Nöromodülasyon Merkezi

 

Topoğrafik Beyin Haritalaması/Beyin Haritalama (QEEG/TBH): Psikiyatrik hastalıklarda biyobelirteç olarak kullanılmaktadır. FDA (ABD) dikkat eksikliklerinde tanı değeri olduğunu, 2013 yılında resmi olarak onayladı.
Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/qeeg-topografik-beyin-haritalama


Deep TMS (Derin TMU): Bu sistem sayesinde beynin derin yapılarına etki edebilen bir TMU uygulanabilir. Kullanılan başlığın özellikleri sayesinde farklı hastalıklarda farklı beyin bölgelerine daha fazla  uyarım verilebilmektedir.
Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/sayfa/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu


Nöronavigasyonlu tTMU/rTMS: Farklı hastalıklarda, beynin farklı bölgelerine ve tam istenen noktaya odaklanarak TMU uygulan­masını sağlayan ve bu yolla tedavinin etkinliğini ciddi oranda artıran bir yöntemdir.
Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/sayfa/manyetik-uyarim-tedavisi-ttmu


tDCS, CES gibi beyin uyarım tedavileri: tDCS, nöropsikiyatride tedavi amaçlı kullanılan, nöromodülasyon tekniklerinden birisidir. Mikrouyarım tedavisi olarak da bilinir. Tedaviye dirençli nöropsikiyatrik vakalarda yalnızca hekimin isteği ile uygulanır.
Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/transkraniyal-dogru-akim-uyarimi-tdcs


Anestezili EKT Tedavisi: Elektrokonvülslf Tedavi (EKT) belli psikiyatrik rahatsızlıklar için güvenli ve etkili bir tıbbi tedavidir. EKT tedavisine aynı zamanda “beyine elektrik uyarımı”, “elektroşok tedavisi” veya “şok tedavisi” de denilmektedir. 
Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/elektro-konvulsif-tedavi-ekt


Nörobiofeedback/ Neurobiofeedback
Biofeedback, stresin bedensel belirtilerine yönelik farkındalığı artırarak kişinin bu belirtileri kontrol etmesine, bir anlamda da psikolojik olarak gevşeyip rahatlamayı öğrenmesine yardımcı bir tekniktir. Kalp ritmi, kan basıncı, solunum, vücut ısısı, deri elektrik direnci, kas tonusu veya beyin dalgalarındaki anlık değişimler ölçülerek bilgisayara aktarılır. Bilgisayar bunu görsel ve işitsel sinyaller ile ekrana getirir. Kişi biofeedback yöntemi sayesinde ekrandan bu anlık değişimleri takip ederek istenen seviyeye çekmeyi ve kendini rahatlık durumuna getirebilmeyi öğrenir.
Biyofeedback sadece psikolojik sorunlarda ve stres yönetimi için değil aynı zamanda hipertansiyon tedavisi, kardiyak aritmiler, migren, reyno sendromu, mide asiditesi, inkontinans(dışkı kaçırma), vaginismus gibi durumlarda da kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için: http://www.npistanbul.com/tr/sayfa/neurobiofeedback-noroterapi-sinir-geri-bildirim-tedavisi


Fonksiyonel Nörocerrahi (Beyin Pili):

İlaç tedavisine yanıt vermeyen ve şiddetli titreme nöbetleri geçiren Parkinson hastalarında, “beyin pili”; kontrol edilebilir, programlanabilir ve ayarlanabilir bir tedavi yöntemidir. Ayrıca; depresyon, OKB, Alzheimer gibi hafıza hastalıkları, Epilepsi ve Obezite’nin tedavisinde de kullanılabilmektedir.