npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

Poliklinikler - Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği

Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği

Kas ve iskelet sisteminde, doğumla oluşan ve sonradan görülen tüm hastalıkları tedavi eden bölümdür. Hastalar, hastalıkları ve tedavi planları ile ilgili alanında uzman olan doktorlarımız tarafından tüm ayrıntılarıyla bilgilendirilmektedir. 
Ortopedi ve Travmatoloji bölümümüzde ,yeni nesil cihazları da kullanarak hastalarımıza 360 derece tedavi olanağı sağlanmaktadır.

TEDAVİ OLANAKLARI;

BOY UZATMA AMELİYATLARI VE BACAK EŞİTSİZLİKLERİ

Bir uzvu uzatırken sadece kemikler değil; beraberinde damarlar, lenf yolları, sinirler, kaslar yani özetle kemik ve yumuşak dokuların tamamını uzatabildiğimiz bir tedavi seçeneğidir.
Boy uzatma ameliyatları bütün uygulamaların içinde yüzde 10’ luk bir kısmı oluşturmaktadır. Geri kalanı ise kaza sonrası oluşan kısalıklar, kaynamayan kırıklar, bacak ve kol eğrilikleri, bir bacağın diğerine göre değişik nedenlerle kısa kalması gibi durumlarda uygulanıyor. Bazen de kemik iltihabında, iltihaplı bölümü çıkartarak kemik nakli yapılır. Bu işlemde de diğer uygulamalardan faydalanılmaktadır. Detaylı Bilgi için https://npistanbul.com/tr/boy-uzatma-ameliyati-nedir  sayfasını ziyaret ediniz. 

TRAVMA

Sık karşılaşılan yaralamalarda yeni nesil teknolojinin sağladığı olanakları kullanılarak hızlı ve en iyi sonucun alınması mümkündür. Kısaca bu cerrahi operasyonların teknikleri şunlardır,
Kemik Uyarıcıları,
Protez Cerrahisi,
Fonksiyonel Tespit Tekniği,
Radikal Büyük Cerrahiler,
Artroskopik Cerrahi ile Yapılan Operasyonlar,
Kapalı inramedüller  (Çivileme) Tekniği,

SPOR TRAVMATOLOJİSİ

Spor yaralanmaları günümüzde oldukça sık rastlanan sorunlar arasında yer almaktadır. Genellikle spor yaralanmaları , profesyonel olarak sporla uğraşan insanlarda görülmektir. Bu yaralanmalar tedavi edilmezse, ileriki dönemlerde kişinin kariyer hayatını etkileyebilecek noktalara varabilir. Günlük hayattaki spor yaralanmalarının oluşmasındaki temel neden , spora başlamadan önce yeterince hazırlık yapılmamış olmasından kaynaklanır. Sportif travmanın oluştuğu bölgeler genellikle kalça ve kasık bölgesi, ayak uyluk bölgesi,ayak bileği, omurga-dirsek eklemi, omuz eklemi, el bileği ve elde görülmektedir.

EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ

Ufak bir düşme, sendeleme hatta evde yaşanılan basit burkulmalar bile büyük problemlere yol açabilir. Kimi zaman önemsemediğimiz bir yaralanmanın altından el, bilek kırıkları çıkabilir. Özellikle el bileğinde yoğunlaşan yaralayıcı kuvvetler bu bölgede genellikle şişmeye ve ağrıya neden olur. Bazen de el ve el bileğinin doğal şeklinde bozulmalar “Çatal Sırtı Deformitesi” gelişebilir ki bu kemiksel yaralanmanın en temel bulgusudur. Hastanemizde , probleme yönelik çeşitli bulguların tespiti  ve tedavisi yapılmaktadır.

ARTROSKOPİK CERRAHİ

Artroskopi, menisküs yırtıklarının tedavisinde, erken dönemdeki eklem kireçlenmelerinin temizlenmesinde (özel durumlarda ve mekanik belirtilerle beraber ise), eklem içerisindeki serbest kemik ve kıkırdak parçalarının çıkartılmasında, ön ve arka çapraz bağları yaralanmalarında, dizde enfeksiyon veya ödem durumlarında, diz kapağı kemiğinin sorunlarında, eklem kıkırdağı hasarlarının tedavisinde ve eklem içerisi kırıkların tedavisinde uygulanabilir.

ÇOCUK ORTAPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

16 yaş altı çocuklarda görülen doğuştan deformiteler, yürüme bozuklukları, kısalıklar, omurga ve eklem rahatsızlıkları, ayak sorunları ( çarpık ayak ) sorunlarının tedavisi yapılmaktadır.

DİZ CERRAHİSİ( MENİSKÜS) VE ARTROSKOPİK CERRAHİ

Dizler diğer eklemlere göre en fazla yüke maruz kalan bölgedir. Dizleri aşırı zorlamak kıkırdak dokusunda hasara , menisküste yırtılmaya, bağlarda kopmaya yol açmaktadır. Bu şekilde dizin sağlığını bozmakta ve doğal yapısının bozulmasına neden olmaktadır. Menisküs yırtığı belirtileri ; dizde ağrı, takılma, merdiven inerken ağrı, çömelip kalkmada ağrı, bazen de kilitlenmeler şeklinde karşımıza çıkabilir.
Menisküs yırtığı tanısı ortopedi doktorunun muayenesi ve sonrasında çekilen Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile konur. Menisküs yırtıklarının tedavisinde ,modern bir tedavi yöntemi olan artroskopi uygulanmaktadır.

KALÇA VE DİZ PROTEZLERİ

Dejeneratif olaylar bir kere başladığı zaman geriye dönüşü genellikle yoktur.Bu hastalığın başlangıcındaki tedavi, konservatif tedavidir. Bu hastalık proteze gelinceye kadar hastaya; birkaç sene fizik tedavi uygulanır, kilo verir, bastonla gezer. Eklem içi enjeksiyonlardan yararlanabilir. Bütün bu tedaviler uygulandıktan sonra en son çare olarak protez uygulaması yapılmaktadır.

AYAK ŞEKİL BOZUKLUKLARI

Yaşamımız boyunca vücudun tüm ağırlığını taşıyan ayaklarımızda zamanla bazı faktörlerin etkisiyle birtakım şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
Öğüt ayak şekil bozuklukları (deformite) sıklıkla rastlanan bir durumdur; dar, sivri burunlu ve yüksek topuklu ayakkabıların ayak şekil bozukluğu oluşumunu hızlandırdığı gözlemlenmiştir.
Özellikle halk arasında başparmak kemik çıkıntısı olarak da bilinen Halluks Valgus, düztabanlık, eski kırıklar ve bazı romatizmal hastalıklara bağlı nedenlerle ortaya çıkabilen ayak şekil bozuklukları sıkça rastlanan durumlar arasındadır. Ayak deformitesi uzmanlar tarafından yapılan doğru cerrahi müdahale ile rahatlıkla düzeltilmektedir. Hastalar operasyon sonrası günlük hayatına rahatlıkla dönebilmektedir.

-HALLUKS VALGUS

Halk arasında başparmak kemik çıkıntısı olarak da bilinir. Kadınlarda çok sık rastlanan bir durumdur. Ayakkabı seçimi önemli rol oynar. Genç kız ve yetişkin kadınların güzel görünme uğruna giydikleri, hatta ayaklarını zorla içine soktukları, kule topuklu sivri burunlu ayakkabılar Halluks Valgus’a yatkınlığı olan kadınlarda durumu hızlandırır. Ayakkabı giymeyen toplumlarda bu deformiteye çok daha az rastlanır. Ucu sivri, yüksek topuklu ayakkabılar, kovboy çizmeleri başlıca sorumlu tutulanlardır.

-DÜZTABANLIK

Çocukluktan itibaren var olan düztabanlık ile “erişkin tip” denilen 30’lu yaşlardan itibaren gelişen düztabanlığı iki grupta değerlendirmek gerekir. Her ikisinde de ayak zaman içerisinde deforme olur. Bu ilerleyici bir durumdur ve ilerleme hızı kişiden kişiye, kullanım ve genetik yapısına bağlı olarak değişir. İlerlemiş deformitelerde kişi o ayağı üzerinde tek ayak parmak ucuna kalkamaz veya kalkmakta zorlanır. Ağrı ilk başlarda ayağın orta-iç tarafında iken ilerleyen dönemlerde ayağın dış tarafında ağrı olur.

KÖK HÜCRE

Son yıllarda tüm dünyada popüler olarak kullanılan kok hücre teknıklerı ortopedi travmatoloji alanında da bir çok hastalığın alternatif çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalara amelıyatsız çözüm sansını sunan kok hücre tedavısı kliniğimizde modern laboratuvarlar  eşliğinde ve deneyimli hekimlerimizin elinden yapılmaktadır.7Fibromyalji(tetik nokta hastalığı)
Tıpta Fibromiyalji olarak tanımlanan kas iskelet sistemi rahatsızlığı özellikle sırt, boyun, omuzlar ve kalçalarda belirgin olmak üzere; kas eklem ağrısına, yorgunluğa ve sabahları tutulmuş kaslar ile uyanılmasına sebep olmaktadır. Her yaşta ve her iki cinste görülebilmekle birlikte en sık 30-60 yaşları arasında kadınlarda, erkeklerden daha fazla görülür. Bunun en belirgin sebebi kadınların erkeklere oranlara vücutlarının daha kolay deformasyona uğramasıdır.
Bu şikayetlerin hepsi aynı anda görülmeyebilir, belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Ancak kas ve eklem ağrıları, dinlendirmeyen uyku ve yorgunluk en sık görülen şikayetlerdir.
Fibromiyalji’nin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Stres, kaygı, depresyon, dinlendirmeyen uyku ve bazı romatizmal ve hormonal hastalıklarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Aşırı egzersiz veya ağır sporlar yapmak, hareketsizlik, soğuk ve nemli havalar, psikolojik stresler ağrıları arttırır. 3 aydan daha uzun süren, vücutta yaygın ağrı ve 18 hassas noktadan en az 11’ de üzerine bastırmakla aşırı hassasiyetin meydana gelişi Fibromiyalji tanısının olmazsa olmaz ilk şartıdır.

SKOLYOZ

Skolyoz hastalığı özellikle genç hastalarda ciddi problem oluşturmaktadır. Normal, olması gereken bir omurga, dik bir pozisyondayken önden veya arkadan bakıldığında düz bir hat üzerindedir. Yandan bakıldığında da fizyolojik eğrileri vardır. Skolyoz hastalığı, omurganın üç farklı düzlemdeki eğriliğidir. Birinci düzlemi, önden veya arkadan bakıldığında omurganın sağa veya sola doğru olan bir eğriliğidir. İkinci düzlem, öne veya arkaya doğru olan eğriliklerin normal fizyolojik sınırlardan daha yüksekte olmasıdır. Üçüncü düzlem ise omurgada rotasyon adı verilen dönme hareketinin olmasıdır. Skolyoz denildiğinde üç farklı düzlemde omurganın deformitesi akla gelmelidir. Farklı yaşlarda farklı şekillerde görülebilir. Doğumdan itibaren başlayıp ölünceye kadar her yaşta görülebilen bir eğriliktir. Doğuştan görülenler konjenital/doğumsal skolyozdur.
Sonuç olarak bu çocukların skolyozları düzeldiği zaman psikolojileri de düzelmektedir. Kendilerine güveni gelir ve hayata bakışları çok daha farklı olur.
 
Diz ön ağrısı nedir? Nasıl bir ağrıdır?
“Çok sık karşılaşılan bir ağrıdır. Ortopedi kliniklerine başvuran hastaların yüzde otuza yakınında görülür. Bu nedenle toplumu ilgilendiren önemli problemlerdendir. Diz önü ağrısı, özellikle merdiven inme, çıkma ve çömelme sırasında dizin ön bölümünde duyulan ağrılardır. Başlangıçta bu belirtiler görülürken hastalık ilerlediğinde kişilerin yakınmaları  da değişmektedir. Genellikle çömelme gibi dizlerin bükülerek yapıldığı hareketlerde hastalar sıkıntı duyarlar. Dizlerde kıtırtıların veya sürtünme seslerinin duyulması da görülür.
Menüsküs ve Diz Hastalıkları
Dizde en sık rastlanan şikâyetlerin başında menüsküsler ile ilgili problemler gelmektedir. Dizdeki ani burkulmalar ve/veya dönmeler esnasında menüsküslerde yırtıklar oluşabilir. Menüsküs yırtığı belirtileri ise; dizde ağrı, takılma, merdiven inerken ağrı, çömelip kalkmada ağrı, bazen de kilitlenmeler şeklinde karşımıza çıkabilir.

ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTIKLARI

Özellikle sporcularda görülen diz yaralanmalarından biri de ön çapraz bağ yırtıklarıdır. Dizde şiddetli bir dönme, arkasından şişlik ile başlayan şikayet daha sonra dizde emniyetsizlik, yürürken veya koşarken dizin boşalması gibi belirtiler verir. Ön çapraz bağ ile ilgili değerlendirmede hastanın muayene edilerek, dizin gevşekliğinin değerlendirilmesi en önemli tanı aracıdır. MR tetkiki ile ön çapraz bağ yırtığı kesin olarak belirlenir. Ön çapraz bağ yırtığının tedavisinde, hastanın yaşı genç ise, aktif bir birey ise, sporcu ise veya günlük işlerinde dizinde boşalmalar oluyorsa tartışmasız bir biçimde ön çapraz bağ ameliyatı yapılır.

DİZ EKLEMİ KİREÇLENMESİ (GONARTROZ)

Diz eklemini oluşturan kıkırdakların bozulması ve eklemin deforme olması ile ortaya çıkar. Özellikle fazla kilolu kimselerde orta yaş ve daha sonrasında görülür. Diz eklemi ağrılıdır. Şiş ve şekli bozulmuştur. Hastanın yürümesi, merdiven inip çıkması ağrılıdır. Zamanla geceleri yatarken bile ağrılar oluşur. Dizin durumu muayene ve röntgen ile değerlendirildikten sonra, diz kireçlenmesinin tedavisinde öncelikle özel diz egzersizleri, kilo verme, ilaç tedavisi uygulanır.

ROMATOİD ARTRİT

Romatoid Artrit hastalığında ayak tutulumu ve buna bağlı ayak şekil bozuklukları çok sık görülür. Deformasyonlar kemik ameliyatları ile başarılı bir şekilde düzeltilebilmekte, hatta ayak bileği problemlerinde uygun olgularda günümüzde ayak bileği protezi dahi uygulanabilmektedir. Ameliyatlar deformasyon ve hastalık çok ilerlemeden yapılırsa daha iyi sonuç verirler. Ayak ve/veya ayak bileğinin tutulan kısımlarına göre cerrahi müdahale yapılır. En sık parmaklar ve ayak bileği eklemi tutulur.
 
Karpal Tünel Sendromu
Karpal Tünel Sendromu, ellerde ağrı ve uyuşma ile başlayan ve geceleri uykudan uyandırma derecesine varan bir hastalıktır. Temel problem ele giden bir sinirin el bileği çevresinde geçtiği bir kanalda çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır.
Gece uykudan uyandıran el bileği ve çevresindeki ağrı ve uyuşmaların karpal tünel sendromunun belirtileridir.
Topuk Dikeni Ve Topuk Ağrısı
Sanılanın aksine topuk dikeni (epin kalkanei) topuk ağrılarının tümünden sorumlu değildir. Topuk ağrısı nedenlerinin başında planter fasciitis denilen ve tabanda yürürken yaylanma mekanizmasının bir parçası olan plantar fascia dokusunun zorlanması gelir. Bu dokunun zorlanması sonucunda doku içi ufak yırtıklar oluşur. Vücut eğer bu yırtıkları iyileştiremez ise hastanın ağrısı başlar ve ilerleyen dönemde bu yapının topuk kemiğine yakın bölgesinde röntgen filmlerinde diken görünümü veren taşlaşma (kalsifikasyon) görünür
 
Doğumsal Kalça Çıkığı
Doğumsal kalça çıkığı 800 yeni doğan bebekten birinde görülür. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, hormonal, mekanik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bebeklerin yüzde 40’ında çift taraflı çıkık mevcuttur. Kızlarda erkeklere oranla altı kat daha sık görülür.

KIRIKLARDA YAŞAM TEHLİKESİ VAR MIDIR?

Kaburga ve omurga kırıkları en sık rastlanılan çoğu kez de hasta veya hekim tarafından fark edilemeyen kırıklardır. Üst üste tekrarlama olasılığı vardır. O vakit şiddetli ağrılar ve boy kısalması, kamburluk oluşumu gibi durumlarla kendini belli eder. Fakat genellikle hayati tehlike yoktur. Fakat kalça kırıkları öyle değildir. Daha detaylı bilgi için https://npistanbul.com/tr/kiriklarda-yasam-tehlikesi-var-midir sayfasını ziyaret ediniz.