İnsan Kaynakları - Performans Yönetimi Sistemi

Kurumumuzda Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır.  Performans Yönetimi Sistemi, hastanemize nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirmeyi amaçlayan İnsan Kaynakları uygulamalarının önemli bir parçasıdır.   NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin tanımlı olan kurumsal yetkinlikleri dikkate alınarak her pozisyon için uygun yetkinlik seti tanımlanır. Bu yetkinlik seti kullanılarak kurum içi yazılı, sözlü olarak, bireysel performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme süreci, çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve ardından yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınarak yapılmaktadır.