COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

1977 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Gülhane Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun oldu. 2008 yılından beri NPGrup bünyesinde çalışmaktadır. Halen NPİSTANBUL Beyin Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizce’dir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Eğitim

Gülhane Tıp Fakültesi / 1993-1999

Uzmanlık: Gülhane Tıp Fakültesi / 2002-2006

Dr.Öğr. Üyesi: 2011

Yabancı Dil: İngilizce

Komando Alayı Baştabipliği, KKTC (Mecburi hizmet) 1999-2002

TSK 2002-2008

Üsküdar Üniversitesi Etiler Polikliniği Psikiyatri Uzmanı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı/ 2018- 

Depresyon

Panik

Kaygı Bozuklukları

Şizofreni

Bipolar bozukluk

OKB

Kişilik Bozuklukları

Beyin-Mikrobiyota ilişkisi

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

        6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

 1. Uzun EG. Görme engelli bireyler ile işitme engelli bireylerin benlik saygısı ve sosyal kaygı düzeylerinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014)
 2. Taşan B. 0-6 yaş grubu çocuğu olan çalışan annelerin aile içerisinde karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerle başa çıkma yolları. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014)
 3. Biçkur B. Üniversite sınavına girecek öğrencilerin sınav kaygısı benlik saygısı ve anne baba tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 4. Sağıroğlu N. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin günlük internet kullanım sürelerinin okul başarılarıyla ilişkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 5. Kılıç Y. Yetişkinlerde doğum sıralamasının anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 6. Sezer M. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuk ve ergenlerde cinsiyetlere göre semptom farklılıkları. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 7. Yandi Güllüm E. Borderline kişilik bozukluk ve bipolar bozukluğun benzeşen ve ayrışan özelliklerinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 8. Yerebakan Ş. Narsisistik kişilik bozukluğu ile borderline kişilik bozukluğu tanısı almış hastaların okb ve depresyon düzeylerinin karşılaştırılması. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 9. Maden H. Anne babasi boşanmış üniversite öğrencilerinin evlilik tutumu ile anne babası evli üniversite öğrencilerinin evlilik tutumunun karşılaştırılması. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015)
 10. Duras E. Tüketicilerde  seçme ikilemi  ile endişe oluşmasının nesne ilişkisi kuramı açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Projesi, Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 11. Sezer Yağcı S. Üsküdar üniversitesi meslek yüksekokulu öğrencilerinde depresif belirtilerin sıklığı. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 12. Güngör E. Toplumda eşikaltı otistik belirti sıklığının araştırılması. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 13. Dumlupınar Aslan M. Bağlanma stilleri ve kişilik özelliklerinin evlilik uyumu üzerindeki etkilerinin araştırılması. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 14. Karaca A. Okul öncesi dönemdeki çocukların saldırganlık davranışıyla ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 15.  Özcigeli B. Otistik çocuğa sahip ailelerin gereksinimlerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 16. Zehir T.  Evlilik uyumu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 17. Gemci B. Çalışan ve çalışmayan kadınların ruh sağlığı durumlarının karşılaştırılması.  (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 18. Oktay G. Algılanan anne baba tutumu ile bağlanma biçimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2016)
 19. Erdoğan R. Kanser tanısı konmuş hasta yakınlarının anksiyete, yaşam kalitesi ve depresyon bakımından incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 20. Gülberk Kuzu Z. Çalışan evli kadınların evlilik uyum düzeyleri ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 21. Selvitopu A. Oyun Terapisi Eğitiminin Psikolojik Danışmanların Öz-Yeterlik ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 22. Özbek B. Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığının yalnızlık düzeyleri açısından değerlendirilmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 23. Aytaç D. Otizm tanı ölçütlerinin klinik açıdan değerlendirilmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 24. İnanç T. Madde bağımlısı kişilerin bağlanma stilleri ve mizaç özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 25. Ünver Fidan R. Kokunun; öncelik etkisinde, kendilik algısında ve otobiyografik bellekte manipülatör etkisinin incelenmesi.  (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 26. Karaşen S. Üniversite öğrencilerinin erken dönem uyum bozucu şemalarının kişilerarası ilişki boyutları ile ilişkisinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 27. Duygu Ece Şimşek. Yetişkin bireylerde çocukluk çağı travmaları ile saldırganlık düzeyleri arasındaki ilişki. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 28. Hande Korkmaz. 16-24 yaş arası öğrencilerin yoğun ve bağımlı internet kullanımı ile sosyal görünüş kaygıları arasındaki ilişki. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 29. Sinem Kılıçaslan. İnflamatuvar barsak hastalığı nedeniyle fekal mikrobiyota transplantasyonu uygulanan hastaların psikolojik durumlarının incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 30. Zeynep Erkan. 9-12 yaş arasında okul rehberlik birimine başvuran öğrencilerin kaygı düzeyleri ve benlik saygılarının akran zorbalığına uğrama sıklığı açısından incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2017)
 31. Fulya Arzu Beyribey. Yunus Emre Perspektifinden Modern İnsan Kişiliğinin Eleştirisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 32. Esin Kaygusuz. Çocukluk çaği travmasinin bireylerin psikolojik dayaniklilik ve mutluluk düzeyleri açisindan incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 33. Sümeyra Tayfur. Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısı, Yeme Tutumu ve Depresyon Düzeyinin İncelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 34. Zozan Başçi. Sağlık çalışanlarında algılanan stres düzeyinin incelenmesi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 35. Gizem İlhan. İlişki stillerinin reddedilme duyarlılığı ve ilişkide güven üzerindeki etkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 36. Deniz Oruç. Vajinal yolla dünyaya gelen bireylerle sezaryenle dünyaya gelen bireylerin stresle başa çikma tarzlari mizaç ve karakter özelliklerinin karşilaştirilmasi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 37. Şefika Tekeli. Çocukluk dönemi algilanan ebeveyn tutumlarinin yetişkinlik dönemindeki aleksitimi ve empatik eğilim ile ilişkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 38. Tuğba Eren Gülle. Benlik saygısının, algılanan stres durumu üzerindeki etkisi ve sosyal kaygı ve kaçınmayla ilişkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 39. Aysu Erkol. Türkiye’de sığlaşma hipotezini anlamak: yansıtıcı düşünme, ahlak, empati ve kişilik ile ilişkisi. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2018)
 40. Gülgün Gülgün. kanser hastalarında kişilik yapısı, anksiyete düzeyi ve rahatsızlığa dayanma gücü arasındaki ilişki. (Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019)

 

        6.2.  Doktora Tezleri:

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerde Saldırganlık ile Serum Tiroid Hormon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, GATA, Ankara, 2006.

7.     Yayınlar

        7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Gülsün M, Evrensel A, Verim S. Essitalopram tedavisi sırasında gelişen galaktore: Olgu Sunumu. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2006;16:39-41.
 2. Evrensel A, Özşahin A. Bir olgu nedeniyle pedofilinin adli psikiyatrik yönü. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2014;15(Ek sayı.1):43-47.
 3. Evrensel A, Ceylan ME. Bupropiona bağlı prematür ejakülasyon. Türk Psikiyatri Dergisi. 2014;25(4): 290.
 4. Evrensel A, Aykol O. Kendine zarar verme davranışının sınırları. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2014;15:181-181
 5. Evrensel A. DSM’ye yöntemsel bir eleştiri. Nöropsikiyatri Arşivi. 2015;52(2):319-320.
 6. Evrensel A, Alparslan S, Yorbik Ö. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuklarda doğum sırası. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2015;16:69-73.
 7. Evrensel A. Açlık grevi ve antipsikotik tedavi. Türk Psikiyatri Dergisi. 2015;26:145.
 8. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Özşahin A. The relationship between aggression and serum thyroid hormone level in individuals diagnosed with antisocial personality disorder. Nöropsikiyatri Arşivi. 2016;53:120-125.
 9. Evrensel A, Cansever A, Hamurcu U, Öncü M. Impacts of six months venlafaxine on serum prolactin level of patients with major depressive disorders. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2015;25(Suppl.1):159-160.
 10. Evrensel A, Cansever A, Hamurcu U. Effect of venlafaxine on sexual function in major depression: a six month open label study. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2015;25(Suppl.1):159.
 11. Evrensel A, Yorbik O, Öncü M.  Rate of perinatal nicotine exposure in children with the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2015;25(Suppl.1):118-119.
 12. Evrensel A, Ceylan ME. Bupropion induced erythema multiforme. Ann Dermatol. 2015;27:334-335.
 13. Evrensel A, Ceylan ME. Fekal mikrobiyota nakli ve psikiyatrik tedavideki yeri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2015;16:380.
 14. Evrensel A, Ceylan ME. The Gut-Brain Axis: The Missing Link in Depression. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2015;13(3):239-244.
 15. Ceylan ME, Evrensel A, Cömert G. Papilledema due to mirtazapine. Balkan Med J. 2016;33:363-365.
 16. Evrensel A, Ceylan ME. Fecal microbiota transplantation and its usage in neuropsychiatric disorders. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2016;14(3):231-237.
 17. Erensoy H, Ceylan ME, Evrensel A.  Psychiatric symptoms in rapid‑onset obesity with hypothalamic dysfunction, hypoventilation, and autonomic dysregulation syndrome and its treatment: A case report. Chinese Medical Journal. 2016;129:242-243.
 18. Erensoy H, Ceylan ME, Evrensel A. Transcranial magnetic stimulation in autism. West Indian Medical Journal.  (Baskıda)
 19. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME, Cömert G. Pathological gambling due to aripiprazole: Two cases. West Indian Medical Journal.  (Baskıda)
 20. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME, Cömert G. The reduction of the demand of nicotine due to pregabalin and gabapentin: two cases. West Indian Medical Journal.  (Baskıda)
 21. Evrensel A, Ceylan ME. The Future of Fecal Microbiota Transplantation Method In Neuropsychiatric Disorders.Türk Psikiyatri Dergisi. 2016;27(1):71-72.
 22. Ceylan ME, Dönmez A, Ünsalver BÖ, Evrensel A. Neural synchronization as a hypothetical explanation of the psychoanalytic unconscious. Consciousness and Cognition, 2016;40-34-44.
 23. Evrensel A, Ünsalver BÖ. Psychotic and depressive symptoms after gabapentin treatment. Int J Psychiatry Med. 2015;49:245-248.
 24. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Akyol A, Ceylan ME. A case of galactorrhea during paroxetine treatment. Int J Psychiatry Med. 2016;51:302-305.
 25. Ceylan ME, Kaya FD, Dönmez A, Evrensel A. Taklit yoluyla ortaklık ve Türk toplumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016;17:159.
 26. Ünsalver BÖ, Evrensel A, Ceylan ME. Psoriasis and depression. A reply to “in psoriasis, levels of hope and quality of life are linked”. Archives Dermatological Research 2016;308(6):455-456.
 27. Ceylan ME, Dönmez A, Ünsalver BÖ, Evrensel A, Kaya Yertutanol FD. The Soul, as an Uninhibited Mental Activity, is Reduced into Consciousness by Rules of Quantum Physics. Integr Psychol Behav Sci. 2017 Dec;51(4):582-597.
 28. Ceylan ME, Ünsalver BÖ, Evrensel A. Polydipsia as a precursor of manic episode in bipolar affective disorder patients with alcohol use disorder. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2018;16(1):114-117.
 29. Canbolat F, Erinç DMT, Evrensel A, Aydın A, Tarhan KN. Quantitation of escitalopram and its metabolites by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) in psychiatric patients: New metabolic ratio establishment. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2018.
 30. Ceylan ME, Evrensel A, Dönmez A, Ünsalver BÖ, Kaya Yertutanol FD, Çom AM. The Psycho-Periodic Cube. Medical Hypotheses. In press. 2019. Doi: 10.1016/j.mehy.2019.03.020

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (Diğer indeksler)

 1. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME, Cömert G. Lithium-induced cortical atrophy and cognitive dysfonction. BMJ Case Rep. Published online: 16 December 2014.
 2. Evrensel A, Tarhan N, Ceylan ME, Cömert G. Inappropriate sexual behavior due to frontal dementia. BMJ Case Rep. Published online: 27 January 2015.
 3. Şalcini C, Hatıloğlu D, Evrensel A, Tanrıdağ AO. Episodic headache due to ruptured intracranial dermoid cyst. BMJ Case Rep. Published online: 22 May 2015.
 4. Şalcini C, Sunter G, Gümüstas SA, Evrensel A. Cervical dermatomal zona misdiagnosed as ulnar nerve entrapment. BMJ Case Rep. Published online: 01 June 2015.
 5. Evrensel A, Ceylan ME, Şalçini C, Ünsalver BÖ. Extensive frontal grey matter volume reduction related to a possible sequelae of encephalitis. BMJ Case Rep. Published online: 02 Sep 2015.
 6. Ceylan ME, Evrensel A, Ünsalver BÖ. Hyperamylasemia related to sertraline. Korean J Fam Med 2016;37(4):259.
 7. Ceylan ME, Evrensel A, Ünsalver BÖ. Long term use of escitalopram and high level of carcinoembryonic antigen (CEA). Korean J Fam Med. 2016;37:359.
 8. Ceylan ME, Evrensel A. A case of venlafaxine induced akathisia. Trends Psychiatry Psychother. 2016;38(2):117.
 9. Ceylan ME, Ünsalver BÖ, Evrensel A. Medial cranial fossa meningioma diagnosed as mixed anxiety disorder with dissociative symptoms and vertigo. Case Reports in Psychiatry. 2016;2016:3827547.
 10. Ceylan ME, Evrensel A, Noyan CO, Dönmez A. Tolosa-Hunt syndrome and comorbidity of obsessive compulsive disorder and aortic aneurysm. BMJ Case Rep. Published online: 21 November 2016.
 11.  Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME. Gut-brain axis and psychiatric disorders. Current Psychiatry Reviews. 2018;14(3):178-186.

 

        7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 1. Gülsün M, Cansever A, Ozdag F, Evrensel A. Investigation of marital relationship in context. The 8. Annual Scientific Meeting of European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLLP). 2005, İstanbul EACLLP abstracts, Journal of Psychosomatic Research, 2005;59:22-50, pp: 39 (poster).
 2. Evrensel A. Bağırsak beyin ekseni: Psikiyatrik bozukluklarda bağirsak mikrobiyotasinin rolü. Cognitive 12. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi. İstanbul, (davetli konuşmacı). 15-17 Mayıs 2015, İstanbul. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp:46-47, 2015.
 3. Evrensel A, Cansever A, Hamurcu U. Impacts of six months venlafaxine on serum prolactin level of patients with major depressive disorders., Oncu M. 7nci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi. 2015, Antalya (poster). Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S159-S160.
 4. Evrensel A, Cansever A, Hamurcu U. Effect of venlafaxine on sexual function in major depression: a six month open label study. 7nci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya, 2015 (poster). Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S159.
 5. Evrensel A, Yorbik O, Oncu M.  Rate of perinatal nicotine exposure in children with the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. 7nci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi Antalya, 2015 (poster). Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015;25(Suppl. 1):S118-S119.
 6. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME, Cömert G. Two case reports of olfactory reference syndrome treated with aripiprazole. 14ncü Avrupa Psikoloji Kongresi, 7-10 Temmuz 2015, Milano. İtalya (poster).
 7. Evrensel A. Fecal microbiota transplantation in neuropsychiatric disorders. 8nci Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi. 20-24 Nisan 2016 Antalya. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp:14,  (davetli konuşmacı).
 8. Evrensel A. Entorinal korteksin evrimi. Cognitive 13. Uluslararası Kognitif Nörobilim Kongresi. 19-21 Mayıs 2016, İstanbul. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp:13-14, 2016 (davetli konuşmacı).
 9. Ceylan ME, Ünsalver BÖ, Evrensel A. Sjogren's syndrome in a patient previously diagnosed as seasonal affective disorder. 25th European Congress of Psychiatry. 1-4 Nisan 2017, Florence, İtalya. (poster) European Psychiatry 2017;41S:S508.

7.4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Editörlük

 1. Gut Microbiota Brain Axis. Edited by Evrensel A, Ünsalver BÖ. INTECH, Croatia, 2018. DOI: 10.5772/intechopen.75784, ISBN: 978-1-78984-815-1 Print ISBN: 978-1-78984-814-4

Kitap Bölümü

 1. Evrensel A, Ceylan ME. Gut-Microbiota-Brain Axis and Depression. In: Understanding Depression: Volume 1. Biomedical and Nuerobiological Background. Edited by Yong-Ku Kim. Springer-Nature, Germany, 2017. (ISBN 978-981-10-6579-8). pp:197-207
 2. Evrensel A, Ceylan ME. Fecal microbiota transplantation in the treatment resistance psychiatric disorders. In: Treatment Resistance in Psychiatry: Risk factors, Biology and Management. Edited by Yong-Ku Kim. Springer-Nature, Germany, 2018. (ISBN 978-981-10-4357-4) pp: 369-376
 3. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME. Psychobiotics: A paradigm shift in Psychopharmacology. In: Research methods and interventions in psychiatry. Artificial intelligence, precision medicine, and other paradigm shifts. Edited by Yong-Ku Kim. Springer-Nature, Germany, 2019. (In Press)
 4. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME. Gut-microbiota-brain axis and anxiety disorders. In: Rethinking Anxiety Disorder. Edited by Yong-Ku Kim. Springer-Nature, Germany, 2020. (In Press)

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Kayır H, İpekdal İ, Evrensel A, Uzbay İT. GATA Askeri Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen madde bağımlılığı konulu paneli dinlemeye gelenlerde bağımlılık yapıcı madde kullanımının anket yöntemi ile sorgulanması. Bağımlılık Dergisi, 2000;1(2):72-80.
 2. Gülsün M, Evrensel A, Doruk A. Kronik kusma yakınması ile başvuran bir obsesif kompülsif bozukluk olgusu ve maprotilinle tedavisi: bir olgu sunumu. Düşünen Adam. 2006;19(3):162-166.
 3. Gülsün M, Doruk A, Evrensel A, Baykız AF. Erişkin bireylerde çocukluk çağı enürezis noktürna öyküsü ve dissosiyasyon düzeylerinin araştırılması. Düşünen Adam. 2006;19(3):131-136.
 4. Gülsün M, Evrensel A, Cansever A, Özdağ F. Parkinson hastalığı yönünden aile yüklülüğü olan bir hidrofobi olgusu. Türkiye'de Psikiyatri. 2006;8(1):54-57.
 5. Evrensel A, Aykol O, Cömert G. Bir kaçınma davranışı olarak inhibe ejakülasyon. Med-Science. 2015;4:2543-51.
 6. Ceylan ME, Evrensel A, Ünsalver BÖ, Cömert G. Benlik Gelişiminin Nöropsikolojik Temelleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015;7:255-264.
 7. Evrensel A, Ceylan ME. Olfaktör Referans Sendromu. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015;7:356-67.
 8. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME, Cömert G. Sertraline induced angioedema. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2014;1(3):97.
 9. Erensoy H, Ceylan ME, Evrensel A. Swallowing metal things. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2014; 1(3):98.
 10. Evrensel A, Ünsalver BÖ, Ceylan ME Cömert G. Yellow smoke stain on fingers in patient with schizophrenia. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2015;2(1):45-47.
 11. Evrensel A, Ceylan ME. Bağırsak beyin ekseni: Psikiyatrik bozukluklarda bağırsak mikrobiyotasının rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. 2015;7:461-72.
 12. Evrensel A, Balıbey H, Tarhan N. Bir üniversite hastanesi psikiyatri servisinde yatarak tedavi gören hastaların yatış süreleri ve klinik özellikleri: Bir yıllık inceleme. Medicine Science. 2016;5(2):371-383.  
 13. Evrensel A, Cömert G. Multiple self-mutilations in adult attention deficit hyperactivity disorder. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2015;2(1):40-41.
 14. Evrensel A, Ceylan ME, Cömert G. Huzursuz bacak sendromu tedavisinde pramipeksol kullanımına bağlı hipomani. Causapedia. 2015;4:1240.
 15. Evrensel A, Cömert G, Şalcini C Early onset progressive nonfluent aphasia. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2015;2(3):117-119.
 16. Evrensel A, Ceylan ME. Somatic diseases in psychiatry: a philosophical overview. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2016;3(2):81.
 17. Ünsalver BÖ, Gülmez H, Evrensel A, Tarhan N. Repeated transcranial magnetic stimulation as a successful augmentation strategy in a patient with first episode psychosis. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 2016;3(3):122-124.
 18. Aydın Y, Evrensel A, Ceylan ME. Body image, self-esteem and social anxiety levels in individuals with alcohol and substance abuse. Medicine Science. 2018;7(2): 260-4.
 19. Şimşek DE, Evrensel A. The relationship between childhood traumas and aggression levels in adults. Medicine Science. 2018;7(3): 622-6.
 20. Ünsalver BÖ, Koç S, Evrensel A. A study of compulsive buying disorder comorbidity in psychiatric outpatients attending a foundation university outpatient clinic. Medicine Science. 2018; 7(4): 861-6
 21. Ünsalver BÖ, Evrensel A, Ceylan ME. Tingling in tongue due to alprazolam and paroxetine-induced hypergabaergic activity. The European Research Journal. 2018. (Baskıda)
 22.  

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Hamurcu U, Evrensel A, Perdeci Z, Özşahin A. Mental retardasyon zemininde gelişen nöroleptik malign sendrom. 40ncı Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 2004 (Poster).
 2. Evrensel A, Bozkurt A, Gülçat Z, Özşahin A, Aydın H. Bir olgu nedeniyle adli psikiyatri açısından pedofili. 40ncı Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 2004 (Poster).
 3. Evrensel A. Psikiyatride somatik hastalıklar: Felsefik bakış. 1nci Psikiyatri Zirvesi-8nci Ulusal Anksiyete Kongresi. 02-06 Mart 2016, Antalya. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp:38, (davetli konuşmacı).
 4. Evrensel A. Mikrobiyota ve psikiyatrik bozukluklar. 2nci Psikiyatri Zirvesi-9ncu Ulusal Anksiyete Kongresi. 08-12 Mart 2017, Antalya. Kongre Program ve Özet Kitabı, pp:143, (davetli konuşmacı).

 

 

 


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım