Erişkin Psikiyatri Birimi

Erişkin Psikiyatri Servisinde danışanlarımız yatarak tedavi olmaktadırlar. Hastanemizde bulunan her servis, yatarak tedavi alan hastaların mahremiyetleri ve hastalığın risklerine göre belli kurallar çerçevesinde oluşturuldu.

Hasta ve yakınlarının konforunun ön planda tutulduğu NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde farklı ihtiyaçlara göre tasarlanmış iki tip oda seçeneği vardır. Standart ve A tipi süit oda bulunmaktadır. A tipi süit odalar ve köşe süit odalar ile güvenlikten ödün vermeden yüksek konfor amaçlanmıştır.

Her odada danışanlarımızın konforunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm mobilyalar buna uygun seçildi ve özel olarak tasarlandı.
Tüm odalarımızda, hasta ve yakınlarının konforunu artıracak yerli-yabancı kanalların izlenebileceği televizyondan kasaya, dinlenme koltuğundan gazete servisine kadar tüm ihtiyaçlarına VIP hizmetler sunulmaktadır.

Hastanemizde, hekim görüşmelerinde hasta ve hasta yakınının mahremiyetini korumayı amaçlayan görüşme odaları, her klinikte bekleme alanları ve hasta katlarında hastaların kendini rahat ve evinde hissetmeleri için oluşturulmuş gündüz salonları ve kış bahçeleri bulunmaktadır.

Erişkin Psikiyatri Birimi

Detaylı bilgi için:

KLİNİKLERİMİZ İÇİN...

BİLGİ GÜVENLİĞİ

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, hasta mahremiyetini ve gizliliğini ön planda tutar. Bu politika, NPGRUP bünyesinde sunulan tüm sağlık hizmetleri için geçerlidir. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi teşhis ve tedavi hizmetlerinde; yasam mevzuat şartlarının karşılanmasından, hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur
Detaylı bilgi için

FİZİKSEL GÜVENLİK

Hastaların tanımlanmış psikiyatrik riskleri doğrultusunda yapılandırılmış olan servis fiziksel ve mekanik önlemler olarak, öncelikle evindelik hissi; Servislerimizin odaları ev, koridorları sokak görünümüne sahiptir. Hasta odaları ve ortak aktivite alanları olan konforlu gündüz odaları rahatlatıcı ortamlarıyla hastalarımızın evlerinde gibi hissetmenizi sağlar.
Detaylı bilgi için

DEPRESYON

Depresyon tıpkı diğer hastalıklar gibi, örneğin kalp ya da mide ülseri gibi tıbbî bir durumdur. Klinik depresyon tıpkı diğer hastalıklar gibi, genellikle benzer fakat kişiden kişiye de değişiklikler gösteren bir grup belirti ve bulgulardan oluşur. Sürekli olarak üzgün ya da "boş" hissetme. Umutsuzluk, çaresizlik, suçluluk ya da değersizlik duyguları. Madde kötüye kullanımı. Halsizlik ya da günlük işlere karşı ilgide, cinsel istekte azalma. İştah ve uyku düzeninde bozulma. Sinirlilik, kolayca ağlama, kaygı ve korkular. Konsantrasyonda azalma, unutkanlık ve karar vermekte güçlük. İntihar düşünceleri, intihar planı ya da girişimi. Uzun süreli, tedaviye yanıt vermeyen bedensel şikayetler, ağrılar olur.

Erişkin Psikiyatri Birimi 2


Bazı insanlarda yaşanılan stresli olaylara tepki olarak 'Uyum Bozukluğu' gelişebilir. Bu hastalık heryaş grubundan insanlarda görülmekle birlikte en sık ergenlerde rastlanmaktadır. Burada kişi yeni bir durum veya stres etkeniyle karşılaştığında (Örneğin, fiziksel hastalıklar, iş kaybı, boşanma, yoksulluk içinde yaşama gibi] beklenenin üstünde sıkıntı yaşamakta iş ve aile hayatı, öğrenciyse okul hayatı olumsuz olarak etkilenmektedir.

STRES

Heyecansal gerginlik tüm hayatı etkileyebilir. Araştırmalar stresin, pek çok hastalığın başlamasında ve artışında sebep olduğunu göstermektedir. İç sıkıntısından, vücudun bağışıklık sisteminin bozulmasına kadar geniş bir yelpazede insan sağlığını etkilemektedir. Stres tüm dengeyi alt üst eder. Kişi kendi gücünü kullanarak, gerginlik giderici; vücudu ve zihni gevşetme egzersizlerini öğrenerek stresle baş edilebilir.

Erişkin Psikiyatri Birimi 3

DEPREM VE TRAVMA

Bir deprem felaketine maruz kalan bazı kişilerde, fiziksel bir yaralanma olmasa bile, duygusal sorunlar ortaya çıkabilir. Korku, endişe, suçluluk, pişmanlık, öfke, karamsarlık, panik, çaresizlik ve utanç gibi duygular çok derin ve yoğun yaşanır. Bu duygular sık sık değişebilir. Kişi kendisini eskiye kıyasla daha sinirli hisseder. Bazı duygularda ani iniş-çıkışlar olur. Endişeli, sinirli ya da karamsar olur.

MANİK-DEPRESİF BOZUKLUK (BİPOLAR BOZUKLUK)

Yeni isimlendirme ile 'Bipolar Bozukluk' depresyon (elem, keder, isteksizlik, endişe, kaygı, korku, karamsarlık, mutsuzluk) ve mani (aşırı neşe, cesaret, enerjik olma, çok konuşma, çok para harcama, abartılı mutluluk] dönemlerinin olduğu bir tür ruhsal rahatsızlıktır.

Erişkin Psikiyatri Birimi 4

ŞİZOFRENİ

Psikolojik yaşantıda bölünme, ayrılma ve parçalanma olması sonucu gerçekleri test etme yetisinin bozulmasıdır. Dört tür şizofreni vardır. Alt gruplarına göre tedavi şekli değişir. Son yapılan araştırmalar şizofrenin bir beyin hastalığı olduğu yönündeki görüşleri güçlendirmektedir. Beyindeki genlerin hatalı protein üretmesini önlemeye yönelik tedaviler ve uygun ilaçlar üzerinde durulmaktadır.

SOSYAL FOBİ

Gençlik çağında başlayan kadın ve erkekte aynı oranda görülen bir hastalıktır. Çekingenlik olarak bilinen kişilik özelliği gösterirler. Toplum içinde korku, heyecan, terleme, el titremesi, yüz kızarması, bulantı, kusma, idrara gitme hissi, heyecan hali görülür. Göz teması kurmak istememe ve öz güven eksikliği ve kendilerini beceriksiz, yetersiz görme eğilimindedirler. Hata yapma, mahcup olma korkusu içinde yaşarlar.

Sosyal Fobi ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Erişkin Psikiyatri Birimi 5

PARANOYA

"Hezeyanlı Bozukluk" olarak da bilinen hastalığın çeşitli tipleri vardır. Kuşkuculuk, büyüklük, erotik, hezeyan, kıskançlık gibi düşünce bozuklukları ile seyreder. Kişinin gerçek olmayan düşünceleri yaşamını etkiler, dost ve düşmanını karıştırmasına neden olur. Toplumsal rolü bozulur, uyumsuzluk görülür. Bu kişilerin beyinlerin de şüphecilik, kıskançlık, öfkelilikten sorumlu alanlarının kimyasal dengesi bozulmaktadır.Detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/paranoid-kisilik-bozuklugu-nedir sayfamızı ziyaret ediniz.

BAĞIMLILIK

Alkol, sigara veya diğer madde kullanımında psikolojik ve fiziki bağımlılıklar toplumda gittikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle gençleri etkileyen keyif verici madde düşkünlüğü ve onsuz yapamama hali özel tanı ve tedavi yöntemleri gerektirir. Bu kişilerin bir süre sonra beyinlerinde hasar oluştuğu düşünülürse tedaviye biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlardan yaklaşmak gerekir. Keyif verici madde kişinin yaşamında tek amaç ve beklenti olmuşsa, tedavi aciliyet kazanır. Bedensel zararlar başlamışsa, tehlikeli kullanım söz konusudur. Bağımlılık biriminde psikolog ve psikiyatrist işbirliği ile uygun tedavi gerekir.

PANİK BOZUKLUĞU

Kişi aniden başlayan ve çok yoğun olarak çarpıntı, titreme, nefes darlığı, baş dönmesi, ölecekmiş ya da kontrolünü kaybedecekmiş korkusu yaşıyorsa bu durum psikiyatrik bir rahatsızlık olan 'Panik Bozukluğu'na işaret eder. Kişi kalp krizi ya da beyin kanaması geçireceği, felç olacağı, aklını kaybedeceği korkusuyla sık sık acil servislere başvurur, tetkikler yaptırır. Aynı korkuyla yalnız kalmaktan, kalabalık yerlere girmekten,
araba kullanmaktan kaçınması, kişinin yaşam kalitesini ileri derecede bozabilir. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)

MASKELİ (ÖRTÜLÜ) DEPRESYON

'Atipik' veya 'Gizli Depresyon'da denilir. Kişinin depresif ruh hali ön planda değildir. Bedensel belirtiler, ağrılar, astım krizi, mide-bağırsak, kalp sorunları, baş dönmesi, dengesizlik, bulantı, kusma, uyuşmalar, halsizlik, korkular, takıntılar, unutkanlık, içki ve sigara kullanımı, öfkelilik gibi belirtilerle doktora başvurulur. Çocuklarda, gençlerde ve yaşlılarda Maskeli Depresyon daha sık görülür. Stres etkeni özellikle önem taşır.

Erişkin Psikiyatri Birimi 6

EVLİLİK SORUNLARI

Stresli bir evlilik taraflar üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Acı, elem duygusu, endişe, yüksek düzeyde gerilim ve depresyon gibi problemlere yol açar. Eğer devam ederse fiziksel sağlığı da olumsuz etkiler. Çatışmalar büyük olduğunda aileye etkisi de derindir. Yoğun çatışmalı evliliklerde büyüyen çocuklar, diğer çocuklardan daha fazla probleme sahip olmaktadırlar. Evlilik çıkmaza girdiğinde eğer önlem alınmazsa evliliği bitme noktasına getirebilir. Çiftler bunu çözemezlerse profesyonel bir yardıma ve evlilik terapisine ihtiyaç vardır.

OKB (OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK) YEME BOZUKLUKLARI

istenmeyen düşünce, istek ve hareketlerin olduğu bir hastalıktır. Kişi anlamsız ve saçma olduğunu bilir, fakat atamaz. Parazit düşüncelerle savaşıp durur. Hep kaygılı ve sıkıntılıdır. Kuşku, hastalık, sayma, temizlik, metafizik takıntılar ve davranış bozukluklar ile seyreden türleri vardır. Emin olamama duygusu ve kötü bir şey olacak beklentisi içerisinde yaşam dayanılmaz hale gelir. Kişinin elinde olmayan bu durumun tedavisi özeldir, sıkı bir tedavi disiplini ile iyi sonuçlar alınır.

Erişkin Psikiyatri Birimi 7

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Şizoti-pal Kişilik Bozukluğu, Antisosyal Kişilik Bozukluğu, Sınırda Kişilik Bozukluğu, Histrionik Kişilik Bozukluğu, Pasif-Agre-sif Kişilik Bozukluğu, Sado-Mazoşist Kişilik Bozukluğu'dur. Kişilik bozuklukları ergenlik döneminde ya da daha erken dönemde gözlenir. Kişilik bozuklukları kişinin topluma uyumunda belirgin bozulmalara yol açar. Kişi ilişkilerinde ve iş yaşantısında önemli problemlerle karşılaşır ve çevresindeki insanlarla ilişkilerinde sorunlar yaşar. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)

UYKU BOZUKLUKLARI

Uykusuzluk, horlama, uyku apnesi başlıca uyku bozukları olup uykuda bacak hareketleri bozukluğu, huzursuz bacak sendromu, narkolepsi, katapleksi, uyku terörü, diş gıcırdatma, gece yatağı ıslatma gibi oldukça geniş biryelpazeye sahiptir.

Uyku bozuklukları arasında uykusuzluk, horlama, uyku apnesi en sık görülen uyku bozuklukları olup birçok çeşit nörolojik bozukluklar bulunmaktadır. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)
Yeme bozuklukları iki klinik tabloyu içermektedir. Anoreksiya Nervosa ve Bulimia Nervosa. Anoreksiya Nervosa, bireyin kendi bedenini algılamasının bozulması ve sonuçta kendisini kilolu algılaması, beslenmeyi reddetmesi, bu nedenlerle de aşırı kilo kaybına uğramasıdır. Ruhsal bozukluklar içinde ölümle sonuçlanabilecek nadir bozukluklardan birisidir. Bulimia Nervoza, aşırı yemek yeme ve diyet dönemlerinin iç içe olduğu bir yeme bozukluğudur. Bulimia Nervosa ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde başlar. Bulimia hastalarının %90'ını kadınlar oluşturur. Bulimia hastalarının dürtü kontrolünde yaşadığı problemler nedeniyle pek çok sorun da beraberinde kliniğe taşınmaktadır. Madde kötüye kullanımı, emosyonel dengesizlik ve intihar girişimlerine de bu hastaların hikâyelerinde sıklıkla rastlanmaktadır. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)

Erişkin Psikiyatri Birimi 8

CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI

Psikiyatride sınıflandırma sistemi DSM IV e göre Pedofili, Egzibisyonizm, Fetişizm, Fröttorizm,Cinsel Mazohizm, Cinsel Sadizm, Transvestik Fetişizm, Voyorizm, Transeksüalite veya eski terimle homoseksüalite.. gibi konular parafili (Cinsel Sapma) başlığı altında İncelenmektedir. DSM IV'e göre cinsel klinik bozukluğu başlığı altında "Cinsel kimliğinden sürekli rahatsız olarak kendi cinsel kimlik, rol ve yönelimini tercih etmeyen" bireyler kasdedilmektedir. Kendi cinsel kimliğinden rahatsız olmadan eşcinsel deneyimleri olanlar bu sınıflandırmaya dahil edilmemektedir.

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Aşırı mastürbasyon, cinsel istekte azalma, cinsel uyarıda azalma, orgazm olamama, erken boşalma, hoş olmayan duygular, ağrılı cinsellik gibi cinsel yaşam bozukluklarıdır. (Daha fazla bilgi için www.e-psikiyatri.com)

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU

Huzursuz, rahatsız, sıkıntılı, tedirgin, çabuk kızan, öfkeli, sabırsız, yerinde duramayan, gergin, yüksek ses tonu ile konuşma gibi belirtiler verir. Gürültülü sese duyarlıdır. Hep kötü bir şey olacak beklentisi içindedir. Bedensel belirtiler; uyuşma, karıncalanma, ağrılar, çarpıntı, derin nefes alma, hava açlığı, titreme, kızarma, göğüs ağrısı, sıkışma, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, sık idrara gitme, baş dönmesi, iştahsızlık, uykusuzluk, yorgunluk şeklindedir. 

Prof.Dr. K. Nevzat TARHAN
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Hüsnü ERKMEN
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. H. Nesrin DİLBAZ
Psikiyatri Uzmanı
Prof.Dr. Sermin KESEBİR
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Gül ERYILMAZ
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Işıl GÖĞCEGÖZ
Psikiyatri Uzmanı
Doç.Dr. Onur NOYAN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Semra BARİPOĞLU
Psikiyatri Hizm. Genel Koordinatörü / Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Alptekin ÇETİN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Alper EVRENSEL
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Fatma Duygu KAYA YERTUTANOL
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Sinem Zeynep METİN
Psikiyatri Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Dilek Meltem TAŞDEMİR ERİNÇ
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Fagan ZAKİROV
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Könül GARAYEVA
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Elvin GULİYEV
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Mürüvvet TOPALOĞLU
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Mahir YEŞİLDAL
Psikiyatri Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet YOSMAOĞLU
Psikiyatri Uzmanı

Randevu Al