0216 633 0 633 Randevu Al

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği

Çocukluk çağı travmaları ölçeği , Bernstein ve ark. tarafından geliştirilen bu değerlendirme aracı üç tanesi travmanın minimizasyonunu ölçen maddeler olmak üzere toplam 28 sorudan oluşmaktadır. 

Çocukluk çağı travmaları ölçeğindeki amaç çcouğun bilinçaltında yatan problemin travmanın nedenini bulmaktır. Çocukluk çağı travmaları ölçeği ile çocukluk çağı cinsel, fiziksel, emosyonel (duygusal) istismarı ve emosyonel ve fiziksel ihmalini konu alan beş alt puan ile bunların birleşiminden oluşan toplam puan elde edilmektedir. Önceki biçimi 53 maddeden oluşmakta olan, ancak sonradan özgün yazarınca kısaltılan bu ölçek İngilizce özgün biçimi üzerinden Türkçe’ye çevrilmiş, her iki dile hakim bir uzman tarafından İngilizce’ye geri çevrilmiş, iki versiyon arasında tutarlılık sağlanmıştır. Ölçeğin ilk çevirisi ile pilot çalışma yapılmış, maddelerin anlaşılabilirliği görüldükten sonra ölçeğe son şekli verilmiştir.

Ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması 2012 yılında Şar ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın bulguları ile cinsel ve fiziksel istismar için 5 puanın aşılmasının, yani sorulardan herhangi birine en alt düzeyde de olsa evet yanıtı verilmesinin pozitif bildirim olarak sayılması gerektiğini önerilmektedir. Fiziksel ihmal ve duygusal istismar için bu sınırın 7 puan, duygusal ihmal için ise 12 puan düzeyine çekilebileceği söylenmektedir. Toplam puan için bu sınırın 35 dolayın da olabileceği önerilmiştir.

Çocukluk çağı travmaları ölçeği, çocuklarda travmaya maruz kalındığında çeşitli tepkiler oratay çıkmaktadır. Bu tepkiler genellikle içe kapanma veya saldırganlık öfke nöbetleriyle kendisini gösterebilmektedir.

Çocukluk çağı travmaları ölçeği ile mevcut durumdaki çocuğun travması saptanarak tedaviye başlanır. Çocukluk çağı travmaları iyileşmesi belirli bir süre alabilir fakat genellikle başarı ile sonuçlanır. Bunun için çcouk ergen psikiyatri uzmanından destek almak gereklidir.
Tedavide terapilerde etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Tedaviyi belirleyecek olan kişi çocuk ergen psikiyatri uzmanıdır. Çocukluk ve ergenlik döneminde yaşanılan travmalar da EMDR terapisi ile çalışılabilmektedir. EMDR ile travmaya dair anılar çalışılarak kişinin üzerinde oluşturduğu baskıyı ortadan kaldırabilmek amaçlanmaktadır.

Şar,V.,Öztürk,E. & İkikardeş,E.(2012). Cocukluk Cağı Ruhsal Travma Olceğinin Turkce Uyarlamasının Gecerlilik ve Guvenilirliği . Turkiye Klinikleri 1054 J Med Sci ;32(4)

Yayınlama Tarihi:
19 Haziran 2020
Güncelleme Tarihi:
11 Mayıs 2021