• tv.uskudar.edu.tr
 • Psikoyorum.tv
 • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
 • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Hakkımızda

Mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık

Avrupa’nın 2. Beyin Hastanesi…

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; ruh/beyin sağlığını ilgilendiren hastalıklara, çağdaş tıbbın en gelişmiş tedavi olanaklarıyla etkin tedavi hizmeti sunmak amacı ile kurulan Türkiye’nin ilk özel nöropsikiyatri hastanesidir. Türkiye’de AMATEM ruhsatına sahip ilk özel hastane unvanına sahip olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, bağımlılık tedavisi alanında birçok çalışmaya öncülük etmektedir.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; Dünya’nın en büyük ve prestijli sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgesine sahiptir. Bu akreditasyon, dünya üzerinde Amerika dışında, bizim de dahil olduğumuz sadece üç hastanenin almaya hak kazandığı özel bir belgedir. Uluslararası alanda kazanılan bu başarı, sadece hastanemiz için değil, ülkemiz için de gurur kaynağıdır.

Bu vizyonla hastanemizde; dünyada kabul görmüş EKT, nöronavigasyonlu TMU/TMS, tDCS gibi nöromodülasyon tedavilerinde fonksiyonel cerrahi ile elektronik implant (pil) tedavisine kadar pek çok alanda tedavi imkânı veren bir altyapı oluşturuldu. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde robotik cerrahiden anevrizma cerrahisine, Parkinson ve Epilepsi ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmetin verilebileceği, biri 1A diğeri 2A olmak üzere 2 ameliyathane ve 16 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Yoğun bakım biriminde Seviye 3’e kadar tüm seviyelerdeki yoğun bakım hastalarına tam teşekküllü hizmet verilebilecektir. 

 

Danışanlarımıza ve hekimlerimize tıptaki en ileri teknolojilerden yararlanabilecekleri tam teşekküllü bir beyin hastanesi sunuyoruz.  Bağımsız akredite kuruluş tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane donanımıyla ve cerrahi operasyonları asiste eden üstün teknolojik alt yapımızla hizmetinize hazırız.

Floresan boyama ile tümör ameliyatı yapabilen en ileri mikroskobik cerrahi kolaylığı.

Yeni Branşlarımız:

Mevcut hizmetlerimize eklenen yeni branşlarımız: Beyin Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Pediyatrik Nöroloji alanlarında uzman kadromuz, çok yakında hizmete başlayacaktır.

Vizyonumuz

Bireylerin ruh sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve beyin merkezli tüm hastalıkların tedavisinde;  başta hasta mahremiyetinin en üst düzeyde tutulması olmak üzere hasta haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı, tedavi edici uygulamaların yanında koruyucu hekimliği de benimseyen, üniversite işbirlikleri ve uluslararası akreditasyon standartları ile uluslararası arenadaki gelişmeleri yakından takip eden bir kuruluş olarak, davranış sağlığı alanındaki tedavileri her zaman bir adım ileriye taşımak hedefindeyiz.

Misyonumuz

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; uluslararası standartlarda, çağdaş  bilimin ışığında, farklı disiplinlerin ortak çalışması anlayışı ile ilerleyen, sağlıkta mükemmeliyet merkezi odağıyla, danışanların hayatında fark oluşturan bir sağlık kuruluşudur. 

       Değerlerimiz ve Yaklaşımımız

 • Sunduğumuz hizmetin her adımında daima hasta hak ve sorumluluklarını göz önünde bulundurarak hasta odaklı çalışır, hasta güvenliği, hasta ve yakınlarının memnuniyetini her şeyin üstünde tutarız.
 • Psikiyatri, Nöroloji, Nöroşirürji ve Psikoloji dallarında multidisipliner bir sağlık hizmeti sunarız.
 • Beyin merkezli tüm hastalıklar ve tedavileri konusunda mükemmeliyet merkezi standartlarını benimseriz.
 • Davranış sağlığının korunması ve iyileştirilmesi ile ilgili iddiamızı akademik kuruluşlarla gerçekleştirdiğimiz bilimsel ortaklıklarla sürekli destekleriz.
 • Alanımızdaki yasa, yönetmeliklere ve mesleki etik ilkelerine uygun olarak çalışırız.
 • Sürekli kalite iyileştirme anlayışımızda bilgi, yenilikçilik ve insani değerleri benimseriz.
 • Ekip çalışması ve işbirliğinin öne çıktığı bir çalışma ortamı yaratırız, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli birer çalışan olmalarını destekler ve teşvik ederiz.
 • Hastalarımız, hasta yakınlarımız ve çalışanlarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturur, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve çağdaşlığını destekleyecek teknolojileri takip ederek altyapımızı geliştiririz.
 • Güncel, uluslararası standartta tanı ve tedavi hizmeti sunarken hasta ve hasta yakınlarını da bilinçlendirerek ve destekleyerek onların da bu süreçlere tam katılımını sağlarız.
 • Uluslararası sağlık akreditasyon standartlarında hizmet sunar ve bu standartlardan ödün vermeyiz.
 • Yalnızca tanı ve tedavi hizmetleriyle değil aynı zamanda koruyucu sağlık hizmeti sunmak için faaliyetlerde bulunur,  toplumun ruh sağlığının korunmasına hizmet ederiz.
 • Etkili bir yönetim ve işletim sistemi kurmak ve en kaliteli hizmeti sunak için süreçlerimizi ve sonuçlarımızı bilimsel yöntemlerle izleriz.
 • Doğru teşhis ve tedavi hizmetlerini, bilimsel normlarda ve en uygun fiyatlarla sunarız.
 • Kişiye özel tanı ve tedavi yöntemlerini benimseriz.
 • Tıp biliminin gelişimine katkı sağlamak amacıyla AR-GE faaliyetlerini önemser, Üsküdar Üniversitesi ile ortak bilimsel çalışmalar yürütüyoruz.
 • Sadece yapılanı değil, yapılmayan tedavilerin de sorumluluğunu üstleniriz.
 • Bilimin ve teknolojinin sunduğu  olanakları  kullanarak her zaman “daha iyiyi” sunmak hedefiyle çalışırız. 
 •  

 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız