NPAMATEM Tedavi Olanakları

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi  AMATEM ruhsatına sahiptir.

Üsküdar Üniversitesi bilim ortaklığı ile AMATEM birimimiz Üsküdar Üniversitesi ÜSBAUMER (Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi)  ile işbirliği içerisindedir.

Tedavi sürecinde psikoterapi de uygulanmaktadır. Yatan hastaların motivasyonunu artıran bir puan sitemimiz mevcuttur. Her hastanın özel bir doktoru bulunmakta, serviste ayrı poliklinikte ayrı doktoru ve serviste ayrı bir psikoloğu bulunmakta. En az iki günde bir yapılandırılan psikoterapi seansları oluyor. Bağımlı grup tedavileri oluyor. Ailelere de ücretsiz eğitim verilmektedir.
NPAMATEM multidisiplinler tedavi anlayışı ile hastalarına hizmet vermektedir. Kanıta dayalı, hasta odaklı, bireyselleşmiş tedavi uygulanmaktadır, Hem psikiyatri, psikoloji hem de sosyal hizmetler uzmanının ortak çalışması ile tedavi uygulanmaktadır.
Tedavi kadar koruyucu hizmetler ve rehabilitasyon anlayışı da önemsenmektedir. Tedavi edilen her hastaya ilaç tedavisi, bireysel ve grup terapilerinin yanı sıra aile ve evlilik terapisi de uygulanmaktadır. Bağımlılık ile birlikte seyreden ek psikiyatrik hastalıkların aynı anda ayrı bir serviste tedavi edilmektedir. Hastanın tedavi takibinde, madde kullanıp kullanmadığını saptamak amacıyla İleri Toksikoloji Laboratuvarı’nda test yapılmaktadır. Yataklı tedaviden sonra hastanın tedavi planları hazırlanır, takip edilir, ilaç tedavilerinin yanı sıra psikososyal tedavinin ve rehabilitasyonun da devamı sağlanır.
Bağımlılık kliniğinde:
Günaydın Toplantıları

Günaydın toplantılarının amacı kişilerin bir önceki günlerinin nasıl geçtiğine dair serviste yaşanan önemli olaylar, sorunlar ve bugünleriyle ilgili planları ve kendilerini bugün nasıl hissettikleri hakkında paylaşımlarda bulunmalarını sağlamaktır.
Hastalarımızı daha iyi anlamak ve birlikte yol alabilmek adına hastanın bir günü günaydın toplantısı doktor, psikolog ve hemşirelerimizin de katılımıyla tüm tedavi ekibi ile birlikte yapılır.
Vizit

Hastamızın bireysel doktor, psikolog, hemşiresinin katılımıyla yapılmaktadır.
Konsey Viziti

Haftanın bir günü kliğimizdeki tüm tedavi ekibinin katılımıyla konsey viziti yapılmaktadır. Bu vizitlerde, hastalarımızın detaylı tartışılması ve uygulanabilecek ileri tedavi seçenekleri konuşulmaktadır.
Etkileşim grupları

- Haftanın üç günü yapılan etkileşim grup oturumları farklı konular içermektedir.
- Oturum başlıkları aşağıdaki gibidir:
- İletişim becerileri
- Öfkenin tanınması ve baş etme yolları
- Stresin tanımlanması ve baş etme yolları
- “Ben Bilirim” bilgi yarışması
- Değişim döngüsü
- Farkında nefes oturumu – düşünce gezdirme
- Dürtü kontrolü ve emosyonel yetilerin geliştirilmesi
- Nirengi noktası
- Bağımlılık grup terapisi
- Haftanın her günü uzman psikologlar tarafından SAMBA programı uygulanmaktadır.
(Ögel K., Koç C., Aksoy A., Basabak.,A, Evren C. Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı (SAMBA). Yeniden Yayınları, İstanbul, 2012)
 
ERGOTERAPİ
 

Resim Terapisi
Haftanın belli gün ve saatlerinde uzman psikolog ve ergoterapistler eşliğinde uygulanmaktadır. Terapistlerimizce hastalarımızın bireysel çalışmaları değerlendirilmektedir.
Spor terapisi
Haftanın belli gün ve saatlerinde spor eğitmeni eşliğinde uygulanmaktadır.

Ebru çalışması
Haftanın belli gün ve saatlerinde uzman psikolog ve ergoterapist eşliğinde uygulanmaktadır. Terapistlerimizce hastalarımızın bireysel çalışmaları değerlendirilmektedir.
Müzik Terapisi
Haftanın belli gün ve saatlerinde uzman psikolog ve alanda çalışan müzisyenler eşliğinde uygulanmaktadır. Oturum, farkında nefes çalışmasıyla sonlandırılır.
 
El sanatları çalışmaları
Haftanın belli gün ve saatlerinde uzman psikolog ve ergoterapist eşliğinde uygulanmaktadır. Terapistlerimizce hastalarımızın bireysel çalışmaları değerlendirilmektedir
Ahşap boyama çalışmaları
Haftanın belli gün ve saatlerinde uzman psikolog ve ergoterapist eşliğinde uygulanmaktadır. Terapistlerimizce hastalarımızın bireysel çalışmaları değerlendirilmektedir.