İnsan Kaynakları - İşe Alma ve Yerleştirme Sistemi

Her yıl dönem başında yapılan “Kadro Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum içinden ve pozisyonun niteliklerine göre NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin İnsan kaynakları bünyesinden cv havuzlarından taranarak temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde ise dış kaynaklara başvurulur. Bu dış kaynaklara başvurulması halinde doğru iş ve doğru felsefesine uygun, aday için kariyer sitelerinde ve/veya gazetelerde pozisyona ilişkin ilan yayınlanır. Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyonlara özgü bir aday havuzu oluşturulur.

Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir. Ayrıca görev tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi vb. özellikler de yine bu süreçte göz önünde bulundurulan yazılı ve sözlü olarak sınava da tabi tutularak değerlemeye alınır.  

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra, adayların NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.