İnsan Kaynakları - Ücret Paketimiz

Kurumumuzda brüt ücret sistemi uygulanmakta olup temel ücret, pozisyona göre piyasa karşılaştırması, mezuniyet durumu, kıdem ve çalışılacak alanın özellikli olma durumu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulmuş olan ücret skalasına göre belirlenmektedir. Yıllık 12 ay brüt maaş şeklinde çalışılmaktadır.