COVID-19 Bilgilendirmesi Hakkında

Lemaat Ekseninde İslamofobya Sempozyumuna Davet

Eklenme Tarihi : 23.05.2012 14:06

Değerli Bilim İnsanları,

 "Lemaat Ekseninde İslamofobya Sempozyumu" 30 Haziran - 01 Temmuz 2012 tarihlerinde Üsküdar Belediyesi Salonu’nda, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenecektir.

Lemaat Ekseninde İslamofobya Sempozyumuna Davet

İslamofobya Sempozyumu 30 Haziran Cumartesi ve 01 Temmuz Pazar 2012 tarihlerinde 2 gün, İhlas Haber Ajansı Uydudan Canlı yayın olarak yayınlanacaktır.

Canlı Yayın TV için uydu frekans değerleri aşağıdadır. 

Satellite              :W2A, 10 Degree East
Transponder    :B 1, Digital KU Band
Down link          :10964.500 MHz   -  Horizontal
Symbol rate      :3125
FEC                    :3/4

İslamofobya, İslam’a ve Müslümanlara karşı duyulan temelsiz korku ve hoşgörüsüzlüğün yol açtığı ayırımcı ve dışlayıcı uygulamaları kapsayan bir bakış açısı ve dünya görüşünü ifade eder. İslam üzerinden geliştirilen olumsuzlamanın somut muhatabı, bu inancın taşıyıcıları olan Müslümanlar olmaktadır. İslamofobya’nın konusu olan İslam korkusu ve nefreti ise 1.6 milyar insanı ilgilendiren, dolayısıyla küresel barışla doğrudan ilintili bir konudur. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Müslüman nüfusun önemli bir kesimi kayda geçmeyen İslamofobik uygulamaların kurbanıdır.

Bu durum Müslümanların yaşadıkları topluma entegrasyon sürecini olumsuz etkilemekte, onların insan ve vatandaşlık haklarını kullanmasını engellemekte ve Müslüman dünyadaki Batı karşıtlığına olgusal bir zemin sunmaktadır. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının modern biçimlerinden biri olarak İslamofobya, bir inanç olarak İslam’ı şeytanlaştıran, Müslümanları ötekileştiren, medeniyetler çatışmasını körükleyen, devletlerarası sistemin barışını dinamitleyen, kitlesel manipulasyonları kolaylaştıran, bu yüzden de küresel olarak mücadeleyi gerektiren bir insan hakları olgusudur.

Militan sekülerleşme tecrübesinin devlet zoruyla dayatıldığı Müslüman toplumlarda da bir yerli “İslamofobya”dan söz etmek mümkündür. Hem yerli Müslüman toplumları, hem de Batı toplumlarında yaşayan Müslüman toplulukları ön yargı, dışlama, ayırımcılığa tabi tutma ve şiddete maruz bırakma şeklinde tezahür eden İslamofobya, günümüzdeki en yaygın insan hakları ihlallerinden birini oluşturmaktadır. Müslümanların ötekileştirilmesi, hatta “şeytanlaştırılması”, bir taraftan Batı dışı Müslüman toplumlara ilişkin oryantalist bakış açısının yeniden üretilmesini, dolayısıyla, Müslüman toplumların “çevrelenmesi, yönetilmesi ve sömürülmesi” gereken, diyalog kurulamayacak ve bir arada yaşanamayacak toplumlar olarak sunulmasına, diğer taraftan Batı toplumlarında yaşayan Müslüman toplulukların temel insan haklarından yararlandırılmasının önlenmesine dönüşmektedir. İlk elde faşist ya da milliyetçi sağ siyasi hareketlerin sahiplendiği islamofobik yaklaşımların, giderek Batı’daki ana akım siyasi hareketleri de etkilediği görülmektedir. Hollanda, Almanya, Fransa ve İskandinav ülkelerinde aşırı sağ merkez sağı ikame etmeye yönelmiştir. Norveç’te 77 masum insanın öldürüldüğü olay, İslamofobya’nın tehdit düzeyi hakkında yeterli bir fikir vermektedir.

Medeniyetler çatışması yerine medeniyetler ittifakının, dinler arası çatışma yerine dinler arası diyalogun, Müslüman inancına mensup insanların terörle ilişkilendirilerek potansiyel suçlu olarak görülmesi yerine, insan olma ortak paydasının harekete geçirdiği empatik bir bakış açısının konabilmesi, hem uluslar arası, hem de toplumlararası barış ve refahın sağlanması için vazgeçilmezdir.

İslam’ın ve Müslümanların küresel bir tehdit olarak görülmesi, dünya barışı için büyük bir tehdittir. İslamofobik İslam ve Müslüman algısının küresel iletişim ağlarıyla yaygınlaşması, Müslümanların temel haklardan yoksun bırakılmasına, sırf Müslüman oldukları için aşağılanmalarına, buna karşılık da, İslam dünyasında Batı karşıtı radikal hareketlerin güç kazanmasına ve kitleselleşmesine yol açmaktadır. ABD ve Avrupa Birliği, Müslüman nüfusunu ve İslamı ötekileştirmemek ve onları geniş topluma entegre edebilmek için İslamofobya’yı önemsemek ve onunla her düzeyde mücadele etmek zorundadır.

Her boyutuyla İslamofobya’yı, tartışmak amacıyla iki günlük sempozyum düzenlemiş bulunmaktayız. Bu Sempozyuma yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY                                                 Prof. Dr. Nevzat TARHAN

(Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı)                         (Üsküdar Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanı                                                     Sempozyum Onursal Başkanı

DETAYLI BİLGİ İÇİN ZİYARET EDİNİZ:
https://www.islamofobya.org/