Psikiyatri Tanı Yöntemleri

Nöropsikiyatri alanında Alzheimer, otizm, şizofreni, depresyon, parkinson ve bağımlılık gibi beyin hastalıklarının tedavisinde hizmet sunuyoruz.

  • Genetik temelli (Farmakogenetik)  tanı  ve tedavi protokollerini  nöropsikiyatri alanında uygulamaktayız.
  • Hastanemizde, tedaviye dirençli hastalara beyin uyarım tedavileri arasında yer alan (rTMS,tDCS…) gibi Nörogörüntüleme temelli ( Brain Mapping) tanı ve tedavi protokolleri uygulanmaktadır. 
  • Hastanemizde düşünce teknolojisini kullanan, beyin işlevlerini ölçen  ve pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan “Beyin check up”ı yöntemi uygulanmaktadır.
  •  Otizm tedavisinde ‘Duyu Bütünleme Kliniği’ de gelişimsel sorunları olan çocuklara özel çalışılmaktadır.