0216 633 0 633 Randevu Al

Ergenlerde Depresyon Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Ergenlerde Depresyon

Ergenlerde depresyon, ergenlik döneminde çocukluktan ergenliğe geçişte yaşanan depresyona verilen isimdir.

Ergenlerde depresyon tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır ne kadar erken tedaviye başlanırsa o kadar faydalıdır.

Depresyon hem ergenlerde hem de yetişkinlerde görülebilir. Ebeveynler çoğu zaman depresyonun belirtilerini tanımakta zorlanabiliyor. Bu durum tanı konulmamasına ve tedavi sürecinin gecikmesine neden olabilir.

Ergenlerde Depresyon Belirtileri ve Tedavisi

Ergenlik dönemi, ergenlerde depresyon çocukluktan yetişkinliğe geçilen bir basamak gibidir. Ergen ne çocuktur ne de yetişkin. Bu nedenle kimlik çatışmalarının yaşandığı, sancılı bir ara dönemdir. Hem fiziksel, hem duygusal, hem de sosyal geçişler deneyimlenir.

Ergenlerde depresyon, çocuklardan farklı olarak; 

  • Ergenlerde depresyonda suçluluk duygusu görülür
  • Ümitsizlik ve mutsuzluk
  • Hayattan zevk almama sanrılar (mantık dışı düşünceler) 
  • Zihinsel ve bedensel durgunluk 
  • Yoğun uyku hissi görülür.

Çocuklarda ise çoğunlukla; 

  • Bedensel yakınmalar (baş ağrısı, karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi) çok sık ortaya çıkar. 
  • Bilhassa depresyona giren küçük çocukların hemen hepsinde bedensel yakınmalar görülür. 
  • Yaş ilerledikçe çok seyrek de olsa işitme halüsinasyonları (kulağa ses gelmesi), üzgün görüntü ve özsaygıda düşüklük gibi şikayetler de belirebilir. İntihar düşünceleri, konsantre olamama, mutsuzluk ve uykusuzluk neredeyse her yaşta dikkat çeken depresyon belirtileridir.

Tedavide ilaç tedavisi ve psikoterapi önemlidir. 

Beden değişimi, hormonların faaliyeti ile gerçekleşir. Bu dönemde fiziksel olarak olgunluğa ulaşılır. Ağırlık ve boy olarak değişimler ve cinsel olgunluğa ulaşma da yine bu dönemde gerçekleşir. 

Fiziksel değişimler kimi zaman ergenlerde şaşkınlığa neden olur, beden değişikliklerinden hoşnutsuzluk deneyimlenebilir. Ergenin yaşadığı bu değişikliklere uyum göstermesi uzun süren bir süreçtir. Fiziksel değişime bağlı olarak benlik algısı ve beden imajı da değişmektedir. Bu nedenle ergenin bu değişimlerle başa çıkma becerilerinin gelişmesi ve olumlu beden imajının oluşturabilmesi için desteklenmesi önemlidir.

Bilişsel olarak artık hazır olduğundan, bu dönemde soyut düşünmeye olan ilgi artar. Bu dönemde ergen kendini, ailesini ve dünyayı sorgular. Kendilerini kimsenin anlamadığı görüşü ergenlik döneminde sıkça dile getirilir.

Çocuklarda ve ergenlerde depresyon zaman zaman görülen duygu durum değişikliklerinin uzun sürmesi ve giderek olumsuz belirtilerin artış göstermesi aileleri çaresiz bırakan bir durumdur.  

Depresyonun belirtileri çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde aynı olsa da çocukların kendilerini ifade ediş şekillerinden kaynaklanan bir takım farklılıklar görülebilir.  Örneğin; depresif çocuklar kendilerini üzgün hissettiklerini, canlarının sıkıldığını söyleyebilirler ama yetişkinler kadar üzgün görünmeyebilirler. Depresyondaki çocuklar ve ergenler üzgün olmaktan çok huzursuz görünürler. Depresyona giren çocuklar; genelde aile, okul ve arkadaş ortamında huzursuz, akademik başarıda düşüş ve çevreye uyumsuz davranışlar sergiler.  Fakat depresyonu yavaş yavaş gelişmiş ve uzun süredir depresyonda olan çocuklarda bozulma; sinsi bir seyir takip edeceğinden ortaya çıkan anormal tavır ve davranışlar, çocuğun huyunun kötü ve becerilerinin yetersiz ya da zayıf olmasına bağlanabilir.

Ergenlerde depresyon tedavisinde ailenin rolü çok büyüktür ailede tedavide, uzman hekim ile birlikte işbilriği 
 

Yayınlama Tarihi:
15 Haziran 2021
Güncelleme Tarihi:
15 Haziran 2021