Psikiyatri Tedavi Yöntemleri

Erişkin psikiyatri servisinde; psikoloji, psikiyatri ve nöroloji dallarında tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Erişkin psikiyatri biriminde  orta ve hafif şiddette belirtiler gösteren ve tedavisini ayaktan sürdürülebilecek danışanlarımıza; depresyon, maskeli depresyon, OKB (Obsesif Kompulsif Bozukluk), sosyal fobi, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, manik depresif bozukluk, dürtü kontrol bozuklukları, evlilik – ilişki sorunları, yeme bozuklukları, bağımlılık sorunları, uyku bozuklukları, yaygın anksiyete ve diğer psikiyatrik hastalıklar ile ilgili kişiye özel tedavi hizmeti sunulmaktadır

PSİKOTERAPİ UYGULAMALARIMIZ İÇİN...

Ergoterapi Merkezi, Duyu Bütünleme Kliniği
Psikiyatrik hastalıkların danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmeleri  ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla müzik, sanat tedavileri, spor ve ebru sanatını  içeren  ergoterapi çalışmaları yürütülmektedir. 
Detaylı bilgi için:  http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/ergoterapi-is-ve-ugrasi-terapisi