Cinsel sorunlar tedavi edilebilir mi?

Dünyanın farklı bölgeleri ülkeleri ve kültürlerinde yapılan araştırmalar cinsel sorunların genel olarak sık rastlandığını ortaya koymaktadır. Yapılan çok sayıda çalışmanın değerlendirilmesinde yaklaşık olarak her üç kişiden birinin cinsel yaşamının herhangi bir döneminde en az bir cinsel işlev bozukluğu yaşadığını ortaya koymaktadır.

Cinsel işlev bozukluğu cinsel uyaranlara verilen cinsel yanıtların normal biçiminin uzun süreli olarak bozulması olarak tanımlanmaktadır. Kişinin cinsel işlevinin “bozuk” olarak tanımlanabilmesi uygulamada profesyonellerin görüşleri ve düşüncelerine göre değil kişinin kendisinin veya partnerinin yakınması ve şikayeti ile mümkün olabilmektedir.

Cinsel İşlev Bozuklukları hem kadında hem erkekte görülen kişinin cinsel yaşamını olumsuz etkileyen, cinselliğin çeşitli alanlarına yayılmış tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardır. En sık görülen cinsel işlev bozuklukları erkeklerde erken boşalma, sertleşme problemleri; kadınlarda ağrılı cinsel birleşme veya hiç birleşememe, orgazm bozuklukları olarak sıralayabiliriz.

Cinsel işlev Bozukluklarının sebeplerini biyolojik ve psikolojik sebepler olarak 2 başlıkta ele alabiliriz. Kalp-damar hastalıkları, diyabet, hormon problemleri gibi rahatsızlıklardan kaynaklı cinsel işlev problemleri görülebilir. Psikolojik sebepler olarak geçmiş travmatik yaşantılarının psikolojik olarak olumsuz etkisinden, depresyon, kaygı bozuklukları gibi rahatsızlıklardan kaynaklı cinsel işlev problemleri görülebilir. Bunlara ek olarak cinsel bilgi eksikliği, cinselliğe yaklaşımdaki katı tutum ve tabular, cinsel mitlerin, özgüven problemlerinin cinsel işlev bozukluğuna sebep olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca eğitim sürecinde cinsel eğitimin olmaması nedeniyle cinsellik alanında ciddi bilgi eksikliğine neden olmaktadır. Bu bilgi eksikliği, bireylerin cinsel sorunlar yaşamasına ve ilişkilerinin bozulmasına neden olmaktadır.

İnsanın cinsel işlevi çeşitli biyolojik ve psikososyal etkenlerin etkileşimleri sonucu ortaya çıkmasından dolayı cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde multidisipliner tedavi esas olmaktadır. Tedavi sürecinde etik ilkelere uygun hareket edilmelidir.

Cinsel terapilerinin özünde cinsel işlev bozukluğunun türüne özgül olarak geliştirilmiş bazı özel tekniklerin kullanıldığı, her bireyin bireysel, kültürel ve inançları çerçevesinde çalışılması gerekilen bir terapi yöntemidir.

İlişkinizde yaşamış olduğunuz bir cinsel işlev problemi olması durumunda cinsel terapi eğitimlerini tamamlamış kişilerden destek almanız çok önemlidir.

 

*İlişkilerde doğru bilinen yanlışlar nelerdir?*içeriğimizi incelemenizi öneriyoruz

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı