Sağlıklı Cinsel Yaşam

Cinsellik, iki insanın birlikte haz ürettiği fiziksel aktivitedir. Cinsel dürtülerimiz, doğumdan itibaren var olmakla birlikte ergenlik döneminde üreme özelliklerinin gelişimiyle birlikte aktive olmaktadır. Kadın ve erkek, cinsel dürtülerinin aktivasyonu ile cinsel istek duyarak cinsel aktiviteye yönelmektedir. Doğuştan gelen ve doğal bir arzu olan cinsel istek, cinsellik arama ve cinsel eyleme yönelen süreçlerdeki tüm davranışlar toplumsal öğrenme ile kazanılır. Yanlış öğrenmeler, cinselliğin bir tabu olması ve çoğu zaman konuşulmaması, cinsel mitler, yüklenen aşırı anlamlar cinselliğin yanlış öğrenilmesine yol açmaktadır.   Cinselliğe dair yanlış öğrenmeler ve cinsel eylemleri bozucu nitelikteki negatif düşünce ve inançlar cinsel sağlığı bozmakta ve cinsel doyuma engel olmaktadır.

Eşler arasındaki iletişim diğer pek çok alanda olduğu gibi cinsel sağlık açısından da oldukça önemlidir. Sağlıklı bir iletişim ile istek ve arzularını ,cinsel tercihlerini, taleplerini birbirlerine doğrudan ifade edebilmeleri önemlidir. Cinsellikte eşit katılım, ortak haz hedefi açık iletişim ile mümkündür ve böylece cinsellik her iki eş için de istenir hale gelir. Eşlerin birbirini tanıması, istek ve arzularını biliyor olması, ortak haz hedefinde olmaları cinsel yaşamlarını da daha yaratıcı ve doyurucu hale getirecektir.

Cinsel alanda birbirini tanıyan, birbirine söz tanıyan, ilgi ve beklentilerine önem veren, kendini açık ifade edebilen ve ortak cinsel haz yakalayabilen çiftlerin duygusal bağlılığı da yüksek olmaktadır. Sağlıklı bir cinsel yaşam kurabilen çiftler duygusal bağlılık, açık iletişim, eşitlikçi ve katılımcı bir paylaşım içindedirler. Cinsellik gibi konuşulması en zor ve mahrem bir alanda doğru ve etkili iletişim kurabilen, bedenlerini ve eşlerini doğru tanıyan kişiler ilişkilerinin diğer alanlarında da çözüme ve yapıcılığa açık bireylerdir.

Cinsel sağlığın bozulması fiziksel ve ruhsal sağlığın da bozulmasına sebep olabilmektedir. Cinsel sağlık bireylerin genel iyilik halleri için gereklidir. Temelde iyi oluş halimizi korumamız için cinsel sağlık gerekmektedir. Cinsel sağlığın olmaması veya bozulması ,başta ruhsal sorunlar olmak üzere aile hayatını da olumsuz etkilemekte ve sorunlara yol açmaktadır. Cinsel sağlık eşler arasında güven, bağlılık ve saygının oluşmasında önemli bir etkiye sahiptir. Cinsel sağlık üreme özelliklerinin başladığı ergenlikten itibaren ileri yaşlarda da devam eden kalıcı bir ihtiyaçtır.

Sağlıklı bir cinsellik biyolojik, psikolojik ve toplumsal iyilik halini sürdürmemizi destekler. Biyolojik bir ihtiyaç olan cinselliğe bağlı sorunlar bedensel ve fiziksel sorunlara yol açabilmektedir. Sağlıklı bir cinsel yaşam sağlıklı bir beden sağlamaktadır. Düzenli, aktif ve doyurucu bir cinsel yaşam beden sağlığı için oldukça yararlıdır. Cinsellik bedensel sağlığımız kadar ruh sağlığımızı da etkilemektedir. Psikolojik  sorunlar ve hastalıklar cinsel sağlığı bozduğu gibi cinsel sorunlar da psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Sağlıklı ve mutlu bir cinsellik psikolojik iyi oluş halimizi hem yansıtmakta hem de belirlemektedir. Toplumsal gelenekler, inanışlar ve değer yargıları da cinsel sağlığı doğrudan etkilemektedir. Cinsel mitler, yanlış öğrenmeler ve toplumsal tabular cinsel sağlığı ve iyi oluş halini bozabilmektedir. Doğru cinsel bilgiler ve öğrenmeler ile cinsel davranış için doğru tutumların kazanımı önemlidir.

İnsan biyopsikososyal bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Sağlıklı bir cinsel yaşam, biyolojik olarak beden sağlığımızı, psikolojik olarak iyi oluş halimizi ve toplumsal olarak uyum becerilerimizi doğrudan etkilemektedir. Bireyin sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam sürmesi, bu üç alanda da biyolojik, psikolojik ve sosyal alanda da iyi kalmasına önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu nedenle cinsel yaşama ilişkin sorunların çözümü ertelenmemeli ve tıbbi yardım alınmalıdır. Cinsle sorunların tedavisi;biyolojik, psikolojik ve toplumsal boyutları ile çok yönlü ele alınmakta ve kişiye özgü çözümler üretilmektedir.

Cinsel sağlık bireyin evrensel bir hakkıdır. Bireylerin sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmesi sağlıklı bir toplum oluşmasını da sağlar. Cinsellik sevgi duygusunun da biyolojik temelini oluşturmaktadır. Cinsel haz ve doyum sevgiyi aramayı, sevgiyle bağlanmayı ve sevgiyi geliştirmeye yöneltir. Cinsellik romantizmin öncüsüdür. Yaratıcılık, sevgi, şefkat gibi onarıcı ve yapıcı duygular kaynağını cinsel hazza bağlı biyolojik mekanizmalardan alır. Cinsellik fiziksel olduğu kadar duygusal ve zihinsel öğeleri de barındırır. Sosyal ve toplumsal etkileri vardır. Sağlıklı bir cinsel yaşam sağlıklı kişilik özelliklerini gelişmesine katkı sağlar. Cinsellik bireyin sevgiye açık, etkin iletişime sahip olmasına yönelterek geliştiren ve zenginleştiren bir niteliktir.

 Cinsellik doğrudan toplumsal sağlığı da etkilemektedir. Toplumsal sağlık açısından bireylerin sağlıklı bir cinsel yaşamı olması önemlidir.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı