Bipolar Tedavisi

Bipolar Tedavisi

Bipolar tedavisi, hastalığın beyinde olumsuz etki yaratarak, gündelik hayatı aksatan unsurların tedavi edilmesinin amaçlanması diye tanımlanır.

Bipolar bozukluğu olan hastalarda gün içerinde yaşanılan bir durumla alakalı ya da alakasız büyük iniş çıkışlarla hastalık kendini belli etmektedir. İster istemez bu durum kişinin düşüncelerinde, duygularında ve davranışlarında büyük bir olumsuz etkiye neden olmaktadır.

Bipolar bozukluk, hastada kendini oldukça coşkulu ya da aşırı durgun hissettiği farklı dönemlerin olmasıdır. Hatta bazen bu iki durum aynı anda bile ortaya çıkabilmektedir.

Bipolar tedavisinde bu belirtilerin ortadan kaldırılması hastanın duygudurumunun iyileştirilmesi  ve bu dalgalanmaların giderilmesi hedeflenmektedir.

Bipolar Bozukluk Tanısı Nasıl Konulur

Manik-Depresif olarak bilinen bu iki uçlu duygudurum bozukluğunun tanısı konulması çok önemlidir. Bipolar bozukluk belirtilerini kendinizde gözlemliyorsanız bir psikoloğa danışmalısınız. Bu sayede hastalık tanısı konulur ve bipolar tedavisine başlanabilir.

Bipolar Tedavisi

Bipolar tedavisi ile bipolar bozukluğu olan hastaların tam olarak sağlanamamaktadır. Ancak bipolar tedavisi gören hastalarda şiddetli bipolar belirtileri azalmakta ve hastanın iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece hastaların duygudurumları kontrol altına alınabilir ve günlük yaşantılarında sorunlar yaşanması engellenebilir. Bipolar tedavisi için iki yöntem vardır. Bu yöntemler ilaç ve psikoterapi şeklindedir.

İlaç tedavisinde hastalara duygudurumlarını düzenleyici ilaçlar önerilmektedir. Bu ilaçlar  antikonvülzanlar, antipsikotikler ve antidepresanlardır.

Psikoterapide ise hastaların günlük yaşantısını etkileyen durumların terapi yöntemiyle tedavisi edilmesidir.

Bipolar tedavisi için bu iki yöntem kimi zaman ayrı kimi zamanda hastanın bipolar bozukluğunun şiddetine göre birlikte de kullanılabilmektedir. Psikoterapi ve ilaç tedavisi birlikte kullanıldığında tedavide daha çok başarı sağlanabilmektedir.

Bipolar Tedavisinde Kullanılan Terapi Yöntemleri

Bilişsel davranışçı terapi, kişiler arası ve sosyal ritim ve aile odaklı terapi yöntemleri bipolar tedavisinde kullanılan psikoterapi yöntemleridir.

Bilişsel davranışçı terapi, kişinin duygu ve davranışlarının düşüncelerden kaynaklandığını ve düşünceler değiştiğinde duygu ve davranışlarınında değiştiğini gösteren bir terapi yöntemidir. Bipolar tedavisinde çok sık kullanılmaktadır.

Kişiler arası ve sosyal ritim, hastanın sosyal ritim bozukluklarının giderilmesi ve uyku uyanıklık döngüsünün korunabilmesini amaçlayan bir bipolar tedavi terapi yöntemidir.

Aile odaklı terapi, yakın ilişkide olan bireylerin tedavi süreçlerinde birbirine destek olmaları ve aralarındaki ilişkinin kalitesini artırmayı amaçlayan bir terapi yöntemidir.

Uzmanlarımız

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN Prof.Dr.
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN Prof.Dr.
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ Prof.Dr.
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Sermin KESEBİR Prof.Dr.
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Gül ERYILMAZ Doç.Dr.
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR Doç.Dr.
Psikiyatri Uzmanı
İLETİŞİM

İletişim Formu