• tv.uskudar.edu.tr
  • Psikoyorum.tv
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
 

Bilgi Güvenliği

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, hasta mahremiyetini ve gizliliğini ön planda tutar. Bu politika, NPGRUP bünyesinde sunulan tüm sağlık hizmetleri için geçerlidir.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi teşhis ve tedavi hizmetlerinde; yasam mevzuat şartlarının karşılanmasından, hizmet sunumunda hasta ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesinden sorumludur. Bu amaçla kurum;

Güvenlik taahhütlerimiz :

  • Hasta ve hak sahiplerine ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını,
  • Teşhis tedavi sonuçlarının uygun şartlarda muhafaza edilmesini ve iletilmesini,
  • Yeterlik, tarafsızlık, karar verme ve çalışmalarda güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmamayı,
  • Sağlık hizmeti sunarken beklenen kalite seviyesinin sağlanmasını,
  • Vereceğimiz hizmetin belirlenen standartlar çerçevesinde gerçekleştirilmesini,
  • Söz konusu bilgileri hasta onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmamayı taahhüt eder.       

Bilgi Güvenliği

Verileri yetkisiz erişime, yetkisiz şekilde değiştirilmelerine, açıklanmalarına veya imha edilmelerine karşı korumak için uygun önlemleri alınır. Bu önlemler, verilerin toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamaların ve güvenlik önlemlerinin dahili olarak gözden geçirilmesini ve kişisel verilerin depolandığı sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için gerekli fiziksel güvenlik önlemlerini içerir. Kişisel bilgilere erişim, hizmetin işletilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yetkli hastane çalışanları, yüklenicileri ve aracılarıyla sınırlı tutulur. Bu bireyler, gizliliği koruma yükümlülükleri altında çalışırlar ve bu yükümlülüklere uymamaları durumunda, adli ve idari disiplin işlemine maruz kalabilirler. 

 

 

NPİSTANBUL BEYİN HASTANESİ

Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:18 34768 Ümraniye / İSTANBUL (TEM Yolu Ümraniye Kavşağı)
T: +90 216 633 0 633
F: +90 216 634 1 250
Kroki

NPETİLER POLİKLİNİĞİ

Nispetiye Cad. No: 19 Etiler 34330 Beşiktaş / İSTANBUL
T: +90 212 270 12 92
F: +90 212 270 17 19
Kroki

NPFENERYOLU POLİKLİNİĞİ

Ahmet Mithat Efendi Cad. No:17 (Bağdat Cad. Sahil Yolu Kalamış Mevkii) 34726 Fenerbahçe - Kadıköy ISTANBUL
T: +90 216 418 15 00
F: +90 216 418 15 30
Kroki

NPALTUNİZADE POLİKLİNİĞİ

Altunizade Mh. Mahir İz Cd.
No:23 PK:34674
Üsküdar / İstanbul / Türkiye
T: +90 216 400 22 55
F: +90 216 474 12 56
Kroki
 

Sosyal Sorumluluk Çalışmalarımız