COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Ali Mert Beşenek 1989 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Ortaokul döneminde İzmir’e yerleşerek lise eğitimini İzmir Fen Lisesi’nde tamamladı. Tıp eğitimini 2012 yılında Ege Üniversitesi’nde tamamladı ve 2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan uzmanlığını aldı. Uzmanlık eğitimi sırasında 2017 yılında Teksas Üniversitesi’nde Duygudurum Bozukluklarında Nörogörüntüleme alanında gözlemci olarak eğitim aldı. 2018 – 2020 yılları arasında Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde mecburi hizmet görevini tamamladı. 2020 – 2021 yılları arasında Doktor Öğretim Üyesi ünvanı ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı başkanlığını yürüttü. Çok iyi derecede İngilizce bilen Ali Mert Beşenek’in uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında çok sayıda bilimsel yayını, uluslararası ve ulusal kapsamlı kitaplarda kitap bölümü yazarlığı ile uluslararası ve ulusal bilimsel kongrelerde sunulmuş bildirileri ve konuşmaları mevcuttur. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyelikleri olan Beşenek, uluslararası ve ulusal yayın yapan dergilerde hakem olarak görev yapmaktadır. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi, EMDR ve Psikoterapiler Derneği tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde EMDR Temel Eğitimi, İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği tarafından verilen Psikodinamik Psikoterapi Kuramsal Eğitimi, Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı Eğitimi, Oyun Terapisi Eğitimi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır.

Eğitim

İzmir Fen Lisesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Teksas Üniversitesi Psikiyatri ve Davranış Bilimleri Bölümü – Duygudurum Bozukluklarında Nörogörüntüleme

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği – Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi

EMDR ve Psikoterapiler Derneği – Çocuk ve Ergenlerde EMDR Temel Eğitimi

İzmir Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği – Psikodinamik Psikoterapi Kuramsal Eğitimi

Klinik Psikoloji ve Psikoterapiler Derneği – Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği – Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi, Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli (DSM-5) Uygulayıcı Eğitimi

Publons Academy – Practical Peer Review Eğitimi

Klinik Araştırmalar Derneği – Temel İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi

TC Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı – Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı Eğitimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü – Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Psikiyatrik Başvuruların Ele Alınması Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu – İhmal, İstismar, Çocuk: Bütüncül Yaklaşım Eğitimi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kurulu – Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik Çözümleme Eğitimi

Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2013 – 2018)

Uzman Doktor, Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2018 – 2021)

Doktor Öğretim Üyesi – Anabilim Dalı Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (2020 – 2021)

Otizm Spektrum Bozukluğu

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Disleksi/Özgül Öğrenme Güçlüğü

Tik Bozuklukları

Dil ve Konuşma Sorunları ve Gelişimsel Gecikmeler

Zeka Gerilikleri/Entelektüel Yetmezlikler

Depresif Bozukluklar

Bipolar Bozukluk

Kaygı Bozuklukları (Ayrılık Kaygısı Bozukluğu, Selektif Mutizm, Özgül Fobi, Yaygın Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Agorafobi, Sosyal Kaygı Bozukluğu)

Psikotik Bozukluklar ve Şizofreni Kapsamındaki Bozukluklar

Travma ile İlişkili Bozukluklar (Akut Stres Tepkisi, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Bağlanma Bozuklukları)

Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervosa, Blumia Nervosa, Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu)

Dışa Atım Bozuklukları (Enürezis, Enkoprezis)

Bebeklik – Çocukluk – Ergenlik Dönemi Gelişimsel Özellikleri

Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar

Anne – Babalık Becerileri

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster – Sözel Bildiri – Paneller

Beşenek M. Guanfacine Extended Release fort he Treatment of Patients with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 12th International Congress on Psychopharmacology & 8th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2021, November 17 – 20, Antalya, Türkiye.

Beşenek M, Okumuş B. Utilization of Neuroimaging in Psychiatric Clinical Research. 4th International Academic Studies Conference, 2020, Semptember 28 – 30, Ankara, Turkey.

Beşenek M. Rising Stars of Clinical Research in Psychiatry: High-risk Groups. 3th International Ankara Conference on Scientific Research, 2020, October 2 – 4, Ankara, Turkey.

Beşenek M. Drug Interaction Between Risperidone and Oseltamivir: A Case Report. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2019, April 18 – 21, Antalya, Türkiye.

Uyar T, Gündoğdu ÖL, Beşenek M, Polat S, Karabudak C. Bupropion-induced Stroke and Myocardial Infarction in an Elderly Patient: A Case Report. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2019, April 18 – 21, Antalya, Türkiye.

Uyar T, Gündoğdu ÖL, Beşenek M, Kaçar M, Polat S, Deniz N. Nerve Blockage in Adolescents with Chronic Migraine: Two Case Reports. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2019, April 18 – 21, Antalya, Türkiye.

Okumuş B, Hocaoğlu Ç, Beşenek M. Combination of Venlafaxine and Agomelatine in the Treatment of Melancholic Depression: A Case Report. 11th International Congress on Psychopharmacology & 7th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2019, April 18 – 21, Antalya, Türkiye.

Beşenek M, İnal-Emiroğlu N, Alşen Güney S. Evaluating the Neuroimaging Findings in High Risk Off-springs of Bipolar Parents: A DTI Study. 23rd World Congress of the International Associationfor Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, July 23 – 27, 2018, Prag, Çekya.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster – Sözel Bildiri - Paneller

Beşenek M. Pandemide Çocuk Olmak. 6. Psikiyatri Zirvesi & 13. Anksiyete Kongresi, 2021, 4- 7 Kasım, Antalya, Türkiye.

Beşenek M. COVID-19 ve Pornografi Kullanımı. 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2020, 18 – 20 Aralık, Çevrim İçi Katılım.

Beşenek M, Hocaoğlu Ç. Grazing Nedir? 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, 2018, Antalya, Türkiye.

Öztürk Y, Engin Özyurt G, Beşenek M, Pekcanlar Akay A. Comparison of Family Functioning Between the Anxiety Disorder and Healthy Controls. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2017, İzmir, Türkiye.

Beşenek M, Özbek A. Düşük Doz Klozapin Tedavisinden Faydalanan Tedaviye Dirençli Erken Başlangıçlı Şizofreni Olgusu. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul, Türkiye.

Tuğçe Kılınç A, Beşenek M, Saat Özdemir D, Özbek A. Erken Başlangıçlı Şizofreni Tedavisinde İkili Antipsikotik Kullanımı. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2015, İstanbul, Türkiye.

Beşenek M, Engin Özyurt G, Baykara B, Pekcanlar Akay A. Bir Olgu Sunumu: “Erkek Olursam Annem Benden Nefret Eder”. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 2014, Konya, Türkiye.

Pekcanlar Akay A, Resmi H, Özek Erkuran H, Engin Özyurt G, Bülbül M, Serim B, Beşenek M. Plasma Dopamine and Noradrenaline Levels in Children Diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a Prospective Treatment Study. 6th International Congress on Psychopharmacology & 2nd International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, 2014, Antalya, Türkiye.

Uluslararası Bilimsel Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

İnal N, Ermiş Ç, Koç D, Aksoy S, Karaçetin G, Tunçtürk M, Eray Ş, Karabina B, Akça ÖF, Özgül D, Kılıç BG, Uytun M, Beşenek M, Kavurma C, Bilaç Ö, Gökçen C, Topal Z, Perinçel İ, Yalın Sapmaz Ş, Özyurt G, Diler RS. Index depressive episode and antidepressant exposure were associated with illness characteristics of pediatric bipolar disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica 2021. DOI: 10.111/acps.13333

Uyar Cankay T, Besenek M. Negative effects of accompanying psychiatric disturbances on functionality among adolescents with chronic migraine. BMC Neurology, 2021; 21(1):97. DOI: 10.1186/s12883-021-02119-6

Beşenek M. Psychoeducation can ameliorate somatic and manic symptomatology in youth at high-risk for Bipolar Disorder: a randomized-controlled study. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, 2020; 30(4): 388-395. DOI: 10.5455/PCP.20200813064017

Beşenek M. Psychiatric and psychological features of children at high-risk for bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 2020; 277:104-108. DOI: 10.1016/j.jad.2020.07.143

Beşenek M, Gürlek B. Hyperandrogenism in polycystic ovary syndrome affects psychological well-being of adolescents. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research, 2021; 47(1):137-146. DOI: 10.1111/jog.14444

Koc D, Beşenek M, Ulas G, Ildiz A, Turkan Yılmaz I, Guleryuz H, Alsen Guney S, Inal Emiroglu N. Investigation of structure-function correlation among the young offspring of patients with bipolar disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 2020; 301:111103, DOI: 10.1016/j.pscychresns.2020.111103

Beşenek M. Differences in dimensional personality features in depressive and anxious adolescents. Anatolian Journal of Psychiatry, 2020; 21(6):649-655. DOI: 10.5455/apd.94853

Beşenek M, Yazıcı M. Mediterranean Diet habits and their effects on symptomatology among children and adolescents with attention deficit hyperactivity disorder. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2021. DOI: 10.5505/kpd.2021.66592

Beşenek M, Gürlek B. New aspects of being an adolescent mother: Comparison of psychosocial features between adult and adolescent mothers. Psychiatry and Behavioral Sciences. 2021; 11(3):209-218. DOI: 10.5455/PBS.20210528045819

Beşenek M. Autism spectrum disorder referrals to a rural hospital in the past two years – a retrospective evaluation. Medical Science and Discovery, 2021; 8(1):14-18. DOI: 10.36472/msd.v8i1.449

Beşenek M, Okumuş B. Dimensional personality model characteristics of female adolescents with major depressive disorder. Journal of Neurobehavioral Sciences, 2019;6(2):138-148. DOI: 10.5455/JNBS.1550988184

Uyar Cankay T, Beşenek M. What do we over-look during COVID-19 pandemic? An adolescent stroke case presumed conversion disorder.  Psychiatria Danubina, 2020;32(2):300-302. DOI: 10.24869/psyd.2020.300

Beşenek M, Hocaoğlu Ç. The efficacy of risperidone on the treatment of very-early onset skin picking disorder. Psychiatry and Behavioral Sciences 2021; 11(2):141-147. DOI: 10.5455/PBS.20210301081740

Beşenek M. Hiccups associated with switching to aripiprazole from quetiapine in an adolescent patient. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2020; 33(2):214-217. DOI: 10.14744/DAJPNS.2020.00081

Beşenek M, Yılmaz İT, Güleryüz H, Alsen Güney S, İnal-Emiroğlu N. Anterior cingulate cortex disconnectivity in high-risk group bipolar offsprings: a preliminary DTI study. Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 2019; 32(3):203-213. DOI: 10.14744/DAJPNS.2019.00030

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

Aslan MG, Beşenek M, Akgöz H, Satılmaz MF, Hocaoğlu Ç. Evaluation of personality features and mental states of keratoconus patients. Beyoglu Eye Journal, 2021. DOI: 10.14744/bej.2021.24482

Besenek M, Kaçar M. Rize ili kapsamında adli rapor istemi ile başvuran çocuk ve ergenlerin psikososyal özelliklerinin incelenmesi. Journal of Forensic Medicine 2020; 34(3):141-154.

Besenek M. Otizm spektrum bozuklukları için sosyodemografik ve klinik risk faktörleri nelerdir? Turk J Child Adolesc Ment Health 2020; 27(3):147-155. DOI: 10.4274/tjcamh.galenos.2020.88597.

Beşenek M, Hocaoğlu Ç. Otlanma Tarzı Yeme Davranışı (Grazing) Nedir? Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi 2021;4(1):1-8.

Beşenek M, Pekcanlar Akay A. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nda İrritabilite ve Tedavi Yaklaşımları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2019;26(1):37-44.

Beşenek M, İnal Emiroğlu N. Bipolar Bozukluğa Giden Yollar. Psikiyatride Güncel 2019;9(4):302-308.

Ulusal Yayın Evleri Tarafından Yayımlanmış Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

Beşenek M. Çocuklardaki kabızlığın psikolojik yönleri. Sarıhan H, editör. Çocuklarda Kabızlık. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.44-50.

Beşenek M. Çocukların bezden çıkarılmaya alıştırılması. Sarıhan H, editör. Çocuklarda Kabızlık. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.51-58.

Beşenek M, Pekcanlar Akay A. Oyun Döneminde Ölüm Algısı. Oyun Dönemi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları içinde, 2018:273-281. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, Türkiye.

Engin Özyurt G, Beşenek M. Farmakoterapinin Ebeveynlerle Konuşulması. Çocuk ve Ergende Duygu Durum Bozukluklarında Psiko-Eğitimsel Terapi Ebeveyn Kitabı içinde, 2016:24-39. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, Türkiye.

Beşenek M, Karaaslan D. Çocuklara Belirtileri Kendi Kişilik Özelliklerinden Nasıl Ayıracaklarını Öğretmek ve Tedavinin Belirtilere Faydaları. Çocuk ve Ergende Duygu Durum Bozukluklarında Psiko-Eğitimsel Terapi Çocuk ve Ergen Kitabı içinde, 2016:35-44. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, Ankara, Türkiye.


Tüm Görüşler


Sizi Arayalım