0216 633 0 633 Randevu Al

Gelişimsel Problemler Nelerdir? Belirtileri Nelerdir?

Gelişimsel problemler, özellikle konuşma gerilikleri bu dönem sıklıkla karşılaşılan sorunlardandır. Gelişimsel problem belirtileri arasında el çırpma ya da kanat çırpma gibi tekrarlayıcı hareketler olması otizmden şüphelenilmesine sebep olan semptomlardan en önemlileridir. Gelişimsel problemlerin erken teşhis edilmesi durumunda kolay yöntemler ile tedavi edilebilir. Üstelik tedavi süreci oldukça hızlıdır.

 

Gelişimsel Problemler Nelerdir?

Gelişimsel problemler, özellikle altta farklı nörogelişimsel bozuklukların olduğu tespit edilmektedir. Konuşmasının akranlarına göre geç başlaması, konuşma akıcılığının ve içeriğinin geride kalması ailelerin en sık dikkatini çeken gelişimsel problemlerdir. Konuşma geriliği ile getirilen bir çocukta bu durum hafif bir gelişimsel gecikmenin yansıması olabileceği gibi, otizm gibi önemli bir nörogelişimsel bozukluğun ilk belirtisi olabilir. Otizm gibi nörogelişimsel bir bozukluk kaynaklı gelişimsel bir problem olduğunda geç kalınmadan uzman bir hekimden destek alınmalıdır. Erken tanı ve tedavi ile çocukta olumlu yönde ilerlemeler kaydedilmektedir. 

Gelişimsel Problemlerin Belirtileri Nelerdir?

Gelişimsel problemler genellikle konuşma ile kendisini göstermektedir. Konuşma en dikkat çeken gelişimsel problemler arasında yer almaktadır. Gelişimsel problemlerden konuşma geriliği tedavi yöntemleri uygulanarak tedavisi yapılmaktadır.
Gelişimsel problemlerin temelinde farklı bir hastalık olabilir. Çocuktaki bazı belirtiler ve problemler gelişimsel problemlerin olduğunun göstergesidir bu yüzden çocuğun iyi gözlemlenmesi gerekmektedir. Bu tarz farklı belirtiler gösteren çocuklarda ailenin çocuğu iyi gözlemlemesi ve mutlaka bu konuda bir uzmandan destek alması gerekmektedir.
Gelişimsel problemlerin başında genellikle otizm gelmektedir. Otizm belirtileri örneğin, bir yere sürekli bakma, ismine tepki vermemesi, el çırpması gibi durumlar varsa mutlaka erken dönemde bir uzmandan destek alınması gerekmektedir. Gelişimsel problemlerden bazıları şunlardır;

  • Rett sendromu
  • Yaygın gelişimsel bozukluk
  • Dezintegratif bozukluğu
  • Otizm
  • Farklı gelişimsel bozukluklar
  • Çocuğun konuşma geriliğinin yanında göz teması kurmaması
  • İsmini seslendiğinizde hemen bir tepki vermemesi
  • Kendi dünyasında yaşıyor gibi görünmesi
  • Akranlarına ve diğer insanlara ilgi göstermemesi
  • El çırpma ya da kanat çırpma gibi tekrarlayıcı hareketler yapması otizmden şüphelenmemize sebep olan belirtilerden en önemlileridir. 

Böyle bir şüphenin varlığı durumunda vakit kaybedilmeden doktora başvurulması, gerekli değerlendirmelerin yapılması ve tanı konması durumunda tedavinin erken dönemde başlaması çocuk açısından son derece önemlidir. Otizm tedavisinde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Otizm tamamen tedavi edilemese bile uygun tedavi yöntemleriyle ciddi oranda başarı sağlanmaktadır. 
Bu yüzden otizm hakkında daha detaylı bilgi ve tedavi yöntemleri için; https://npistanbul.com/cocuk-ergen/otizm-nedir linkini inceleyebilirsiniz.
Ayrıca, https://npistanbul.com/cocuk-ergen/cocuklara-ve-ergenlere-uygulanan-test-ve-olcekler linkinden gelişimsel problem yaşayan çocuklar için farkındalık kazanabilirsiniz.

Çocuklarda oluşan gelişimsel problemlerden bazıları şunlardır. Otizm Spektrum bozukluğu, dil ve konuşmada bozukluk, öğrenme zorluğu, dikkat eksiliği ve Hiperaktivite bozukluğudur.
Otizmden daha az görülen bir bozukluktur. Otizmden en belirgin farkı; dil, sosyal etki ve farklı alanlarda olağan geçen ortalama 2-3 yıllık bir zamanın bulunmasıdır. Bir kişi de otizm olması, zeka geriliğini göstermez. Aksine zeka geriliği bulunan çocukların %70'inde otizm meydana gelmektedir. Otizmin tüm semptomlarını göstermemelerine rağmen zeka geriliği yaşayan çocuklar otizmli davranışlar gösterebilirler.
Bıngıldaklar 6 aydan daha erken bir zamanda kapanmaktadır. Kafanın ufak kalması beynin gelişimini önlemektedir, tedavi süreci başlamazsa zihinsel engellilik oluşabilmektedir.
Yayınlama Tarihi:
22 Ekim 2018
Güncelleme Tarihi:
20 Mayıs 2022