Kariyer Yönetim Sistemi - Kariyer Yönetimi Sistemi

Kariyer Yönetimi Sistemi'nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğitim düzeyleri göz önünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Her yılın sonunda çalışanlarımızın performansları değerlendirilir ve kurumumuz bünyesinde uzmanlaşan, performansı yüksek çalışanlarımızın üst pozisyona veya farklı bölümlere geçişinin sağlanabilmesi için insan kaynağı oluşturulur.Kurum içerisinde uygun kriterleri sağlayan çalışanlarımızın, terfileri birim yöneticileri, Kalite Ve İnsan Kaynakları direktörlüğü ve bağlı oldukları direktörlük tarafından değerlendirilir ve uygunluğu doğrultusunda kendisine tebliğ edilir.