atıf:
 
a)   Olanzapine--‐induced   hepatopathy   in   albino   rats:   A   newer   model   for   screening   putative hepatoprotective agents, namely silymarin. Sengupta P, Bagchi C, Sharma A, Majumdar G, Dutta C, Tripathi S. Indian J Pharmacol. 2010 Dec; 42(6):376--‐9.
 
b) Effects of typical and  atypical antipsychotic  drugs on  gene  expression  profiles in  the  liver of schizophrenia  subjects.  Choi  KH,  Higgs  BW,  Weis  S,  Song  J,  Llenos  IC,  Dulay  JR,  Yolken  RH, Webster MJ. BMC Psychiatry. 2009 Sep 16; 9:57. Epub 2009 Sep 16.
 
3. “ Ozkan M, Corapcioglu A, Balcioglu I, Ertekin E, Khan S, Ozdemir S, Karayun D, Unsalver BO, Kocaman N, Kaymakglu S, Koroglu G.  Psychiatric morbidity and its effect on the quality of life of patients with chronic hepatitis B and hepatitis C. Int J Psychiatry Med. 2006;36(3):283--‐97.” Yazısı için 3 atıf :

a) Case report: passive transfer of hepatitis B antibodies from intravenous immunoglobulin. Parker S, Gil E, Hewitt P, Ward K, Reyal Y, Wilson S, Manson J. BMC Infect Dis. 2014 Feb 22; 14:99. Epub 2014 Feb 22.
 
b) Comparison of the prevalence of psychiatric co--‐morbidities in hepatitis C patients and hepatitis B
 
patients in Saudi Arabia. AlHuthail YR. Saudi J Gastroenterol. 2013 Jul--‐Aug; 19(4):165--‐71
 
c) Treatment of chronic hepatitis C infection among current and former injection drug users within a multidisciplinary  treatment  model  at  a  community  health  centre.  Newman  AI,  Beckstead  S, Beking  D,  Finch  S,  Knorr  T,  Lynch  C,  MacKenzie  M,  Mayer  D,  Melles  B,  Shore  R.  Can  J Gastroenterol. 2013 Apr; 27(4):217--‐23.
 
8.   Ulusal & Uluslararası Projeler
 
9. İdari Görevler
 
10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 
İstanbul Tabip Odası Türkiye Psikiyatri Derneği
 

Tüm Görüşler


Sizi Arayalım