npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

NPAMATEM Metafetamin Bağımlılığı Yapan Maddeler

Amfetaminler (amfetamin, metamfetamin), ekstazi (3,4-metilenedioksi-metamfetamin) ve türevi maddeler ve diğer sentetik uyarıcılar(metkatinon, fenetilin)  amfetamin tipi uyarıcıları(ATU) oluşturmaktadır. Amfetaminlerin temel yapısını oluşturan fenilizopropilamin molekülü, efedrin sentezi için G.Alles tarafından 1887 yılında elde edilmiş ve daha sonra dekstroamfetamin adını almıştır. Daha sonra aynı konuda çalışmalar yapan Akira Ogata metamfetamini sentezlemiştir.

Metamfetamin güçlü bir sempatomimetik maddedir. Dopaminerjik ve noradrenerjik sinir uçlarından dopamin ve norepinefrin salınımına neden olarak uyarıcı etkisini göstermektedir. Amfetamin türevi ilaçların piyasada bulunması amfetamin bağımlılığının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bağımlılık potansiyeli ortaya çıkarılmadan önce, metamfetamin ve türevi ilaçlar; şizofreni, narkolepsi, hiperaktivite,  mutipl skleroz, obezite,  migren, deniz tutması gibi birbiriyle bağlantısız birçok hastalığın tedavisi amacıyla kullanılmıştır. Metamfetamin, 1932’de Fransa’da, nazal inhalasyon için benzedrin adını taşıyan burundaki konjesyonu düzenleyen nazal preparatlar piyasaya çıkarılmıştır. Halen Amerika Birleşik Devletleri’nde nazal dekonjestan olarak tezgah üstü ilaç olarak satılmaktadır

1960’a kadar amfetaminlerin suistimali yasal olarak üretilen preparatlarla olsa da ancak 1965’te uygulanmaya başlayan zararlı ilaçları kontrol kuralları amfetaminlere de uygulanmıştır. Metamfetamin ağızdan, enjeksiyonla, sigara şeklinde ya da buruna çekilerek kullanılabilir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin(UNODC) 2010 tarihli raporunda metamfetaminin listenin başında olduğu ATU, en sık kullanılan yasadışı ilaçlar sıralamasında ikinci sırada bulunmaktadır. 15-65 yaş arasındaki 33 milyon kişi ATU kullanmaktadır. Güneydoğu ve Doğu Asya metamfetamin trafiğinin yoğun olarak gözlendiği bölgelerdir9. 2013 yılına ait Dünya Yasadışı İlaç raporunda metamfetamin trafiğinin üretim ve talep alanlarında global olarak artış gösterdiği belirtilmiştir.

Ülkemizde de metamfetamin son yıllarda farklı şehirlerde pekçok maddeden daha sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Madde satan kişiler tarafından farklı söylemlerle kişilere sunulmakta, kişlerin kullanımı sonrası ortaya çıkan etkilerle beraber bağımlılık oluşmaktadır. Özellikle Bursa, İstanbul, Gaziantep gibi şehirlerde kolluk kuvvetleri tarafından bu maddeyi satan kişilerin tespiti giderek daha da artmaktadır.

Ülkemiz için bonzai salgınından sonra “metamfetamin salgını” da olası önemli sağlık sorunlarından biri haline gelebilir.

  Uzman Videolarımız