• tv.uskudar.edu.tr
  • Psikoyorum.tv
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Psikoloji, Nöroloji ve Psikiyatri Birlikteliği

npistanbulNöroloji sinir sistemi hastalıklarıyla, psikiyatri beyinden kaynaklanan duygu ve davranış bozuklularıyla psikoloji ise insan duygu ve davranışlarıyla ilgilidir. 20.Yüzyılın başlarında psikolojideki dinamik açıklama eğilimlerinin ağır basmasıyla, bundan önce psikiyatri etkilenmiş, daha sonra da nöroloji refleksoloji biçimine dönüşerek beyinden uzaklaşmıştır. Bu yapay ayrışma yüzyıl içinde neredeyse 70 yıl sürmüş, bu tarihlerden itibaren görüntüleme yöntemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla bu üçü arasında yeniden yakınlaşma zemini doğmuştur.

Günümüzde nöroloji davranış nörolojisiyle, psikiyatri biyolojik psikiyatriyle ve de psikoloji deneysel ve kognitif psikolojiyle yakınlaşmalarını sürdürmekte, beyin hepsinin ortak zemini ve ilgi alanı haline dönüşmektedir. Bu gelişme Türkiye’de NP GRUP’la ideal zeminine kavuşmuş durumdadır.

Bunun nedeni, hastaların her üç bilim dalı tarafından da ortak biçimde incelenmesi ve sonuçların konsültasyonlar ve ortak olgu toplantılarıyla irdelenmesidir. Bu koordinasyon erken ve doğru tanıda başarı getirmektedir. Örneğin, depresyon bulguları taşıyan ileri yaş hastalarında NP GRUP üyeleri Alzheimer hastalığı olasılığını, davranış bozukluğu bulguları taşıyan benzer yaş gruplarında Fronto -Temporal Demans olasılığını rutin olarak değerlendirmekte ve bu tür olgulara yapılmış olan testlere ek olarak nöropsikolojik testler uygulanmaktadır. Öykü ve test sonuçlarıyla birlikte Kantitatif EEG/Beyin Haritalaması ile MR sonuçları karşılaştırılarak Beyin Check-Up zemininde ideal tanıya ulaşılmaktadır. 

 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız