Biz Olabilmek

Sizlere Pembe Aile Çalışma Grubunu tanıtmak istiyorum. Pembe aile grubu, özellikle sorun yaşamayan, partneri olan evlenmeyi düşünen veya evlenme aşamasında olan ve bu konuda yardım almak isteyen bireylerin sorunlarına dair Üsküdar üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan bir aile çalışma kurultayıdır.

“Pozitif İletişim, Güçlü İlişki! Bilinçli Bireyden Sağlıklı İlişkiye” inancıyla özellikle sorunlar yaşamayan ve pozitif bakış açısı sağlamak isteyen çiftler ve bireyler için çözüm önerileri, psikoeğitim ve bilgilendirme projeleri, aktif saha çalışma planlarını yürütmektedir

  • Psikiyatrist, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanından oluşan profesyonel bir ekiple çalışmalar yapılmıştır.
  • Pembe aile çalışma grubu ilişki sürecinde kendini tanıma, ilişki engellerini fark etme, iletişimde pozitif yaklaşım , ilişkilerde sınırlar, ben-biz dengesi, hayır diyebilme, evlilik ve aile süreçlerinde bilinçlenme, uzlaşma ve çatışma çözme becerisi üzerine bireylerin hem kendini ve ötekini tanıması empati gelişimi gibi desteklerle öncesinden daha iyi ve daha sağlıklı ve bilinçli bir ilişki hedeflemiştir.
  • Bireyin kendini tanıması bilinçlenmeye ilk adım olarak düşünülmelidir. Bireylerin kendisini tanıması ve farkındalığı sağlayabilmesi için pozitif iletişim becerisi  en önemli basamaklardandır.
  • Pozitif iletişim becerisi de sağlıklı iletişimden geçmektedir. Bazen birey farklı bakış açısını keşfedemediği için kendini tıkanmış hisseder. Bu noktada sorun çözme becerisi devreye girmektedir. Sorun çözme becerisinde karşı tarafı onaylamaktan öte karşı tarafa hayır diyebilme becerisi geliştirmekten geçer. Bu noktada bireylerin önce kendisini sonra partnerini tanıması farkındalık oluşması için oldukça önemlidir. Son olarak bütün bu farkındalıklar aslında kişinin doğasında olan yaşamın getirdiği mihenk taşlarıdır.
  • Genel olarak ilişki yaşayan farkındalık oluşturmak isteyen ya da kendisini tanımak pozitif iletişimi kuvvetlendirmek isteyen bireyler için biraz önce özetlediğim alanlarla ilgili kısa videolar ile karşılaşacaksınız, ihtiyacınız olan alanlarda online eğitimlerimize kayıt oluşturabilirsiniz.

 “Bilinçli Bireyden Sağlıklı Aileye !”

Pozitif iletişimde engeller neler olabilir?

Hepimizin bildiği gibi ilişkiler her zaman mutlu anlardan oluşmazlar.

Ara ara sorunlar ve anlaşmazlıklar da baş gösterebilir.

Bunların üstesinden gelebilmenin başlıca yolu da doğru bir iletişim kurabilmektir.

İlişkilerde çiftlerin birlikte mutlu olmasının kaynağını, sağlıklı bir iletişim oluşturur. İletişim kurabilen çiftler, daha mutlu, güvenli ve rahat bir ilişki sürerler.

Bu nedenle, eğer ilişkinizde anlaşılmadığınızı veya karşı tarafa kendinizi aktarımda zorlandığınızı fark ediyorsanız, büyük bir ihtimalle ilişkinizde iletişim sorunları yaşanıyor demektir.

Ancak, iletişim sorunu ile başa çıkabilmek için, öncelikle ilişkinizi gözden geçirerek, partnerinizi gerçekten dinliyor musunuz? Partneriniz tarafından dinlenip anlaşılıyor musunz?.bunların farkına varmak gerekli.

Biliyoruz ki anlamak ve anlaşılmak hepimizin ihtiyacı özellikle de bir romantik ilişki içinde isek.

Bununla beraber, mutlu birlikteliklerin kolay kurulmadığını da aklınızdan çıkarmayın. Emek vermekten kaçınarak mutlu bir ilişki ve pozitif bir iletişimi sağlamak imkansız olacaktır. İlişkinizde hemen hemen her konuyu doğru iletişimi kurarak sonuca götürebilirsiniz. İlişkinizde zorlandığınızı karşılıklı olarak birbirinizi yıprattığınızı düşündüğünüz noktalarda şu 5 maddeyi aklınıza getirmekte fayda olacaktır.

  1. Ne anlatmak istiyorsanız onu doğrudan söyleyin, dolaylı yoldan söylemeyin
  2. Dinlemeye önem verin, karşınızdakini dinlemeden anlamanız mümkün olmayacaktır
  3. Dinlenmeye önem verin, partneriniz sizi dinlemiyor olabilir. Sizi dinlediğinden emin olun ve iletişime öyle geçin
  4. Bir yere varmayacak tartışmalardan kaçının, Bu ilişkinizi zedelemekten başka bir sonuç vermeyecektir.
  5. İletişimde pozitif kelimeler kullanmaya özen gösterin.

İyi bir ilişkide hangi iletişim faktörleri olmalıdır;

Sağlıklı ilişki adına atılacak ilk adım sağlıklı iletişimden geçmektedir. Biliyoruz ki sağlıklı iletişim için de iki taraflı emek gerekmektedir. İlşki iki kişi arasındaki bağdır.

Bu bağın kuvvetli olması romantik ilişki içindeki bireylerin nihai hedefidir. İşte bu noktada bağın olumlu ya da olumsuz oluşunda ki ana faktör iletişim olacaktır. Ardından iyi denilen ilişkide sevgi, güven, adanmışlık, kendine yönelik saygı yani öz-saygı ve partnere yönelik saygı söz konusudur.

İyi ilişkinin yapı yapı taşında eşlerin birlikte ilerlemeleri olduğu gibi ayrı ayrı ilerlemelerinin de oldukça önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Gündelik hayatta iyi bir ilişki için sevme ve sevilmenin yetersiz olduğu bir çok kez konuşulmuştur. Elbette ki gerekli faktörlerdendir fakat yeterli değidir. Her ikili ilişkide yalnızca iyi zamanlar değil zor zamanlarda geçirecektir.

Ve iyi ilişki zor zamanlarda kişinin partneri ile takım ruhu içinde sorun çözme becerisi geliştirmesinden geçmektedir. Bazı insanlar sorun çözmekte ve başetmekte hayranlık uyandıracak kadar başarılı olurken bazıları için ise sorun çözme öğrenme aracılığıyla kazanılan bir başarı olmuştur.

Adım adım gidecek olursak, İlk adıma sorunun tanımlanması denebilir, bazen partnerler sorunları birbirlerinden farklı tanımlıyor olabilirler. Bunun sebebi sorunun farklı olması değil, soruna sebep olan etmenlerin farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu farklı yorumlamalar ise kişiler arası güç savaşına dönüşür ise çatışma kaçınılmaz olur ve kişiler karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini değersizleştirmeye kadar ilerleyebilir. İşte tamda bu noktada biz uzmanlar çiftleri durdurduğumuzda aslında karşılıklı bir iletişime geçilmediğini ve hatta konuşursak kavga ederiz ondan dolayı konuşmamayı tercih ettik dediklerini çokça görmekteyiz. Davranışsal boyutta baktığımızda bir davranış ancak ödül getiriyorsa kişi onu tekrarlarız, fakat her konuşma tartışma getiriyorsa iletişime geçilmesini beklemek doğru olmayacaktır. Konuşmayı iletişim ,hatta sağlıklı iletişim yapan kurallar vardır! Özetle sağlıklı iletişim olmadan kişinin partneri ile sorun çözme becerisi geliştirmesi imkansızdır.

Farklılıklar bazen zenginliktir bazen ise fakirlik partnerlerin bunları algılaması oldukça önemlidir.

Farklılıkları konuşmak ele almak ve farklılıkları partnerlerin kendilerinde eksik gördükleri yerleri doldurmak için kullanmaları çiftlere bambaşka bir pencere açacaktır. Bu noktada iletişimsizliğin sebeplerinden birinci madde: iletişimden kaçınmaktır. İkinci madde iletişim sonunda bir sonuca varılmayacak önyargısıdır. Genellikle çiftler iletişim sonrası bir beklenti içine girerken uzlaşmanın sağlanamıyor olması hayal kırıklığın sebep olabilir.3. madde ise eşlerin ‘akıl okuma’ yoluna gidişidir. Partnerinin zihnini okumaya çalışmak yanlış sonuçlara sebebiyet verecektir. Kişiler akıl okuma yoluna gittiğinde ise bireysel gerçek ile paylaşılan gerçek birbirinden farklı olabilir

İlişkilere olumlu yön verebilme: uzlaşma- çatışma çözme becerisi

Herkes belli bir ailede ve kültürde doğar, yaşadığı toplumun bir parçası olarak yaşamını devam ettirir. Yaşamını sosyal ilişkiler içerisinde sürdüren insanın çevresiyle ilişki kurması kaçınılmazdır.Bu süreçte ilişki kurulur, geliştirilir ve zamanla evrilebilir.

Bu kurulan, geliştirilen, paylaşımda bulunulan ve emek gerektiren ilişkilerin en önemlilerinden birisi romantik ilişkilerdir.

Romantik ilişkinin tanımına bakıldığında çok sayıda tanım ile karşılaşılmaktadır. Sternberg’e göre romantik ilişki, erkek ve kadın arasında gelişen bağlılık, tutku ve yakınlığın bileşiminden oluşan bir ilişki olarak tanımlanmaktadır.

Romantik ilişkilerin sadece doyum, sürekli geliştirilen, bağlılık, duygusal deneyimler ve karşılıklı iyi ve olumlu ilişkilerden oluşan bir ilişki türü olmadığı, fiziksel etkileşimlerin ve deneyimlerin, sorun ve çatışma durumlarını içeren ve olumsuz duyguları da barındıran bir kavram olduğu düşünülmektedir.

Romantik ilişki yaşanırken bu ilişkinin gidişatını olumsuz etkileyen, yıpratıcı, örseleyici, bazen de ilişkiyi sonlandıran birtakım sorunlarda yaşanabilir.

Bu sorunları ruh sağlığı uzmanları olarak bizler bir çok açıdan incelemekteyiz. İlişkideki sorunları çözmek için atılan her adımın ilişkiyi geliştirdiği ve ilişkiden alınan doyumu arttırdığı yapılan araştırmalar sonucunda ortqaya çıkan maddelerden biridir. Romantik ilişkide çatışma kaçınılmaz bir durumdur. İlişki üzerine çalışan bir psikolog ise yaptığı araştırmalar sonucunda iletişimden kaynaklanan sorunların ve çatışma çözme becerilerindeki eksikliklerin romantik ilişkide sıkıntılara neden olduğunu söylemiştir.

Romantik ilişkilerde sorun çözme becerileri ile ilişkili olduğu düşünülen kavramlardan birisi mental iyi oluştur. Mental iyi oluş, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bireyin kendi yeteneklerinin farkında olması, yaşamında oluşan stresin üstesinden gelebilmesi, iş yaşamında üretken ve faydalı olabilmesi ve yetenekleri doğrultusunda topluma katkı sağlaması olarak tanımlamıştır.

Romantik ilişkilerde sorun çözme ile ilgili olduğu düşünülen diğer kavram ise empatidir. En geniş ve bugün üzerinde uzlaşılan tanımıyla empati, bireyin kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun düşüncelerini doğru olarak anlama, duygularını hissetme ve bu durumu ona anlatma süreci olarak tanımlanmıştır.

Romantik ilişkilerin evlilik öncesi deneyim veya evliliğe hazırlık evresi olduğu düşünüldüğünde bu süreçte sorun çözme becerisine sahip olan empati yeteneği olan ve mental iyi oluş aşamasında olan bireylerin evliliklerinde daha huzurlu bir süreç geçirdiği gözlemlenmektedir. Romantik ilişkilerde sorun çözme becerilerinde bireylerin bilişsel ve duygusal empati kurmalarının ortaya çıkabilecek olası sorunları azaltıp ortadan kaldıracağı kanıtlanmıştır.

Hem kişilerarası ilişkilerde hem romantik ilişkilerde uyumu, doyumu ve sağlıklı bir gidişatı yakalamak için bireylerin birbirlerini tanımasının, anlamasının ve empati kurabilmesinin ilişkilerde sorunları azaltmasında önemli olduğu düşünülmektedir. Duygusal ve romantik sorunların altında yatan sebeplerin ve söz konusu sorunlarla baş etme yöntemlerinin öğrenilmesinin, romantik ilişkilerdeki anlaşmazlıkları durduracağı, pozitif bir bakış açısı geliştireceği oldukça açıktır.

Sorun yaşamak kaçınılmazdır fakat sorunu çözmek ve pozitif bir bakış açısı kazanıp ilişkiyi yıpratmamak sizin elinizdedir.

Uzm.Klinik Psikolog Özgenur Taşkın

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı