Cinsel sorunlar en çok kadınlarda mı erkekler de mi görülmektedir?

Cinsellik; psikolojik, sosyo-kültürel, biyolojik ve geleneksel gibi birçok boyutu içinde barındıran bir bütündür. Bireyin yaşadığı cinsel sorunlar ruhsal ve sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları; cinsel uyaranlara verilen cinsel yanıtların “normal” biçiminin uzun süreli bozulması olarak tanımlanabilir. Cinsel sorun olarak tariflenmesi, kişinin kendisine veya partnerinin yakınması ile mümkün olabilmektedir. Dünya’da yapılan çalışmalar cinsel sorunların sık rastlandığını göstermektedir. Sık yaşanılan cinsel sorunların rastlanma sıklığı birbirine benzer sonuçlar gösterdiği gibi, kültürel ve toplumsal etkenlerle ortaya çıkan farklılıklar da bulunmaktadır.

Cinsel Sorunların Nedenleri:

Cinsel Bilgisizlik: Ülkemizde eğitim sürecinde cinsel eğitimin olmaması nedeniyle cinsellik alanında ciddi bilgi eksikliğine neden olmaktadır. Bu bilgi eksikliği, bireylerin cinsel sorunlar yaşamasına ve ilişkilerinin bozulmasına neden olmaktadır.

Cinsel Yaşamda Yanlış İnanışlar: Ergenlik dönemi ile başlayan cinsel bilgilere olan merak genellikle arkadaşlar, sosyal çevre veya gazete, dergi gibi yazılı basılı ile giderilmektedir. Öğrenilen bu bilgiler doğru olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu bilgilerin büyük bir kısmı hatalı hatta yanlıştır. Hatalı veya yanlış olan bu bilgiler hatalı bilişsel şemaların oluşmasına neden olmakta ve aşırı kaygı, başarısızlık korkusu veya yüksek beklentilerin oluşması ile birlikte cinsel işlev bozukluklarının oluşmasına zemin hazırlamaktadır.

Cinsel bilgisizlik ve yanlış inanışlar dışında bireydeki organik sorunlara bağlı (hipertansiyon, diabet, epilepsi vs) ve bireyin kullandığı ilaçlara bağlı cinsel sorunlar ortaya çıkabilmektedir.

Cinsel İşlev Bozuklukları hem kadında hem erkekte görülen kişinin cinsel yaşamını olumsuz etkileyen, cinselliğin çeşitli alanlarına yayılmış tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklardır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar her 3 insandan en az bir tanesinin yaşamının belli bir döneminde cinsel işlev bozukluğu yaşadığını ortaya çıkmıştır. En sık görülen cinsel işlev bozuklukları erkeklerde erken boşalma, sertleşme problemleri; kadınlarda ağrılı cinsel birleşme veya hiç birleşememe, orgazm bozuklukları olarak sıralayabiliriz. Cinsel işlevler kültürden kültüre, insandan insana farklı çeşitlilikler gösterir.

 

*Düzenli cinsel ilişkinin bir standardı var mı? Haftada kaç kez olmalı, belirleyen etkenler nelerdir?* içeriğimizi incelemenizi öneriyoruz.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı