• tv.uskudar.edu.tr
  • Psikoyorum.tv
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Biyokimya Laboratuvarı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı günümüzde laboratuvarcılık alanında yaygın birçok tekniği modern cihazlarda en doğru şekilde kullanarak hassas,  güvenilir, doğru test sonuçları verme hedefi ve anlayışıyla hizmet vermektedir.

Klinik laboratuvarcılık alanında internal ve eksternal kalite kontrol uygulamaları doğru ve güvenilir sonuçlar elde etmek için mutlak gereklidir. Laboratuvarımızda her gün her parametre için mutlaka internal kalite kontrol yapılarak verilen sonuçların tekrarlanabilirliği ve güvenirliliği test edilmektedir. Ayrıca test sonuçlarının doğruluğunun objektif olarak değerlendirilmesi için de dünyanın en geniş katılımlı programlarından biri olan College of American Pathologists (CAP) dış kalite kontrol programına üyelik devam etmektedir.

Psikiyatrik semptomların organik bir temelinin olup olmadığının araştırılması, eşlik eden sistemik hastalık olup olmadığı, hastalık tanısının konmasında önemli aşamalardan biridir. Bu anlamda rutin biyokimya testleri çok büyük anlam taşır. Hastalıkların tedavi öncesi ve sonrasının takibinde de önem teşkil etmektedir.

Laboratuvarımızda psikiyatrik hastalıklarda çoklu ilaç kullanımının neden olabileceği problemler açısından karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri yapılmaktadır.

Kişiler arasındaki genetik farklılıklar, ilaçların metabolize edilerek vücuttan atılmasını sağlayan enzimler üzerinde çok etkilidir. Özellikle psikiyatri, kar­diyoloji ve ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları metabolize eden enzimlerin en önemlileri Sitokrom P450 enzimleri­dir. Sitokrom enzimleri karaciğerde bulunur.

Farmakogenetik ilaç paneli genetik testi, sitokrom enzimlerini düzenleyen genlerin varyasyonlarını belirleyerek bir genetik profil ortaya konulmasını sağlamaktadır. Bu testin sonucunda kişilere Farmakogenetik Profil kimlik kartı verilmektedir. Bu kart kişinin hangi hekime giderse gitsin, hangi ilaç­ları daha güvenli ve etkin bir şekilde kullanabileceği ile ilgili tedaviyi veren hekime yol gösterici olmaktadır. Bu sayede doğru ilacın, doğru kişide, etkili dozda kullanımı hedeflenmektedir. Özellikle çoklu ilaç tedavisi verilen hastalarda bu genetik kart bilgile­rinden faydalanılarak kişiye enzim aktivitesi açısından uygun tedaviler bir arada verilebilmektedir.

Metabolik sendrom özellikle uzun süreli antipsikotik ilaç kullanımının neden olabileceği önemli bir sağlık sorunudur.  Bunun için de hastanemiz tıbbi biyokimya laboratuvarında metabolik sendrom ve insülin direnci tanısında önemli yer tutan açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, oral glukoz tolerans testleri, HbA1c, insülin, HOMA-IR, kan lipit düzeyleri gibi birçok test yapılabilmektedir. Bu testler yapılarak hastalarımızın metabolik sendrom açısından tanısı ve takibi sağlanmaktadır.

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarımız aynı zamanda AMATEM laboratuvarı ruhsatına sahip bir laboratuvardır. Bağımlılık hastalarında ve çeşitli risk gruplarında idrarda toksikoloji testleri yapılmakta ve kişinin bağımlılık yapıcı madde kullanıp kullanmadığı saptanmaktadır. Tüm bu testlerin öncesinde numuneler gözetim altında alınmakta ve tüm süreçler kayıt altında tutulmaktadır. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi İleri Toksikoloji Laboratuvarı ile işbirliği yoluyla aynı hastalarda LC-MS/MS cihazı ile İleri Toksikoloji analizi de yapılmaktadır.

Laboratuvarımızda numune alımı esnasında çok titiz davranılmakta, kan örneklemesi için vakumlu ve steril tüpler kullanılmaktadır. Numune kabul ve red kriterleri belirlenmiş olup bu prosedürler doğrultusunda numuneler çalışmaya hazır hale getirilmektedir. Ayrıca isim ve fotoğraflı olarak kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Test sonuçları üzerinde çeşitli etkileri olan endojen ve eksojen faktörler gözönünde bulundurularak bu konuda klinisyen doktorlar ile işbirliğine gidilmektedir. Sonuçlar, yaş ve cinsiyete göre hazırlanan referans aralıkları ile verilmektedir.

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarımızda testler, analitik performansı ve doğruluğu etkileyebilecek tüm preanalitik ve postanalitik faktörler titizlikle incelenerek analiz edilmekte ve biyokimya uzman doktorumuz  tarafından onaylanmaktadır. Çalışması tamamlanmış ve sonuçları onaylanmış numuneler uygun şartlarda uzun süre saklanarak hekiminin isteyebileceği yeni test ilavesi veya yeni örneklerle sonuçların karşılaştırma imkanı sağlanmış olmaktadır.

Çalışılan testler, özellikle testler ile ilgili nasıl numune alınacağı, idrar ve vücut sıvıları gibi özel örnekleri toplama prosedürleri, bunların saklanması, laboratuvara ulaştırılması ile ilgili bilgiler ve bunlarla ilgili malzemeler laboratuvardan temin edilmektedir.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı olarak hedefimiz, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ışığında test panelimizi genişleterek, eğitimli ve nitelikli kadromuzla hizmet kalitemizi arttırmaktır.

Uzm. Dr. İlknur Bozkurt
Aralık 2016

 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız