Aile Baskısı Psikolojisi

Sağlıklı aileler sağlıklı toplumların temelini oluşturur. Aile üyelerinin birbirleriyle kurduğu ilişkiler aynı zamanda her üyenin toplumsal yaşamdaki ilişkilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Aile içinde kurulan iletişim, karşılıklı saygı, anlayış ve işbirliği kavramları ailenin işlevsel olmasında oldukça önemli yer tutar. Ailenin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirip getirememesinde aile içi ilişkilerin yapısı önemli bir belirleyicidir. Aşırı kontrolcü, baskıcı bir yaklaşımı benimseyen aileler içinde yetişen bireyler yetişkinlik çağında psikososyal ve toplumsal sorunlar - şiddet, zorbalık, istismar vb. -  yaşayabilmektedir. Bu durum bireylerin sosyal ilişki kurduğu diğer kişilere de yansımaktadır. Örnek vermek gerekirse; bazı aileler çocuklarının başarılı olması için, bazıları ekonomik veya sosyokültürel sebeplerden ötürü uygun evlilik yapması için, bazı aileler mükemmeliyetçilik kavramını ön planda tuttuğu için, bazıları ise sosyal çevrenin kendileriyle alakalı yorumları ile fazlasıyla ilgilendiği için bireye baskı uygulayabilir. Ebeveyn çocuk ilişkisinde olduğu gibi eşlerin birbirine baskı uygulaması da oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Eşler arasındaki baskı içeren ilişki eşlerin birbirlerine olan tahammüllerini ve sevgilerini azaltarak evlilik ilişkisini bozabilir, hatta evliliklerin sonlanmasına neden olabilir. Eşler arasındaki baskı ilişkisi çift taraflıdır; baskı uygulayan birey de kendi baskısından baskı uygulanan birey kadar etkilenir. Baskı, baskı uygulayan tarafa aşırı sorumluluk yüklediği gibi, baskı uygulanan taraftan da var olması gereken sağlıklı sorumluluğu kaldırır. Aile küçük bir ekosistem olduğu için eş ilişkisindeki sorunların çözülemiyor oluşunun çocukları da etkileyeceği unutulmamalıdır. Böyle bir aile ortamında yetişmek, bireyin dünyayı keşfetmesini, çevresiyle sağlıklı iletişime geçebilmesini, yeteneklerini fark edebilmesini, özgüven duygusunu geliştirmesini sekteye uğratır. Baskı uygulayarak kendi doğrularını yaptırmaya/oldurmaya çalışan aileler, isteklerine koşulsuz itaat edilmesini bekler. Böyle bir aile ortamında yetişen bireyin zihinsel, fiziksel ve bedensel yönden gelişimi engellenmiş olur.

Bireylerin kendi gelişimleri için destek veren, kendilerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak şekilde sağlıklı sınırlar koyan aile, sağlıklı aile yapısının tanımıdır. Böyle bir aile ortamı içinde yetişen bireyler sorumluluk sahibi, duyarlı, özgüvenli, sağlıklı iletişim kurabilen, sosyal ve duygusal ilişkilerini yürütebilen ve karşılaşılan kriz durumlarını yönetme kapasitesine sahip kişilerdir.

Paylaş:
Gaziantep Belediyesi
Gaziantep Valiliği
İstanbul Valiliği
Pendik Kaymakamlığı
Üsküdar Kaymakamlığı
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
Eyüp Kaymakamlığı