EMG (Elektronöromyografi)

İki bölümden oluşur. Birincisi sinir iletim çalışması ve ikincisi iğne EMG.

Birinci bölümde; sinir iletim çalışmasında sinirlerin ne kadar hızla iletim yaptığını ve de taşıdığı elektriksek yük (aksiyon potansiyelini) hesaplanır. Girişimsel bir işlem değildir. Hasta otururur veya uzanmış bir şeklide işlem yapılır. Vücudun üzerine yerleştirilen yüzeyel elektrotlar sayesinde sinire çok hafif bir elektriksel uyarım verilir. Hastaya hiçbir zararı yoktur. Bu işlem sonucunda sinirleri hızı ve sağlamlığı saptanır ki böylece sinir sistemimizdeki hastalıkllar açısından değerli bilgi verir. Bu hastalıklar Karpal Tünel Sendromu veya KTS başta olmak üzere tüm sinir sıkışmaları, şeker hastalığına bağlı sinir sistemi tutulumu (diyabetik nöropati) ve benzer hastalıklarındır.

İkinci bölümde ise, özel olarak çok ince yapılmış, sadece bir hastaya kullanılıp atılan tek kullanımlık iğneler kullanılır. Gerekli kaslara girilerek bu kasların çalışmasına bakılır. Bu bölümde elektrik uyarımı yoktur. "Coumadin" adlı kan sulandırıcı kullananlarda dikkatli olunur. Bel ve boyun fıtıkları, kas hastalıkları, motor nöron hastalığı (ALS), nöropatiler, sinir sıkışmaları gibi ön tanısı olan hastalara uygulanır.

Tetkik öncesi hastaya bilgi verilir ve randevu alırken el ve ayaklarının sıcak olarak tutulması önerilir. Aç olmaları gerekmez.

İşlem süresi hastalığın şiddetine ve tipine göre değişkenlik gösterir ve genelde 15-30 dakika arası sürebilir.

Erişkin Psikiyatrisi Tıbbi Kadro