Tanı Yöntemleri - Genel Cerrahide Tanı Yöntemleri

Hastalık öyküsünün detaylı olarak  dinlenmesi ile süreç başlar. Hastanın, daha önce geçirmiş olduğu hastalıkların öğrenilmesi, fiziken muayene edilmesi, gerekli biyokimyasal, radyolojik tetkiklerinin yapılması ve gerekirse nükleer tıp olanaklarından yararlanılması ile hastalık tanısı konulur ve tedavi süreci başlar. 

Benzer hastalıklar ile ilgili ayırıcı tanı yapılır. Diğer sistem muayeneleri için ilgili uzmanlarla konsültasyon yapılarak uygun tedavi planlanır. 

 

 

Tedavi ekibimiz için tıklayınız.