npistanbul.com
JCI
ISO 9001:2008
Dalgalanan Türk Bayrağı

İnsan Kaynakları

Hastanemizin insan kaynakları anlayışı; etik kurallara bağlı, din, din, ırk ve cinsiyet ayrımı  yapmadan, uluslararası insan haklarını tüm çalışanlar nezdinde benimseyerek bu doğrultuda hareket eden, şeffaf ve ölçülebilir performans kriterleriyle başarının takdir edildiği, verimlilik ve katma değer odaklı bir yaklaşımdır.