COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında
Eğitim

İlköğretim 1960-1968/Lise eğitimi 1968-1971/ İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1972-1978

Üniversite sonrası eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 1980-1985

El Cerrahisi Eğitimi : Fransız Pasteur Hastanesi 01.01.1989-16.08.1990                                                                                

Mikrocerrahi Eğitimi: Northwick Park Hospital Microsurgical Workshop  Londra   23-27. 10.1989

Flap kursu : Canniesburn Hospital  Glasgow Workshop    08-12 .04. 1991  

El cerrahisi uygulama : Kadıköy Vatan Hastanesi 1990 – 2001

Yardımcı doçentliğe atama : 28.06.2001

Doçentlik : 26.04.2004

Doçentlik atama : 27.12.2004

Femur başı osteonekroz Nisan 2005 DUKE UNIVERSITY konusunda  çalışma: Dr JR. Urbaniak North Carolıne USA

 

Askerlik Durumu             : Kayseri’de (ortopedi uzmanı) 1985-1986

Mecburi Hizmet               : İzmir Ödemiş Devlet Has. 1987-1989

Yeditepe Ün. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 2005-2006 Anabilim Dalı kurucu Başkanlığı

Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe başlama : 11.05.2001

Universal Hospital Kadıköy  2006-2008

Çamlıca Alman Hastanesi 2009-2010

Göztepe Medicalpark 2010-2010

Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2010-2012 Profesörlüğe atanma

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı başkanlığına vekâleten atanma 2012-2013

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi / 2018-

Parmak-el , ayak, bacak yaralanmaları

Travma sonucu oluşan sinir felçleri

Düşük ayak (drop foot)

Travma sonucu oluşan kırık kaynama sorunları ,deformiteleri

Boy uzatma –bacak boylarını eşitleme

Diz, kalça protezleri

Diz artroskopisi, menisküs-bağ ameliyatları

Karpal tünel-cubital tünel… sinir sıkışma ameliyatları

Diabetik polinöropati sinir ameliyatları

Tendon transferleri

Avasküler kalça nekrozu (osteonekroz)  ameliyatları

Cerebral palsy (beyin felci) ameliyatları

Kırık-çıkık ameliyatları

Sinir hasarı ameliyatları

Eklem yüzü kıkırdak ameliyatları

Ayak parmak çarpıklığı ameliyatları

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

J Reconstr Microsurg, 18:3, 191-194 (2002).

A2. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Lengthening of Replanted or Revascularized Lower Limbs: Is Length Discrepancy a Contraindication for Limb Salvage?’

J Reconstr Microsurg, 18:6, 471-480 (2002).

(Discussion: J Reconstr Microsurg, 18:6, 481-482).

A3. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Composite Osteocutaneous Groin Flap Combined with Neurovascular Island Flap for Thumb Reconstruction’

 J Hand Surgery(British and European Volume,2003)28B 5: 399-404

A4. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Role of Side Branches in Determining Suitable Arterial Segments for Anastomosis in Avulsion Injuries: Experimental Study’

J Reconstr Microsurg, 19:4 279-284 (2003)

A5. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T., Yildirim S.,

‘Hemangioma Originating from a Tendon Sheath at the Wrist as an Unusual Cause of Trigger Wrist: Case Report’

Handchir Mikrochir Plast Chir 2003; 35 64-65

A6. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Functional Latissimus Dorsi Island Pedicle Musculocutaneous Flap to Restore Elbow Flexion in Replantation or Revascularization of Above-Elbow Amputations’

Handchir Mikrochir Plast Chir,2003; 35:1  51-56

A7. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Transposition of the index to the amputated middle finger at an unusual level’

Rivista di Chirurgia della Mano, 2003;  40:2 140-144

A8.Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The trap at the venous drainage of free tissue transfers: The importance of the recipient vein choice’

J Hand Surg(Br), 28 Suppl. 1, 74 (2003).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Parmaksizoglu F.,

‘The Lengthening of Distally Amputated Thumb’

Poster Sunumu, Proc. 7th Congress of the International Federation of the Socities for Surgery of the Hand-IFSSH (Vancouver, Canada, May 24-28, 1998).

B2. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The Treatment of Avulsion Type of Finger Amputation: Importance of the Arterial Branches for Determining the Intact Part of the Vessel’

Sözlü Bildiri, Proc. 6th. European Federation of Societies Microsurgery Congress (Euromicro2002), (Istanbul, June 20-23,2002).

B3.  Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

Sözlü Bildiri, Proc. 6th. European Federation of Societies Microsurgery Congress (Euromicro2002), (Istanbul, June 20-23,2002).

B4. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Lengthening of Replanted or Revascularized Lower Limbs: Is Length Discrepancy a Contraindiction for Limb Salvage?’

B5. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

 

‘The Role of the Side Branches in Determining the End Point of Damage in Avulsed Arteries: Experimental Study’

Poster Sunumu, Proc. 6th. European Federation of Societies Microsurgery Congress (Euromicro2002), (Istanbul, June 20-23,2002

B6. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Composite Osteocutaneous Groin Flap Combined with Neurovascular Island Flap for Thumb Reconstruction’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B7. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The Methods for Improving Functional Capacity at a Case of Revascularized Above-Elbow Subtotal Amputation’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B8. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B9. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Lengthening of Replanted or Revascularized Lower Limbs: Is Length Discrepancy a Contraindiction for Limb Salvage?’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B10. Beyzadeoglu T., Parmaksizoglu F.,

‘Old Unreduced Medial Fracture-Dislocation of the Elbow: A Case Report’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B11. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Different Approach To the Coverage of the Free Latissimus Dorsi Flap: Regrafting with the Skin of the Flap’

Sözlü Bildiri, Proc. Hellenic Societies for the Surgery of the Hand & Reconstructive Microsurgery (Corfu, Greece, August 28-31 2002).

B12. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The Role of the Side Branches in Determining the End Point of Damage in Avulsed Arteries: Experimental Study’

Sözlü Bildiri, Proc. Hellenic Societies for the Surgery of the Hand & Reconstructive Microsurgery (Corfu, Greece, August 28-31 2002).

B13. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

Poster Sunumu, Proc. Hellenic Societies for the Surgery of the Hand & Reconstructive Microsurgery (Corfu, Greece, August 28-31 2002).

B14. Parmaksizoglu F., Tetik C., Beyzadeoglu T.,

‘The determination of the surgical treatment method for arterial reconstruction in replantation of avulsion type of digital amputations’

Sözlü Bildiri, Proc. 2nd Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery (Heidelberg, Germany, June 9-14, 2003).

B15. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Arterial wash for the selection of vigorous veins with high drainage capacity in digital replantation’

Poster Sunumu, Proc. 2nd Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery (Heidelberg, Germany, June 9-14, 2003).

B16. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The trap at the venous drainage of free tissue transfers: The importance of the recipient vein choice’

Sözlü Bildiri, Proc. 9th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Lisbon, Portugal, June 25-28, 2003).

B17. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T., Doğan N.,

‘A modified method of microvascular autogenous interposition vein grafting for vascular reconstruction’

Sözlü Bildiri, Proc. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (Istanbul, November 7-10, 2003).

B18. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T., Doğan N.,

‘The role of the side branches in determining the suitable segment of the arteries for anastomosis in avulsion injuries: An experimental study’

Sözlü Bildiri, Proc. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (Istanbul, November 7-10, 2003).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Parmaksızoğlu F., Centel T., Babacan M.,

‘Karpal Tünel Sendromu ve Cerrahi Tedavi Sonuçları’

IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 284-286 (1985).

C2. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ., Gürbüz C., Kuran B.,

‘Tibiada Kondrosarkom Rezeksiyonu Yapılmış Bir Vaka Münasebetiyle Uzun Kemiklerin Defektlerinin Onarımında, Serbest Vaskülerize Fibula Grefti (SVFG) Uygulaması’

XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 863-866 (1991).

C3. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ., İskenderoğlu H., Kuran B.,

‘Değişik Bir El Yaralanmasının Tedavisi’

III. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi Kitabı, 164 (1994).

C4. Parmaksızoğlu F., Karakaş-Özer D.,

‘Başparmak Distal Falanks Kayıplarında Uzatma Osteotomisi’

XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 497-499 (1997).

C5. Parmaksızoğlu F.,

‘Travmatik Acil Cilt Defektli Olgularda Skapular Paraskapular Free Flepler’

XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 476-478 (1997).

C6. Parmaksızoğlu F., Teköz A.,

‘Başparmak Kayıplarının Kemikli Kasık Flebi ile Rekonstrüksiyonu’

VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 192-193 (2000).

C7. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Traksiyona Uğrayan Arterlerde Yan Dalların Esnemeye Engel Olması ve İntima Lezyonu Oluşumundaki Koruyucu Etkisi’

VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 168-171 (2002).

C8. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Damar Rekonstrüksiyonlarında Ven Grefti Kullanımında Modifikasyon’

VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 172-175 (2002).

C9. Parmaksızoğlu F.,

‘Yaralanmış Kolda Fonksiyonel Kapasite Arttırımı’

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 13:2, 118-119 (2002).

C10. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Bilateral Konjenital Radioulnar Sinostoz’un Derotasyon Osteotomisi İle Tedavisi: Olgu Sunumu’

Çukurova Tıp Fakültesi Dergisi28:2, 74-80, (2003).

C11. Parmaksızoğlu F.,

‘Tüber İskium Kırığının Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu’

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 13:3  202-203 (2002).

C12. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Elde Çok Sayıda Parmak Kaybıyla Sonuçlanan Yaralanmalarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu’

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 14:1, 44-46, (2003).

C13. Beyzadeoğlu T., Parmaksızoğlu F, Bekler H., Özyurt Y.,

‘Eski Redükte Edilmemiş Dirsek Medial Kırıklı Çıkığı: Olgu Sunumu’

Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 15:1, 41-44, (2004).

C14. Parmaksızoğlu F,  Beyzadeoğlu T.,

‘El parmak travmatik anputasyonlarında kallus distraksiyon yöntemi ile falangeal uzatma’

Acta Orthop Traumatol Turc, 38 : 1 60-66 (2004).

C15.Parmaksızoğlu F,  Beyzadeoğlu T.,

‘Flap remodelasyonu’

IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, (2004).

C16.Parmaksızoğlu F, Beyzadeoğlu T.,

‘Digital replantasyonda yüksek drenaj kapasiteli venlerin seçimi için arteryel yıkama’

IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, (2004).

C17.Parmaksızoğlu F

‘Üst ekstremite avülzyon tipi yaralanmalarda tedavi ilkeleri’       KONFERANS

IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, (2004).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Parmaksızoğlu F.,

‘Çocuklarda Oluşan Cilt Defektlerinin Skapular Paraskapular Fleplerle Giderilmesi’

Sözlü Bildiri, Uluslararası Katılımlı, I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (İstanbul, 3-4 Haziran 1995).

D2. Parmaksızoğlu F.,

‘Dirsek Fleksiyonunun Tamiri için Adale Transferi’

Sözlü Bildiri, Uluslararası Katılımlı, I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (İstanbul, 3-4 Haziran 1995).

D3. Parmaksızoğlu F., ‘Free Flap Treatment in Emergent Pediatric Patient’

Sözlü Bildiri, Supplement to Marmara Medical Journal, 5th Marmara Medical Days, (Istanbul, Sept 16-19, 1996).

D4. Parmaksızoğlu F.,

‘Dirsek Fleksiyon Fonksiyonunun Tamirinde Latissimus Dorsi Transferi’

Sözlü Bildiri, Uluslararası Katılımlı, II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (İstanbul, 27-29 Eylül 1997).

D5. Parmaksızoğlu F., Teköz A.,

‘Erişkinlerde Distal Humerus Eklem İçi Parçalı Kırıklarının Çok Sayıda Kirschner Teli ile Tespiti’

Poster Sunumu, I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, (İstanbul, 9-11 Şubat 2000).

D6. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

’Idiopathic Isolated Necrosis of Extensor Digitorum Communis’

Poster Sunumu, IFSSH Post Congress Meeting, (Mersin, 15-16 Haziran 2001).

D7. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

’The Methods of Improving Functional Capacity at a Case of Revascularized Above-Elbow Subtotal Amputation’

Poster Sunumu, IFSSH Post Congress Meeting, (Mersin, 15-16 Haziran 2001).

D8. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Dış Malleol İki Parçalı Oblik Kırıklarında Tespit Yöntemi’

Poster Sunumu, Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, (Antalya, 15-18 Eylül 2002).

E. Diğer yayınlar :

E1. Parmaksızoğlu F.,

‘Replantation and Free Tissue Transfer’

Moderatör, 9th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Lisbon, Portugal, June 25-28, 2003).

E2. Parmaksızoğlu F.,

‘Total/subtotal dizaltı ampütasyonlarda, replantasyon/revaskülarizasyon endikasyonu için skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi: Yeni bir görüş – Protez Bacak’

Düzenleme Kurulu, Panelist, X. El Kulübü Toplantısı, Yeditepe Üniversitesi Toplantı Salonu, 5 Nisan 2003.

E3. Parmaksızoğlu F.,

’Proksimal Falanks Kırıkları’

Panelist, VI. El Kulübü Toplantısı, Marmara Üniversitesi Toplantı Salonu, 26 Ocak 2002.

E4. Parmaksızoğlu F.,

‘Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonları’

Konuk Konuşmacı, El ve Mikrocerrahi Hastanesi,İzmir, Seminer Programı,1 Mayıs 1999.

E5. Parmaksızoğlu F.,

‘Damarlı Fibula Grefti Uygulamaları’

Konuk Konuşmacı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Asistan Eğitim Programı, 17 Mayıs 1999.

E6. Parmaksızoğlu F.,

‘Ven Grefti Kullanımında Modifikasyon’

Konuk Konuşmacı, Kardiyovasküler Cerrahi Derneği Aylık Toplantısı, 12 Aralık 2002.

E7. Parmaksızoğlu F., Bulut G.,

‘Ekstremite Yaralanmalarında Yaklaşım, Değerlendirme, Yara Bakımı ve Tedavisi’

Akut ve Kronik yara Bakımı, Editör: Kurt N., Nobel Tıp Kitabevleri, ISSN:975-420-284-2, İstanbul, 2003

E8. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ.,Gürbüz C.,

’El Cerrahisinde Bilgisayar Veri Kodlama Sistemlerinin Standardizasyonu’

Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı 31. Yıl Kutlama Günleri, (İzmir, 15-17 Ekim 1990).

E9. Gürbüz C., Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ.,

’El Cerrahisinde Hasta Muayene Değerlendirme ve İzleme Formlarının Standardizasyonu’ Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı 31. Yıl Kutlama Günleri, (İzmir, 15-17 Ekim 1990).

E10. Ökçesiz İ., Gürbüz C., Parmaksızoğlu F.,

’El Cerrahisinde Fotoğraf Dökümentasyonunun Standardizasyonu’

Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı 31. Yıl Kutlama Günleri, (İzmir, 15-17 Ekim 1990).

E11. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ., Kuran B.,

’Başparmak Kayıplarında Wraparound Metodu ile Yapılan Rekonstrüksiyon’

Sözlü Bildiri, Türk-Alman Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Ankara, 6-7 Haziran 1992).

E12. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

’El Başparmak Rekonstrüksiyonunda Nörovasküler Ada Flebi ile Kombine Kompozit Osteokutanöz Kasık Flebi Uygulamaları’

Poster Sunumu, VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, (Adana, 20-23 Nisan 2002).

F-YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR:

F1. Green DP.,(Ed)  Green’s Operative Hand Surgery,

5th edition,  Elsevier’s

Chapter: Microsurgery,  Reference :314  (2005)

F2. Vucetis  CS.,

Forearm elongation after hand replantation. A case report.

J Bone Joint Surg. (Am), 87(1):181-186 (2005)

F3.  Topalan  M., Ozden BC., Olgac V., Aydin A.,

Association of vascular injury with the proximal side branch and assessment of thrombosis rates in a new microarterial traction model

J Reconstr Microsurg, 21(5): 317-322 (2005)

F4. Allison KP., Titley OG.,

Prevention of torsion when inserting vein grafts

Brit J Plast Surg,57:2, 183-184 (2004)

F5.  Akoz T., Yildirim S., Akan M., Gideroğlu K., Avci G., Cakir B.,

Can indications for lower limb  replantatıon and revascularization be expanded with simultaneous free-flap transfer for limb salvage?

J Reconstr Microsyrg, 20(8):621-629 (2004).

F6. Davis TR.,

Editorial: an age of enlightenment or information overload?

Hand Surg (Br), 29(6): 521-529 (2004)

F7. Germann G.,

Replantation at lower limb level- Comment

Chirurg, 74:11, 1046-1047 (2003).

F8. Liverneaux, P.,  Delattre, O.,  Thoreux, p.,

Long-term follow-up after leg replantation

Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de l’Appareil Moteur

Vol 91:5 482-486 (2005)

 

Doğum tarihi ve yeri          :16.05.1953

Eğitim durumu                   : İlköğretim 1960-1968/Lise eğitimi 1968-1971/ İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1972-1978

Üniversite sonrası eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Uzmanlık Eğitimi 1980-1985

Askerlik Durumu             : Kayseri’de (ortopedi uzmanı) 1985-1986

Mecburi Hizmet               : İzmir Ödemiş Devlet Has. 1987-1989

El Cerrahisi Eğitimi         : Fransız Pasteur Hastanesi 01.01.1989-16.08.1990                                                                                

Mikrocerrahi Eğitimi        : Northwick Park Hospital Microsurgical Workshop  Londra   23-27. 10.1989

Flap kursu                       : Canniesburn Hospital  Glasgow Workshop    08-12 .04. 1991  

El cerrahisi uygulama     : Kadıköy Vatan Hastanesi 1990 – 2001

Yeditepe Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak işe başlama : 11.05.2001

Yardımcı doçentliğe atama        : 28.06.2001

Doçentlik                                    : 26.04.2004

Doçentlik atama                         : 27.12.2004

Femur başı osteonekroz Nisan 2005 DUKE UNIVERSITY konusunda  çalışma: Dr JR. Urbaniak North Carolıne USA

Yeditepe Ün. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji 2005-2006 Anabilim Dalı kurucu Başkanlığı

Universal Hospital Kadıköy  2006-2008

Çamlıca Alman Hastanesi 2009-2010

Göztepe Medicalpark 2010-2010

Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2010-2012 Profesörlüğe atanma

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı başkanlığına vekâleten atanma 2012-2013

YAYINLAR/ESERLER LİSTESİ

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

J Reconstr Microsurg, 18:3, 191-194 (2002).

A2. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Lengthening of Replanted or Revascularized Lower Limbs: Is Length Discrepancy a Contraindication for Limb Salvage?’

J Reconstr Microsurg, 18:6, 471-480 (2002).

(Discussion: J Reconstr Microsurg, 18:6, 481-482).

A3. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Composite Osteocutaneous Groin Flap Combined with Neurovascular Island Flap for Thumb Reconstruction’

 J Hand Surgery(British and European Volume,2003)28B 5: 399-404

A4. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Role of Side Branches in Determining Suitable Arterial Segments for Anastomosis in Avulsion Injuries: Experimental Study’

J Reconstr Microsurg, 19:4 279-284 (2003)

A5. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T., Yildirim S.,

‘Hemangioma Originating from a Tendon Sheath at the Wrist as an Unusual Cause of Trigger Wrist: Case Report’

Handchir Mikrochir Plast Chir 2003; 35 64-65

A6. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Functional Latissimus Dorsi Island Pedicle Musculocutaneous Flap to Restore Elbow Flexion in Replantation or Revascularization of Above-Elbow Amputations’

Handchir Mikrochir Plast Chir,2003; 35:1  51-56

A7. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Transposition of the index to the amputated middle finger at an unusual level’

Rivista di Chirurgia della Mano, 2003;  40:2 140-144

A8.Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The trap at the venous drainage of free tissue transfers: The importance of the recipient vein choice’

J Hand Surg(Br), 28 Suppl. 1, 74 (2003).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Parmaksizoglu F.,

‘The Lengthening of Distally Amputated Thumb’

Poster Sunumu, Proc. 7th Congress of the International Federation of the Socities for Surgery of the Hand-IFSSH (Vancouver, Canada, May 24-28, 1998).

B2. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The Treatment of Avulsion Type of Finger Amputation: Importance of the Arterial Branches for Determining the Intact Part of the Vessel’

Sözlü Bildiri, Proc. 6th. European Federation of Societies Microsurgery Congress (Euromicro2002), (Istanbul, June 20-23,2002).

B3.  Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

Sözlü Bildiri, Proc. 6th. European Federation of Societies Microsurgery Congress (Euromicro2002), (Istanbul, June 20-23,2002).

B4. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Lengthening of Replanted or Revascularized Lower Limbs: Is Length Discrepancy a Contraindiction for Limb Salvage?’

B5. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

 

‘The Role of the Side Branches in Determining the End Point of Damage in Avulsed Arteries: Experimental Study’

Poster Sunumu, Proc. 6th. European Federation of Societies Microsurgery Congress (Euromicro2002), (Istanbul, June 20-23,2002

B6. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Composite Osteocutaneous Groin Flap Combined with Neurovascular Island Flap for Thumb Reconstruction’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B7. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The Methods for Improving Functional Capacity at a Case of Revascularized Above-Elbow Subtotal Amputation’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B8. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B9. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Lengthening of Replanted or Revascularized Lower Limbs: Is Length Discrepancy a Contraindiction for Limb Salvage?’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B10. Beyzadeoglu T., Parmaksizoglu F.,

‘Old Unreduced Medial Fracture-Dislocation of the Elbow: A Case Report’

Poster Sunumu, Proc. 8th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Amsterdam, The Netherlands, May 22-25, 2002).

B11. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Different Approach To the Coverage of the Free Latissimus Dorsi Flap: Regrafting with the Skin of the Flap’

Sözlü Bildiri, Proc. Hellenic Societies for the Surgery of the Hand & Reconstructive Microsurgery (Corfu, Greece, August 28-31 2002).

B12. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The Role of the Side Branches in Determining the End Point of Damage in Avulsed Arteries: Experimental Study’

Sözlü Bildiri, Proc. Hellenic Societies for the Surgery of the Hand & Reconstructive Microsurgery (Corfu, Greece, August 28-31 2002).

B13. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘A Modified Method of Microvascular Autogenous Interposition Vein Grafting for Vascular Reconstruction’

Poster Sunumu, Proc. Hellenic Societies for the Surgery of the Hand & Reconstructive Microsurgery (Corfu, Greece, August 28-31 2002).

B14. Parmaksizoglu F., Tetik C., Beyzadeoglu T.,

‘The determination of the surgical treatment method for arterial reconstruction in replantation of avulsion type of digital amputations’

Sözlü Bildiri, Proc. 2nd Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery (Heidelberg, Germany, June 9-14, 2003).

B15. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘Arterial wash for the selection of vigorous veins with high drainage capacity in digital replantation’

Poster Sunumu, Proc. 2nd Congress of the World Society of Reconstructive Microsurgery (Heidelberg, Germany, June 9-14, 2003).

B16. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T.,

‘The trap at the venous drainage of free tissue transfers: The importance of the recipient vein choice’

Sözlü Bildiri, Proc. 9th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Lisbon, Portugal, June 25-28, 2003).

B17. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T., Doğan N.,

‘A modified method of microvascular autogenous interposition vein grafting for vascular reconstruction’

Sözlü Bildiri, Proc. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (Istanbul, November 7-10, 2003).

B18. Parmaksizoglu F., Beyzadeoglu T., Doğan N.,

‘The role of the side branches in determining the suitable segment of the arteries for anastomosis in avulsion injuries: An experimental study’

Sözlü Bildiri, Proc. 52nd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery (Istanbul, November 7-10, 2003).

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Parmaksızoğlu F., Centel T., Babacan M.,

‘Karpal Tünel Sendromu ve Cerrahi Tedavi Sonuçları’

IX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 284-286 (1985).

C2. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ., Gürbüz C., Kuran B.,

‘Tibiada Kondrosarkom Rezeksiyonu Yapılmış Bir Vaka Münasebetiyle Uzun Kemiklerin Defektlerinin Onarımında, Serbest Vaskülerize Fibula Grefti (SVFG) Uygulaması’

XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 863-866 (1991).

C3. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ., İskenderoğlu H., Kuran B.,

‘Değişik Bir El Yaralanmasının Tedavisi’

III. El Cerrahisi ve Rekonstrüksiyonu Kongresi Kitabı, 164 (1994).

C4. Parmaksızoğlu F., Karakaş-Özer D.,

‘Başparmak Distal Falanks Kayıplarında Uzatma Osteotomisi’

XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 497-499 (1997).

C5. Parmaksızoğlu F.,

‘Travmatik Acil Cilt Defektli Olgularda Skapular Paraskapular Free Flepler’

XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı, 476-478 (1997).

C6. Parmaksızoğlu F., Teköz A.,

‘Başparmak Kayıplarının Kemikli Kasık Flebi ile Rekonstrüksiyonu’

VII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 192-193 (2000).

C7. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Traksiyona Uğrayan Arterlerde Yan Dalların Esnemeye Engel Olması ve İntima Lezyonu Oluşumundaki Koruyucu Etkisi’

VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 168-171 (2002).

C8. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Damar Rekonstrüksiyonlarında Ven Grefti Kullanımında Modifikasyon’

VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, 172-175 (2002).

C9. Parmaksızoğlu F.,

‘Yaralanmış Kolda Fonksiyonel Kapasite Arttırımı’

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 13:2, 118-119 (2002).

C10. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Bilateral Konjenital Radioulnar Sinostoz’un Derotasyon Osteotomisi İle Tedavisi: Olgu Sunumu’

Çukurova Tıp Fakültesi Dergisi, 28:2, 74-80, (2003).

C11. Parmaksızoğlu F.,

‘Tüber İskium Kırığının Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu’

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 13:3  202-203 (2002).

C12. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Elde Çok Sayıda Parmak Kaybıyla Sonuçlanan Yaralanmalarda Cerrahi Yaklaşım: Olgu Sunumu’

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi, 14:1, 44-46, (2003).

C13. Beyzadeoğlu T., Parmaksızoğlu F, Bekler H., Özyurt Y.,

‘Eski Redükte Edilmemiş Dirsek Medial Kırıklı Çıkığı: Olgu Sunumu’

Artroplasti Artroskopik Cerrahi Dergisi, 15:1, 41-44, (2004).

C14. Parmaksızoğlu F,  Beyzadeoğlu T.,

‘El parmak travmatik anputasyonlarında kallus distraksiyon yöntemi ile falangeal uzatma’

Acta Orthop Traumatol Turc, 38 : 1 60-66 (2004).

C15.Parmaksızoğlu F,  Beyzadeoğlu T.,

‘Flap remodelasyonu’

IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, (2004).

C16.Parmaksızoğlu F, Beyzadeoğlu T.,

‘Digital replantasyonda yüksek drenaj kapasiteli venlerin seçimi için arteryel yıkama’

IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, (2004).

C17.Parmaksızoğlu F

‘Üst ekstremite avülzyon tipi yaralanmalarda tedavi ilkeleri’       KONFERANS

IX. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongre Kitabı, (2004).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Parmaksızoğlu F.,

‘Çocuklarda Oluşan Cilt Defektlerinin Skapular Paraskapular Fleplerle Giderilmesi’

Sözlü Bildiri, Uluslararası Katılımlı, I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (İstanbul, 3-4 Haziran 1995).

D2. Parmaksızoğlu F.,

‘Dirsek Fleksiyonunun Tamiri için Adale Transferi’

Sözlü Bildiri, Uluslararası Katılımlı, I. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (İstanbul, 3-4 Haziran 1995).

D3. Parmaksızoğlu F., ‘Free Flap Treatment in Emergent Pediatric Patient’

Sözlü Bildiri, Supplement to Marmara Medical Journal, 5th Marmara Medical Days, (Istanbul, Sept 16-19, 1996).

D4. Parmaksızoğlu F.,

‘Dirsek Fleksiyon Fonksiyonunun Tamirinde Latissimus Dorsi Transferi’

Sözlü Bildiri, Uluslararası Katılımlı, II. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi (İstanbul, 27-29 Eylül 1997).

D5. Parmaksızoğlu F., Teköz A.,

‘Erişkinlerde Distal Humerus Eklem İçi Parçalı Kırıklarının Çok Sayıda Kirschner Teli ile Tespiti’

Poster Sunumu, I. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, (İstanbul, 9-11 Şubat 2000).

D6. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

’Idiopathic Isolated Necrosis of Extensor Digitorum Communis’

Poster Sunumu, IFSSH Post Congress Meeting, (Mersin, 15-16 Haziran 2001).

D7. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

’The Methods of Improving Functional Capacity at a Case of Revascularized Above-Elbow Subtotal Amputation’

Poster Sunumu, IFSSH Post Congress Meeting, (Mersin, 15-16 Haziran 2001).

D8. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

‘Dış Malleol İki Parçalı Oblik Kırıklarında Tespit Yöntemi’

Poster Sunumu, Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, (Antalya, 15-18 Eylül 2002).

E. Diğer yayınlar :

E1. Parmaksızoğlu F.,

‘Replantation and Free Tissue Transfer’

Moderatör, 9th Congress of the Federation of the European Socities for Surgery of the Hand-FESSH (Lisbon, Portugal, June 25-28, 2003).

E2. Parmaksızoğlu F.,

‘Total/subtotal dizaltı ampütasyonlarda, replantasyon/revaskülarizasyon endikasyonu için skorlama sistemlerinin değerlendirilmesi: Yeni bir görüş – Protez Bacak’

Düzenleme Kurulu, Panelist, X. El Kulübü Toplantısı, Yeditepe Üniversitesi Toplantı Salonu, 5 Nisan 2003.

E3. Parmaksızoğlu F.,

’Proksimal Falanks Kırıkları’

Panelist, VI. El Kulübü Toplantısı, Marmara Üniversitesi Toplantı Salonu, 26 Ocak 2002.

E4. Parmaksızoğlu F.,

‘Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonları’

Konuk Konuşmacı, El ve Mikrocerrahi Hastanesi,İzmir, Seminer Programı,1 Mayıs 1999.

E5. Parmaksızoğlu F.,

‘Damarlı Fibula Grefti Uygulamaları’

Konuk Konuşmacı, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Asistan Eğitim Programı, 17 Mayıs 1999.

E6. Parmaksızoğlu F.,

‘Ven Grefti Kullanımında Modifikasyon’

Konuk Konuşmacı, Kardiyovasküler Cerrahi Derneği Aylık Toplantısı, 12 Aralık 2002.

E7. Parmaksızoğlu F., Bulut G.,

‘Ekstremite Yaralanmalarında Yaklaşım, Değerlendirme, Yara Bakımı ve Tedavisi’

Akut ve Kronik yara Bakımı, Editör: Kurt N., Nobel Tıp Kitabevleri, ISSN:975-420-284-2, İstanbul, 2003

E8. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ.,Gürbüz C.,

’El Cerrahisinde Bilgisayar Veri Kodlama Sistemlerinin Standardizasyonu’

Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı 31. Yıl Kutlama Günleri, (İzmir, 15-17 Ekim 1990).

E9. Gürbüz C., Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ.,

’El Cerrahisinde Hasta Muayene Değerlendirme ve İzleme Formlarının Standardizasyonu’ Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı 31. Yıl Kutlama Günleri, (İzmir, 15-17 Ekim 1990).

E10. Ökçesiz İ., Gürbüz C., Parmaksızoğlu F.,

’El Cerrahisinde Fotoğraf Dökümentasyonunun Standardizasyonu’

Sözlü Bildiri, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Uluslararası Katkılı 31. Yıl Kutlama Günleri, (İzmir, 15-17 Ekim 1990).

E11. Parmaksızoğlu F., Ökçesiz İ., Kuran B.,

’Başparmak Kayıplarında Wraparound Metodu ile Yapılan Rekonstrüksiyon’

Sözlü Bildiri, Türk-Alman Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Ankara, 6-7 Haziran 1992).

E12. Parmaksızoğlu F., Beyzadeoğlu T.,

’El Başparmak Rekonstrüksiyonunda Nörovasküler Ada Flebi ile Kombine Kompozit Osteokutanöz Kasık Flebi Uygulamaları’

Poster Sunumu, VIII. Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, (Adana, 20-23 Nisan 2002).

F-YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR:

F1. Green DP.,(Ed)  Green’s Operative Hand Surgery,

5th edition,  Elsevier’s

Chapter: Microsurgery,  Reference :314  (2005)

F2. Vucetis  CS.,

Forearm elongation after hand replantation. A case report.

J Bone Joint Surg. (Am), 87(1):181-186 (2005)

F3.  Topalan  M., Ozden BC., Olgac V., Aydin A.,

Association of vascular injury with the proximal side branch and assessment of thrombosis rates in a new microarterial traction model

J Reconstr Microsurg, 21(5): 317-322 (2005)

F4. Allison KP., Titley OG.,

Prevention of torsion when inserting vein grafts

Brit J Plast Surg,57:2, 183-184 (2004)

F5.  Akoz T., Yildirim S., Akan M., Gideroğlu K., Avci G., Cakir B.,

Can indications for lower limb  replantatıon and revascularization be expanded with simultaneous free-flap transfer for limb salvage?

J Reconstr Microsyrg, 20(8):621-629 (2004).

F6. Davis TR.,

Editorial: an age of enlightenment or information overload?

Hand Surg (Br), 29(6): 521-529 (2004)

F7. Germann G.,

Replantation at lower limb level- Comment

Chirurg, 74:11, 1046-1047 (2003).

F8. Liverneaux, P.,  Delattre, O.,  Thoreux, p.,

Long-term follow-up after leg replantation

Revue de Chirurgie Orthopedique et Reparatrice de l’Appareil Moteur

Vol 91:5 482-486 (2005)

 

 

 

 

 

 

 

 


Tüm Görüşler