COVID-19 Information About
Education

Near East University / Psychology / 2008

Istanbul University / Faculty Of Forensic Medicine Social Sciences

Bezmialem Vakıf University Faculty Of Medicine Hospital Psychiatric Outpatient Clinic-Internship

Bakırköy mental and Nervous Diseases Hospital Alcohol and Substance Treatment Center-internship

Istanbul Police Department Children's Branch

Social Services and Child Protection Agency

Kocaeli Özel Denge Medical Center / adolescent and Adult Psychiatry / February 2013

NPISTANBUL brain Hospital / Alcohol and Substance Treatment Center / March 2014

Uskudar University

Born in İstanbul, 1982. He graduated from Near East University Psychology Department in 2008. During his undergraduate studies, He performed clinical training at Bezmialem Psychiatry Polyclinic of the Faculty of Medicine of the Faculty of Medicine of the Faculty of Medicine of the Faculty of Vakif University and at the Alcohol and Drug Treatment Center of the Bakırköy Psychiatric Diseases Hospital.

After graduation, he served in psychological counseling, measurement and evaluation, corporate training and seminars in private counseling centers and public institutions between 2008 and 2013. He worked in the Directorate of Children's Section of İstanbul Security Directorate and Social Services and Child Protection Agency. After working one year in Adolescent and Adult Psychiatry Unit at Kocaeli Private Balance Medical Center in February 2013, he has been working at NPISTANBUL Hospital Alcohol and Drug Treatment Center since March 2014 and has been teaching at Üsküdar University at the same time.  

Psychologist Ahmet YILMAZ who gave seminars on children and adolescent education for families in various municipalities, also gave trainings on the perception, attention, stress management, communication and motivation of the Turkish Republic Presidency and Prime Ministry protection police.

He received Cognitive Behavioral Therapy from Prof. Dr. Hakan TÜRKÇAPAR and Solution Focused Therapy from Assoc. Prof. Nevin DÖLEK. He has been teaching Positive Psychotherapy and Family Therapy in Germany since 2008 under the supervision of Assoc. Prof. Rukiye HAYRAN. Has certificate of The Rorschach Ink Stain Test, WIAS, WISC-R Test and Projective Drawing Test Practitioner. Finished Bender Gestalt Motor Perception Test, Peabody Picture Word Recognition Test, Projective Drawing Tests training programs. “Neglect, Abuse and Crime Driven Children” and “Alcohol and Substance Abuse” are his specialty areas.

He holds a master’s degree in forensic psychology from the Department of Social Sciences, İstanbul University, Faculty of Forensic Medicine and There are studies he presented in national and international congresses related to this field.

Conferences attended and Notices Presented:

  1. Yılmaz, A. “İnternet Bağımlılığı ve Aile Tutumları”. 13.Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, 2008 (Sunum).
  2. Yılmaz, A., Özmen, G., Akkapulu, F., Canabakan, N. “ Suça Sürüklenmiş, Yuvada Kalan ve Aile Yanında Kalan Üç Grup Çocuğun Çizim Testleri ile Değerlendirilmesi” 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testleri Kongresi, İstanbul, 2012 (Sunum).
  3. Özmen, G.,Yılmaz, A., Kaşıkçı, G., Yalçın, M.A., İşcan M.Y., Yorulmaz, A. “ Self-InjuryandChildren in ConflictwithLaw.” Proc. International Association of ForensicSciences, 19. World Meeting, Funchal, Madeira, Portugal, 2011. (Oral Presentation)
  4. Özmen, G.,Yılmaz, A., Yalçın, M.A., Kaşıkçı, G., Akkapulu, F., Yorulmaz, A. “ SexualAbuseandDrawingTests.” Proc. International Association of ForensicSciences, 19. World Meeting, Funchal, Madeira, Portugal, 2011. (Oral Presentation)
  5. Özmen, G.,Yılmaz, A., Demir, T., Akkapulu, F. “ Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri.” 2. Ulusal Rorschach ve Projektif Testleri Kongresi, İstanbul, 2012 (Sunum).
  6. Güçhan, S. A., Özmen, G., Güven, T. A., Yılmaz, A. “ CrimeAwarenessand Self-Esteem Evaluation in CounterfeitHandbagsConsumers.” Congress of the International Academy of Legal Medicine, 22. World Meeting, Istanbul, Turkey, 2012. (Oral Presentation)
  7. Özkan, F., Özmen, G., Yılmaz, A., Akkapulu, F. ''ProjectiveDrawing Test WithChildren in ConflictWiththeLaw''. ICFS 2013 :XIV. International Conference on ForensicSciences, London, England 2013 (Oral Presentation).
  8. “Anksiyete Bozukluklarında Pozitif Psikoterapi” 7. Ulusal Anksiyete Kongresi, 18-21 Eylül 2014, KKTC (Sunum)
  9. Gül,C.,Noyan,C.O.,Yılmaz,A.,Işıntaş,M.,Nurmedov,S.,Dilbaz,N.“Madde Kullanım Bozukluğu Tanılı Bireylerin Kasıtlı Kendine Zarar Verme Davranışlarının Çocukluk Dönemi İhmal ve İstismar İle İlişkisi”.İnteraktif Eğitim ve Psikiyatride Akılcı İlaç Kullanım Kongresi, KKTC,2015 (Poster).

Projects:

2012 – 2013 Maltepe Gençlik ve Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan Çocuk ve Ergenlerle Rehabilitasyon çalışması

2012 – 2014 Projektif Çizim Testlerinin Türkçeye adaptasyon ve standardizasyonu çalışması

2014 – 2015 Bursa İli Aile Hekimlerine yönelik “ Madde Zararlı Kullanımının Çok Boyutlu Önlenmesi” eğitici eğitimi

Published Articles:

“Anksiyete Bozukluğu Tanısı Almış Çocuklarda Projektif Çizim Testleri” Yansıtma Dergisi, sayı 20, Aralık 2013.

“Suça Sürüklenmiş, Yuvada Kalan ve Aile Yanında Kalan Üç Grup Çocuğun Çizim Testleri ile Değerlendirilmesi” Yansıtma Dergisi, sayı 20, Aralık 2013.

 


All Reviews


Let Us Call You