Kurumsal - Adım Adım NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

 

Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında danışmanlık sunmaktayız. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile mevcut branşlarımıza genel cerrahi, beyin sinir ve omurilik cerrahisi, kardiyoloji, KBB’i de ekleyerek  beyin odaklı genel hastane olarak hizmet veriyoruz.

  • Genetik temelli (Farmakogenetik)  tanı  ve tedavi protokollerini  nöropsikiyatri alanında uygulamaktayız.
  • Hastanemizde, tedaviye dirençli hastalara beyin uyarım tedavileri arasında yer alan (rTMS,tDCS…) gibi Nörogörüntüleme temelli ( Brain Mapping) tanı ve tedavi protokolleri uygulanmaktadır. 
  • Hastanemizde düşünce teknolojisini kullanan, beyin işlevlerini ölçen  ve pek çok hastalığın teşhisinde kullanılan “Beyin check up”ı yöntemi uygulanmaktadır.

Hastanemizde; uluslararası tıp literatüründe uygulanan EKT, nöronavigasyonlu TMU/TMS, tDCS gibi nöromodülasyon tedavilerinde fonksiyonel cerrahi ile elektronik implant (pil) tedavisi uygulanabilmektedir. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nde robotik cerrahiden anevrizma cerrahisine, Parkinson ve Epilepsi ameliyatlarına kadar pek çok alanda hizmet verilebilmektedir.

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni binamızda, NPİSTANBUL Beyin Hastanesi adıyla hizmetinizdeyiz…